ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Лични документи

/10159066_001
„Значението на Западна Тракия за България" – изложение от инж. Б. Морфов, използвано от българската делегация на Парижката мирна конференция със сведения за географските условия, етническия състав и икономическото развитие на областта.


Б.м., 2 юли 1940 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 138, л. 1–4
Вижте всички 4 изображения на документа/10158318_001
„Източна и Западна Тракия" – материал, използван за подготовката на българската делегация за Парижката мирна конференция с данни за географското, икономическото и политическото развитие на двете области.


Б.м., 17 юли 1940 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 66, л. 1–6; 8–12
Вижте всички 11 изображения на документа/10168736_001
„Присъединяването на България към Тристранния пакт 1 март 1941 г." – бележки от Любен Златаров за телеграма на Рибентроп, външен министър на Германия, до българския министър на външните работи Попов относно пакта между Германия, Италия и Япония от 27 септ. 1940 г. и улесняване на присъединяването на приятелските им държави към него.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 1870К, оп. 1, а.е. 137, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа/10185923_001
Повиквателна карта за мобилизиране на запасен подполковник Гено Николов Даскалов от с. Попинци, Панагюрска околия в 27-и пехотен полк в Пазарджик.


Пазарджик, [1941 г.]
ДА – Пазарджик, ф. 930, оп. 1, а.е. 10, л. 1/10185013;16000146_001_d
Удостоверение, издадено от Министерство на войната на запасен редник Крум Петров Сребърников (жител на Пазарджик) за повикването му на временно обучение в Щаба на войската.


София, 9 апр. 1941 г.
ДА – Пазарджик, ф. 1294, оп. 1, а.е. 86, л. 1/10190196_001
Дневник на Гоцо Николов за участието му във Втората световна война като санитарен подофицер във военна част в гр. Парачин, Югославия.


Ян. 1942 г. ‒ февр. 1942 г.
На лист № 16 текста е обърнат и не е свързан с основното изложение
ДА – Монтана, ф. 600К, оп. 1, а.е. 2, л. 1‒16;
Вижте всички 17 изображения на документа/10207901_001
Писмо от д-р А. Ангелов, главен секретар на Министерството на вътрешните работи и народното здраве, до областните директори в Шумен и Русе за подготовка на доказателствен материал за исковите молби на българското правителство пред българо-румънския арбитражен съд за повредите и липсите в обществените сгради, станали собственост на българската държава съгласно Крайовската спогодба от 1940 г., както и за непредадените от румънската страна архиви, кадастрални книжа и други.


София, 30 май 1942 г.
ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 124, л. 21/10221114_001
Диплом, издаден от началника на Школата за запасни офицери – София на Петър Симеонов Захариев за завършване на школата със специалност „санитарен лекар“.


София, 7 септ. 1942 г.
ДА – Варна, ф. 799К, оп. 1, а.е. 6, л. 3/10151668_001
Спомени на военния свещеник Христо Минчев „С поделение X – в окупирана Сърбия. Бележки и впечатления".


Б.м., 1943 г.
ЦДА, ф. 1301К, оп. 2, а.е. 198, л. 1–15
Вижте всички 15 изображения на документа/10224052_001
Повиквателна заповед на запасния военнослужещ Янко Николов Тасков от с. Габровница, Фердинандско (Монтана), за явяване на служба в 6-а интендантска дружина ‒ Враца.


Враца, 5 март 1943 г.
ДА – Монтана, ф. 14К, оп. 1, а.е. 62, л. 81/10210236_001
Тетрадка със записки, водени от Костадин Лазаров Узунов по време на немски военен курс, проведен в Ниш, Сърбия.


Апр. ‒ май 1943 г.
ДА – Смолян, ф. 960, оп. 4, а.е. 8, л. 1‒30
Вижте всички 30 изображения на документа/10042023_001
Исторически очерк със спомени на Марин Кръстев от с. Дерманци, Ловешко, от участието му в Първата и Втората световна война.


Б.м., 1971 г.
ДА – Ловеч, ф. 1236, оп. 2, а.е. 7, л. 1–73
Вижте всички 73 изображения на документа/10184493_001
Удостоверение, издадено от Министерство на войната на военния художник Георги Герасимов за участието му в обучение в Щаба на войската и правото му на почивка до 7 декември.


София, 4 дек. 1943 г.
ДА – Пазарджик, ф. 1313, оп. 1, а.е. 133, л. 1/10172292_001
„Из бележника на един български гражданин" – бележки на Б. Морфов за войната 1940–1944 г. с данни за войната между Италия и Гърция, подписването на Тристранния пакт, германското нахлуване в Съветския съюз, американския десант в Сицилия, английските бомбардировки над София и др.


Б.м., 1944 г.
ЦДА, ф. 1452К, оп. 1, а.е. 83, л. 1–19
Вижте всички 19 изображения на документа/10096014_001
Открит лист на д-р Тодор Кънев Пейков.


Б.м., 28 ян. 1944 г.
ДА – Русе, ф. 1153, оп. 1, а.е. 36, л. 3/10077610_001
Дневник на партизанина Иван Куров (Владо) от с. Стражица, Горнооряховско, воден от 5 до 9 апр. 1944 г.


с. Стражица, Горнооряховско, 5 апр. 1944 ‒ 9 апр. 1944 г.
ДА – Велико Търново, ф. 72К, оп. 1, а.е. 55, л. 1-5
Вижте всички 10 изображения на документа/10159949_001
Писмо от Бернард Шеплин, военнопленник в лагер в България, до семейството му в Ню-Джърси (САЩ) за условията в лагера и участието му в пиеса, представена пред офицерите и войниците в лагера.


Б.м., 10 май 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 72–73
Вижте всички 2 изображения на документа/10160570_001
Писмо от Джон Лийз, военнопленник в лагер в България, до съпругата му Виола Лийз в Охайо (САЩ), за добрата храна, за забавленията, които военнопленниците си устройват и за пребиваването в лагера като „една дълга ваканция".


Б.м., 10 май 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 150–152
Вижте всички 3 изображения на документа/10185905_001
Акт, издаден от гарнизонната медицинска комисия в Пазарджик, за здравословното състояние на поручик Гено Николов Даскалов с разрешение за ползване на отпуск за възстановяване.


Пазарджик, 19 май 1944 г.
ДА – Пазарджик, ф. 930, оп. 1, а.е. 9, л. 1/10167076_001
Удостоверение, издадено от командира на 4/12-о армейско товарно артилерийско отделение на ефрейтор Стоян Христов Начев от с. Садина, Търговищко, за участие във временно военно обучение от 9 май 1944 г.


Търговище, 20 май 1944 г.
ДА – Търговище, СП 444, л. 5, СП: 444/10159956_001
Писмо от Джин Енгдел, военнопленник в лагер в България, до баща му Ю. Ендгел, за лекия режим в лагера.


Б.м., 22 май 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 106–110
Вижте всички 5 изображения на документа/10160363_001
Писмо от Роберт Ренер, военнопленник в лагер в България, до родителите му в САЩ, за отношението на българските военни към него и за храната в лагера.


Б.м., 23 май 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 125/10160483_001
Писмо от Роберт Шумекер, военнопленник в лагер в България, до Лена Матускова от гр. Перник, с благодарности за грижите, които е положила за него при лечението му в болница.


Б.м., 27 май 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 139–142
Вижте всички 5 изображения на документа/10159525_001
Писмо от Джон Донахю, военнопленник в лагер в България, до майка му във Филаделфия, Пенсилвания (САЩ), за условията в лагера и отношението към него.


Б.м., 9 юни 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 1–3
Вижте всички 3 изображения на документа/10159749_001
Писмо от Рейманд Лохнес, военнопленник в лагер в България, до семейството му в Бевърли, Масачузетс (САЩ) за здравословното му състояние и за добрите условия в лагера.


Б.м., 9 юни 1944 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 69, л. 42–44
Вижте всички 5 изображения на документаСтраница 1 от 8


  •