ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Началото на Първата световна война и България (1914–1915 г.)
12_10065125_001_d
Апел от щаба на руските войски към българския народ против включването на България в Първата световна война на страната на Централните сили.


Б.м., 1914 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2064, л. 112_10062031_001_d
Доклад от ген.-майор Климент Бояджиев, министър на войната, до цар Фердинанд I и мотиви до XVII ОНС към проектозакона за повикване на обучение на всички християни – годни за военна служба на възраст от 26 до 46 г., включително в новоприсъединените земи.


София, апр. 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 548, л. 2-4
Вижте всички 3 изображения на документа12_10062016_001_d
Предложение от д-р Васил Радославов, министър-председател и управляващ Министерството на външните работи и изповеданията, до Димитър Вачов, председател на XVII ОНС, за одобряване на съглашението по уреждане положението на бежанците от Тракия, сключено в Одрин на 2 ноем. 1913 г., останало неразгледано. Приложен текст на съглашението.


София, 14 апр. 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 394, л. 1, 3, 4, 5–6
Вижте всички 6 изображения на документа12_10062117_001_d
Доклад от Христо Попов (министър на правосъдието) до XVII ОНС и Закон за амнистия, приет на 27 май 1914 г.


София, 27 май 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 533, л. 5, 15
Вижте всички 2 изображения на документа12_10202129_001_d
Закон за повикване на обучение всички християни – годни за военна служба на възраст от 26 до 46 г., включително в новоприсъединените земи, приет от XVII ОНС на 1 юли 1914 г.


София, 3 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 548, л. 612_10065128_001_d
Поверително писмо от българския пълномощен министър в Цариград Андрей Тошев до д-р Васил Радославов, министър-председател и управляващ Министерството на външните работи и изповеданията, за мнението на чуждестранните представители за Първата световна война и коментари за намесата на България в нея.


Цариград, 14 юни 1914 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2028, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа12_10062088_001_d
Мотиви от ген.-майор Климент Бояджиев (министър на войната) и Закон за изменение и допълнение на някои членове от Закона за устройството на въоръжените сили на Царството, приет от XVII ОНС на 15 юли 1914 г.


София, 15 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 549, л. 10–12
Вижте всички 4 изображения на документа12_10062008_001_d
Доклад, мотиви и законопроект за обявяване на Царство България във военно положение.


София, 25–30 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 386, л. 2, 24–25
Вижте всички 4 изображения на документа12_10202081_001_d
Закон за обявяване на Царство България във военно положение, приет на 29 юли 1914 г. от XVII ОНС.


София, 29 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 386, л. 2612_10062082_001_d
Закон за изменение и допълнение на временното положение за паричното доволствие на военнослужещите във военно време, приет от XVII ОНС на 29 юли 1914 г.


София, 29 юли 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 550, л. 8–9
Вижте всички 4 изображения на документа14_10065856_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на [29 август 1914 г.]


Струмица, Македония, 30 авг. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 70318000098_001_d
Манифест от опозиционните партии в България към българския народ за запазване на неутралитет през 1914 г.


София, 7 септ. 1914 г.
ДА – Видин , ф. 19К, оп. 1, а.е. 45, л. 1–2
Вижте всички 2 изображения на документа14_10065762_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на 7 септ. 1914 г.


Струмица, Македония, [8 септ. 1914 г.]
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 68914_10065783_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на [8 септември 1914 г.]


Струмица, Македония, 9 септ. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 69112_10062024_001_d
Доклад от Отделение за митниците при Министерството на финансите, мотиви от Димитър Тончев, министър на финансите, и решение на XVII ОНС за освобождаване от мито и други такси и берии покъщнината и добитъка на бежанците от Тракия и Македония. Остава неразгледано.


София, 20 окт. 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 507, л. 2–5
Вижте всички 6 изображения на документа14_10066004_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на 30 октомври 1914 г.


Струмица, Македония, 31 окт. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 73312_10065131_001_d
Писмо и колективна нота на Франция, Русия, Англия и Италия, подадена чрез Френската легация в София до д-р Васил Радославов, министър-председател и управляващ Министерството на външните работи и изповеданията, за включване на България в Първата световна война на страната на Антантата и нападението на Турция.


София, 30 окт. 1914 – 16 май 1915 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2264, л. 2–3
Вижте всички 4 изображения на документа14_10066007_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на 31 октомври 1914 г.


Струмица, Македония, 1 ноем. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 73412_10062093_001_d
Доклад от ген.-лейтенант Иван Фичев (министър на войната) до XVII ОНС и проект за Военно-наказателен закон, останал неразгледан.


София, ноем. 1914 г.
ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 565, л. 3–8
Вижте всички 11 изображения на документа12_10079624_001_d
Писмо от Антон Страшимиров до Иван Кирилов за подготовката на Първата световна война, възстановяването на жп съобщенията между Турция и България и др.


София, 8 ноем. 1914 г.
ЦДА, ф. 358К, оп. 1, а.е. 3, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа14_10065842_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на 10 ноември 1914 г.


Струмица, Македония, 11 ноем. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 69414_10065692_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на 12 ноем. 1914 г.


Струмица, Македония, 13 ноем. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 68314_10065748_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на 13 ноем. 1914 г.


Струмица, Македония, 14 ноем. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 68714_10065881_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на 14 ноември 1914 г.


Струмица, Македония, 15 ноем. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 71314_10065849_001_d
Бюлетин от Окръжно управление – Струмица за хода на военните действия на 18 ноември 1914 г.


Струмица, Македония, 19 ноем. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 48К, оп. 1, а.е. 14, л. 697Страница 1 от 3


  •