ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Кореспонденция

/10207901_001
Писмо от д-р А. Ангелов, главен секретар на Министерството на вътрешните работи и народното здраве, до областните директори в Шумен и Русе за подготовка на доказателствен материал за исковите молби на българското правителство пред българо-румънския арбитражен съд за повредите и липсите в обществените сгради, станали собственост на българската държава съгласно Крайовската спогодба от 1940 г., както и за непредадените от румънската страна архиви, кадастрални книжа и други.


София, 30 май 1942 г.
ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 124, л. 21/10159949_001
Писмо от Бернард Шеплин, военнопленник в лагер в България, до семейството му в Ню-Джърси (САЩ) за условията в лагера и участието му в пиеса, представена пред офицерите и войниците в лагера.


Б.м., 10 май 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 72–73
Вижте всички 2 изображения на документа/10160570_001
Писмо от Джон Лийз, военнопленник в лагер в България, до съпругата му Виола Лийз в Охайо (САЩ), за добрата храна, за забавленията, които военнопленниците си устройват и за пребиваването в лагера като „една дълга ваканция".


Б.м., 10 май 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 150–152
Вижте всички 3 изображения на документа/10159956_001
Писмо от Джин Енгдел, военнопленник в лагер в България, до баща му Ю. Ендгел, за лекия режим в лагера.


Б.м., 22 май 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 106–110
Вижте всички 5 изображения на документа/10160363_001
Писмо от Роберт Ренер, военнопленник в лагер в България, до родителите му в САЩ, за отношението на българските военни към него и за храната в лагера.


Б.м., 23 май 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 125/10160483_001
Писмо от Роберт Шумекер, военнопленник в лагер в България, до Лена Матускова от гр. Перник, с благодарности за грижите, които е положила за него при лечението му в болница.


Б.м., 27 май 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 139–142
Вижте всички 5 изображения на документа/10159525_001
Писмо от Джон Донахю, военнопленник в лагер в България, до майка му във Филаделфия, Пенсилвания (САЩ), за условията в лагера и отношението към него.


Б.м., 9 юни 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 1–3
Вижте всички 3 изображения на документа/10159749_001
Писмо от Рейманд Лохнес, военнопленник в лагер в България, до семейството му в Бевърли, Масачузетс (САЩ) за здравословното му състояние и за добрите условия в лагера.


Б.м., 9 юни 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 42–44
Вижте всички 5 изображения на документа/10159557_001
Писмо от поручик Роберт Шорт, военнопленник в България, до Хари Шорт в Алентаун, Пенсилвания (САЩ), за здравословното му състояние, за работата в лагера и времето за почивка.


Б.м., 10 юни 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 37–38
Вижте всички 4 изображения на документа/10159676_001
Писмо от Луис Музий, военнопленник в България, до Анна Музий, Ню Йорк (САЩ) за лечението в българска болница след свалянето на самолета му и условията в лагера в България.


Б.м., 11 юни 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 39–41
Вижте всички 3 изображения на документа/10159938_001
Писмо от Джеймс Нокс, военнопленник в лагер в България, до съпругата му Марджи Нокс в Остин, Тексас (САЩ) за средствата, отпуснати от българското правителство за закупуване на храна и други лични потребности за военнопленниците и за условията в лагера.


Б.м., 19 юни 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 57–59
Вижте всички 4 изображения на документа/10160448_001
Писмо от Дейв Гиндер, военнопленник в лагер в Шумен, до неговите родители в Ню Йорк (САЩ) за доброто отношение на управлението на лагера и на българските пилоти към военнопленниците.


Б.м., 5 юли 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 134–135
Вижте всички 2 изображения на документа/10160534_001
Писмо от военнопленник в лагер в България, подписан с инициалите М. Дж., до любимата му в САЩ, за доброто отношението на българските власти към военнопленниците и сходствата между българите и американците.


Б.м., 8 юли 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 144–145
Вижте всички 3 изображения на документа/10219158_001
Писмо от Смилен Костадинов Столин до съпругата му за неговото пътуване към фронта и готовността да се жертва за свободата.


София, 14 ноем. 1944 г.
ДА – Благоевград, ф. 1, оп. 1, а.е. 40, л. 1‒2
Вижте всички 4 изображения на документа/10149641_001
Писмо на Филип Казанджиев до Яфа Соломон Бехар за своя живота и военно обучение за фронта.


Болярово, Ямболско, 3 дек. 1944 г.
ДА – Ямбол, ф. 986, оп. 5, а.е. 5, л. 1‒2
Вижте всички 2 изображения на документа/10149766_001
Писмо на Филип Казанджиев до Яфа Соломон Бехар относно положението на фронта, настроението на войниците и действията на германските войски.


Б.м., 22 дек. 1944 г.
ДА – Ямбол, ф. 986, оп. 5, а.е. 5, л. 3‒4
Вижте всички 2 изображения на документа/10149101_001
Пощенска картичка, изпратена от Сл. Будаков до семейството му по време на Втората световна война 1944‒1945 г. с поздравления за Рождество Христово и за живота си на фронта.


Сомбор, Унгария, 7 ян. 1945 г.
ДА – Ямбол, ф. 984, оп. 1, а.е. 62, л. 1/10078061_001
Заявление от Никола Хр. Александров, участвал в боевете при Царево, Кочани, Шип, до министъра на вътрешните работи в София с искане за настаняване на семейството му в постоянна квартира.


Велико Търново, 13 ян. 1945 г.
ДА – Велико Търново, ф. 83, оп. 1, а.е. 153, л. 113
Вижте всички 2 изображения на документа/10088922_001
Писмо от Къна Петрова Пенева от с. Дойренци, Ловешко до войник от Първа българска армия с пожелания за скорошна победа над фашизма и благополучно завръщане в родината.


с. Дойренци, Ловешко, 1945 г.
ДА – Ловеч, ф. 1169, оп. 1, а.е. 42, л. 2/10121366_001
Писмо от Върбан Петров Георгиев, поделение 69119, до Околийския комитет на Отечествения фронт ‒ с. Тервел, Добричко, с благодарност за изпратените колети за фронтоваците и готовността им да воюват за победата над фашизма.


Б.м., 7 февр. 1945 г.
ДА – Добрич, ф. 8, оп. 1, а.е. 7, л. 7/10238408_001
Писмо от Георги Фердинандов Георгиев от с. Люта (Владимирово), писано на фронта по време на Втората световна война, до неговата сестра за неполучен колет.


Унгария, 15 февр. 1945 г.
ДА – Монтана, ЧП 184, л. 1/10238468_001
Писмо от Георги Фердинандов Георгиев от с. Люта (Владимирово), писано на фронта по време на Втората световна война, до неговата сестра по лични въпроси.


Унгария, 11 март 1945 г.
ДА – Монтана, ЧП 184, л. 2/10238520_001
Писмо от Георги Фердинандов Георгиев от с. Люта (Владимирово), писано на фронта по време на Втората световна война, до неговата сестра за промяна на адреса.


Унгария, 14 март 1945 г.
ДА – Монтана, ЧП 184, л. 3/10219164_001
Писмо от Смилен Костадинов Столин до Тана Иванова Бирова в Горна Джумая (Благоевград) за живота си на фронта.


Б.м., 20 март 1945 г.
ДА – Благоевград, ф. 1, оп. 1, а.е. 40, л. 3
Вижте всички 2 изображения на документа/10219175_001
Писмо от фронта от Ибраим М. Ганталиев до кмета на с. Сатовча, Благоевградско, за положението в родното му село.


Б.м., 12 апр. 1945 г.
ДА – Благоевград, ф. 1, оп. 1, а.е. 40, л. 4‒5
Вижте всички 3 изображения на документаСтраница 1 от 2


  •