ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Други

/10159066_001
„Значението на Западна Тракия за България" – изложение от инж. Б. Морфов, използвано от българската делегация на Парижката мирна конференция със сведения за географските условия, етническия състав и икономическото развитие на областта.


Б.м., 2 юли 1940 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 138, л. 1–4
Вижте всички 4 изображения на документа/10158318_001
„Източна и Западна Тракия" – материал, използван за подготовката на българската делегация за Парижката мирна конференция с данни за географското, икономическото и политическото развитие на двете области.


Б.м., 17 юли 1940 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 66, л. 1–6; 8–12
Вижте всички 11 изображения на документа/10185923_001
Повиквателна карта за мобилизиране на запасен подполковник Гено Николов Даскалов от с. Попинци, Панагюрска околия в 27-и пехотен полк в Пазарджик.


Пазарджик, [1941 г.]
ДА – Пазарджик, ф. 930, оп. 1, а.е. 10, л. 1/10185013;16000146_001_d
Удостоверение, издадено от Министерство на войната на запасен редник Крум Петров Сребърников (жител на Пазарджик) за повикването му на временно обучение в Щаба на войската.


София, 9 апр. 1941 г.
ДА – Пазарджик, ф. 1294, оп. 1, а.е. 86, л. 1/10221114_001
Диплом, издаден от началника на Школата за запасни офицери – София на Петър Симеонов Захариев за завършване на школата със специалност „санитарен лекар“.


София, 7 септ. 1942 г.
ДА – Варна, ф. 799К, оп. 1, а.е. 6, л. 3/10224052_001
Повиквателна заповед на запасния военнослужещ Янко Николов Тасков от с. Габровница, Фердинандско (Монтана), за явяване на служба в 6-а интендантска дружина ‒ Враца.


Враца, 5 март 1943 г.
ДА – Монтана, ф. 14К, оп. 1, а.е. 62, л. 81/10184493_001
Удостоверение, издадено от Министерство на войната на военния художник Георги Герасимов за участието му в обучение в Щаба на войската и правото му на почивка до 7 декември.


София, 4 дек. 1943 г.
ДА – Пазарджик, ф. 1313, оп. 1, а.е. 133, л. 1/10096014_001
Открит лист на д-р Тодор Кънев Пейков.


Б.м., 28 ян. 1944 г.
ДА – Русе, ф. 1153, оп. 1, а.е. 36, л. 3/10185905_001
Акт, издаден от гарнизонната медицинска комисия в Пазарджик, за здравословното състояние на поручик Гено Николов Даскалов с разрешение за ползване на отпуск за възстановяване.


Пазарджик, 19 май 1944 г.
ДА – Пазарджик, ф. 930, оп. 1, а.е. 9, л. 1/10188233_001
Лична карта № 2 на Лъчезар Аврамов Стоянов, комисар на полк, издадена от Щаба на Втори народоосвободителен гвардейски полк в Радомир към Първа софийска народна гвардейска дивизия.


Радомир, 1944 г.
ДА – Монтана, ф. 1443, оп. 2, а.е. 46, л. 1/10185050_001
Удостоверение, издадено от командира на поделение 5463 в гр. Кавала на инж. Крум Сребърников за повикването му на военно обучение от 21 март 1944 г.


гр. Кавала (Гърция), 8 авг. 1944 г.
ДА – Пазарджик, ф. 1294, оп. 1, а.е. 89, л. 1/10158198_001
„България и Съюзените народи. Съглашението за примирие" – брошура за конференцията в Москва през окт. 1944 г. с поместени документи: декларация на българското правителство за участието на България във Втората световна война, реч на българската делегация за сключване на примирието и Съглашението за примирието между правителството на България и правителствата на СССР, САЩ и Великобритания.


Москва, 14–28 окт. 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 12, л. 1–9
Вижте всички 9 изображения на документа/10167010_001
Доклад от полк. Петър Вранчев, помощник-началник на Главния щаб на народоосвободителните въстанически войски до ЦК на БРП (к) във връзка с: изграждането на народна армия; създаването на института на помощник командирите; задържаните генерали; укриването на военни и полицейски лица; дейността на Военния съюз и Дамян Велчев, и с приложения: доклади, заповеди, окръжни и писма от Министерство на войната от 3 октомври до 22 ноември 1944 г.


Б.м., 22 ноем. 1944 г.
ЦДА, ф. 1Б, оп. 22, а.е. 19, л. 1–22
Вижте всички 24 изображения на документа/10185057_001
Удостоверение, издадено от ковчежника на Беломорския укрепителен фронт на инж. Крум Сребърников за освобождаването му от военно обучение на 30 септ. 1944 г.


Б.м., 24 ноем. 1944 г.
ДА – Пазарджик, ф. 1294, оп. 1, а.е. 89, л. 2/10241831_001
„Боен марш на Седми пехотен Преславски полк“ по текст на Борис Ванков Павлов (първа редакция).


Б.м., 29 ноем. 1944 г.
ДА – Шумен, ф. 1652, оп. 1, а.е. 18, л. 5/10188266_001
Удостоверение на Димитър Атанасов от гр. Фердинанд (Монтана) за участието му във френското съпротивително движение през Втората световна война.


Марсилия, Франция, 8 дек. 1944 г.
ДА – Монтана, ф. 837Б, оп. 1, а.е. 4, л. 1/10095967_001
Бойна лична карта на д-р Т. Кънев.


Б.м., 14 дек. 1944 г.
ДА – Русе, ф. 1153, оп. 1, а.е. 36, л. 1/10095975_001
Удостоверение за службата на д-р Т. Кънев като военен зъболекар.


Русе, 29 дек. 1944 г.
ДА – Русе, ф. 1153, оп. 1, а.е. 36, л. 4/10241853_001
„Боен марш на Седми пехотен Преславски полк“ по текст на Борис Ванков Павлов (последна редакция).


Б.м., б.д.
ДА – Шумен, ф. 1652, оп. 1, а.е. 18, л. 6/10197172_001
Удостоверение, издадено от щаба на Първа българска армия на полк. Борис Паров за участието му във Втората световна война 1944‒1945 г.


Б.м., ян. 1945 г.
ЦДА, ф. 1873К, оп. 1, а.е. 39, л. 1/10158228_001
„Усилието на България във войната" – материал, подготвен от българската делегация за Парижката мирна конференция с данни за участието на България в първата и втората фаза във войната срещу Германия, заключение за освобождаването на цяла Македония, цяла Сърбия и част от Югославия, принуждаване на германските войски да напуснат Гърция и др.


Б.м., 1945 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 19, л. 1–4
Вижте всички 4 изображения на документа/10158295_001
"Летци от съюзните англо-американски въздушни сили, паднали в плен в България" – материал, подготвен от българската делегация за Парижката мирна конференция с данни за разквартируването на военнопленниците, отношението към тях и информация за освободените американци, англичани и др.


Б.м., 1945 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 68, л. 1–9
Вижте всички 9 изображения на документа/10159105_001
„Значение на Беломорските пристанища за България през периода 1911–1915 г. Развитието на Деде-Агач под българска власт (статистически данни за периода 1913–1915 г.)" – служебна бележка от Константин Ковачев със сведения за българската външна търговия и за икономиката.


Б.м., 1945 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 159, л. 1–9
Вижте всички 9 изображения на документа/10158361_001
„Родопската област и нейното българомохамеданско население" – материал, подготвен за Парижката мирна конференция, с текст от изследването на проф. Иван Батаклиев "Пирино-Родопския масив и България".


Б.м., 6 февр. 1945 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 95, л. 12–13
Вижте всички 2 изображения на документа/10143426_001
Бойна лична карта на кандидат подофицер Тодор Каменов Ангелов.


Б.м., 25 февр. 1945 г.
ДА – Видин , ф. 835Б, оп. 1, а.е. 85, л. 3Страница 1 от 4


  •