ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Край на войната

/10158318_001
„Източна и Западна Тракия" – материал, използван за подготовката на българската делегация за Парижката мирна конференция с данни за географското, икономическото и политическото развитие на двете области.


Б.м., 17 юли 1940 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 66, л. 1–6; 8–12
Вижте всички 11 изображения на документа/10150269_001
Протокол от заседание на ръководното тяло на Земеделското професионално сдружение ‒ Петрич с решение за събиране на средства за построяване паметник на загиналите немски войници по време на германската атака през 1941 г. при границата с Гърция и Югославия в Петричка околия.


Петрич, 1 юни 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 169, оп. 1, а.е. 10, л. 28‒29
Вижте всички 3 изображения на документа/10151641_001
Писмо от Отделението за военни музеи, паметници и гробове при Министерството на войната до кмета на с. Марино поле, Петричко с искане на сведения за германското военно гробище в района на селото.


София, 17 юли 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 41К, оп. 1, а.е. 40, л. 9/10182621_001
Писмо от кмета на с. Марино поле, Петричко до Отделението за военните музеи, паметници и гробове при Министерството на войната със сведения за германското военно гробище до селото.


с. Марино поле, Благоевградско, 22 авг. 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 41К, оп. 1, а.е. 40, л. 10/14_10150284_001_d
Писмо от кмета на община ‒ с. Камена, Петричко до околийския управител в Петрич със сведение за гробовете на германски войници от войната през 1941 г. в района на общината.


с. Камена, Благоевградско, 25 септ. 1941 г.
ДА – Благоевград, ф. 38К, оп. 1, а.е. 11, л. 14/10752127_001
Писмо № 3385 от Българското търговско параходно дружество ‒ Варна до началника на Флота с благодарност за проявените храброст и доблест от чиновете на военни кораби, участвали в спасяването на екипажите на потъващи параходи на дружеството.


Варна, 11 окт. 1941 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 512, л. 405/10151016_001
Списък на погребаните германски войници в германското военно гробище при с. Марино поле, Петричко.


Б.м., [1941 г.]
ДА – Благоевград, ф. 41К, оп. 1, а.е. 40, л. 2‒4
Вижте всички 6 изображения на документа/10151024_001
Писмо от Отделението за военни музеи, паметници и гробове при Министерството на войната до кмета на с. Марино поле, Петричко с указания за поддържането на германското гробище в селото.


София, 23 апр. 1942 г.
ДА – Благоевград, ф. 41К, оп. 1, а.е. 40, л. 21
Вижте всички 2 изображения на документа/10171736_001
Идейна скица-проект на Министерството на войната, отделение “Музеи, паметници и гробове“, за издигане на паметник на загинал за родината летец.


Б.м., 1944 г.
ДА – Перник, ф. 206К, оп. 1, а.е. 95, л. 19/10224921_001
Писмо от Георги Желев Тонев до областния директор ‒ Стара Загора относно даряване на парични средства за Гражданския комите за делото на геройски загиналия по време на войната пилот Георги Кюмюрджиев.


с. Любимец, Старозагорско, 4 ян. 1944 г.
ДА – Стара Загора, ф. 37К, оп. 1, а.е. 110, л. 5/10109143_001
Писмо от старозагорския областен директор до Георги Желев Тонев от с. Любимец (Свиленградска околия) във връзка с построяването на паметник на геройски загиналия пилот Георги Райчев Кюмюрджиев.


Стара Загора, 6 ян. 1944 г.
ДА – Стара Загора, ф. 37К, оп. 1, а.е. 110, л. 4/10109146_001
Покана по повод отслужване на панахида на гроба на геройски загиналия пилот Георги Кюмюрджиев.


Стара Загора, 29 ян. 1944 г.
ДА – Стара Загора, ф. 37К, оп. 1, а.е. 110, л. 13/10118650_001
Писмо от Народно първоначално училище „Йордан Йовков" ‒ с. Земенци, Добричко, до Първа околийска училищна инспекция ‒ Добрич, за изпратена сума за построяване на паметник на капитан Списаревски.


с. Земенци, Добричко, 20 март 1944 г.
ДА – Добрич, ф. 120, оп. 1, а.е. 45, л. 2/10171861_001
Писмо от Милан Тасев Димов до командира на Въздушните на Негово Величество войски и председателя на Дружеството на младите бойци – Перник за дарение на земя и средства за изграждането на паметник на лобното място на поручик Димитър С. Попов.


Перник, 20 апр. 1944 г.
ДА – Перник, ф. 206К, оп. 1, а.е. 95, л. 34/10171834_001
Писмо от временния командир на Въздушните на Негово Величество войски до председателя на Съюза на младите бойци в България – Перник с благодарност по повод инициативата за въздигане паметник на подпоручик Димитър С. Попов.


София, 12 май 1944 г.
ДА – Перник, ф. 206К, оп. 1, а.е. 95, л. 31/10109165_001
Програма по повод провеждане на футболен турнир в чест на геройски загиналите пилоти Георги Кюмюрджиев и Веселин Рачев от Стара Загора.


Стара Загора, 15 юни 1944 г.
ДА – Стара Загора, ф. 37К, оп. 1, а.е. 110, л. 84/10162410_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията до българската легация в Берн за активизирането на българската външна политика след правителствената промяна на 9 септ. 1944 г., преди сключването на примирието и мира, за сътрудничеството със съюзниците и усилията на правителството за поддържане реда и законността в страната.


София, 9 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 33/10162421_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията до българската легация в Берн, Швейцария, за отзвука в страната след спирането на военните действия на съветската армия срещу България, за липсата на съпротива от страна на българската армия и мерките на правителството за задържане на министрите от кабинета, въвлякъл България във войната, както и депутати гласували за участието на България в нея.


София, 11 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 34/10222514_001
Телеграма на областен директор ‒ Бургас до околийските управители в Бургаска област относно подпомагане на бежанци от Тракия, Македония и Моравско.


Бургас, 13 септ. 1944 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 30, л. 28/10162436_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията, до българската легация в Берн, Швейцария, за пътуването на министрите Добри Терпешев, министър без портфейл и Димитър Нейков, министър на търговията, промишлеността и труда, в Гърция, за осигуряване на оставането на българските административни и военни власти до второ нареждане, с цел осигуряване на реда и сигурността на стопанството.


София, 16 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 36/10107497_001
Предварителен проект на „Наредба-закон за Народния съд за изменниците, предателите и вредителите на отечеството".


Б.м., 21 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 88, оп. 1, а.е. 229, л. 9–12
Вижте всички 4 изображения на документа/10162614_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията, до българската легация в Берн, Швейцария, за поставените условия от руското военно командване в България, английските и американските военни мисии в София да напуснат страната в срок от 24 часа, протеста на тези мисии и невъзможността на българското правителство да се намеси в спора.


София, 24 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 40–41
Вижте всички 2 изображения на документа/10222597_001
Окръжно на Министерството на социалната политика до областните директори, инспектори по обществени грижи и др. относно посрещането и настаняването на бежанци от Беломорието.


София, 5 окт. 1944 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 30, л. 32/10222562_001
Писмо от кмета на Елхово до околийския управител ‒ Елхово относно съдбата на изоставеното имущество на бежанци от Беломорието, настанени в Елховско.


Елхово, 6 окт. 1944 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 30, л. 31/10278202_001
Снимка на ранени войници и доброволци-санитари.


Б.м., б.д.
ДА – Силистра, ЧП 363, л. 13Страница 1 от 12


  •