ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Последици от войната

/10162410_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията до българската легация в Берн за активизирането на българската външна политика след правителствената промяна на 9 септ. 1944 г., преди сключването на примирието и мира, за сътрудничеството със съюзниците и усилията на правителството за поддържане реда и законността в страната.


София, 9 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 33/10162421_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията до българската легация в Берн, Швейцария, за отзвука в страната след спирането на военните действия на съветската армия срещу България, за липсата на съпротива от страна на българската армия и мерките на правителството за задържане на министрите от кабинета, въвлякъл България във войната, както и депутати гласували за участието на България в нея.


София, 11 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 34/10222514_001
Телеграма на областен директор ‒ Бургас до околийските управители в Бургаска област относно подпомагане на бежанци от Тракия, Македония и Моравско.


Бургас, 13 септ. 1944 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 30, л. 28/10107497_001
Предварителен проект на „Наредба-закон за Народния съд за изменниците, предателите и вредителите на отечеството".


Б.м., 21 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 88, оп. 1, а.е. 229, л. 9–12
Вижте всички 4 изображения на документа/10222597_001
Окръжно на Министерството на социалната политика до областните директори, инспектори по обществени грижи и др. относно посрещането и настаняването на бежанци от Беломорието.


София, 5 окт. 1944 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 30, л. 32/10222562_001
Писмо от кмета на Елхово до околийския управител ‒ Елхово относно съдбата на изоставеното имущество на бежанци от Беломорието, настанени в Елховско.


Елхово, 6 окт. 1944 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 30, л. 31/10278202_001
Снимка на ранени войници и доброволци-санитари.


Б.м., б.д.
ДА – Силистра, ЧП 363, л. 13/10162634_001
Шифрована телеграма от МВРИ до българската легация в Берн, Швейцария, за пораженията от въздушните бомбардировки на девет български града, от които най-много пострадал е столицата София, с данни за броя на разрушените обществени и частни сгради, за стойността на щетите, за евакуацията на гражданите, за броя на загиналите и други.


София, 13 ноем. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 69–71
Вижте всички 3 изображения на документа/10222654_001
Писмо от директора на Българска земеделска и кооперативна банка (БЗКБ) ‒ клон Елхово до кмета на града относно попълване на декларации за оценка на имуществото, изоставено в Беломорието, от частни лица и държавни и общински учреждения.


Елхово, 24 ноем. 1944 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 30, л. 33/10187042_001
Списък на 40 съветски войни, паднали в бой или починали от раните си през периода 3 ‒ 8 октомври 1944 г., погребани в гробищата на гр. Кула, с. Големаново и района на Връшка чука.


Б.м., б.д.
ДА – Видин , ф. 40, оп. 1, а.е. 25, л. 1‒4
Вижте всички 4 изображения на документа/10168533_001
Писмо от д-р Попов, началник на Видинската градска здравна служба, до кмета на града със сведения и с приложен списък на починалите през 1944 и 1945 г. германци, руски военнопленници.


Видин, 1 ян. 1945 г.
ДА – Видин , ф. 415, оп. 1, а.е. 202, л. 5‒10
Вижте всички 6 изображения на документа/10166660_001
Писмо от Самоковското градско общинско управление до Съюза за закрила на децата в София за приемане на югославски деца, останали без родители по време на Втората световна война, за отглеждане в Самоков.


Самоков, 5 ян. 1945 г.
ДА – София, ф. 31, оп. 1, а.е. 49, л. 1/10216529_001
Обвинителен акт от Ямболския народен съд срещу виновниците за въвличане на България във Втората световна война.


Ямбол, 10 ян. 1945 г.
ДА – Ямбол, ф. 1023, оп. 1, а.е. 42, л. 5‒12
Вижте всички 8 изображения на документа/10095934_001
Обвинителен акт на народните обвинители Борис Минковски и Панайот Попов срещу лица от Русенска област по Наредба-закон за Народния съд.


Русе, 30 ян. 1945 г.
ДА – Русе, ЧП 1174, л. 1‒8
Вижте всички 8 изображения на документа/10219184_001
Доклад от областния инспектор по обществените грижи в Горна Джумая до Министерството на социалната политика, Отделение бежанци и преселници ‒ София, за настаняване и създаване поминък на бежанците и преселниците от Беломорието и Македония в Горноджумайска област.


Горна Джумая (Благоевград), 28 февр. 1945 г.
ДА – Благоевград, ф. 59, оп. 2, а.е. 12, л. 1-5
Вижте всички 5 изображения на документа/10219717_001
Писмо от областния директор в Горна Джумая до Министерството на вътрешните работи ‒ София със списък на лицата в Горноджумайска област, родени в Тракия и Македония и дошли в България след 1941 г., притежаващи зелени лични карти с посочена народност „българи".


Горна Джумая (Благоевград), 10 март 1945 г.
ДА – Благоевград, ф. 59, оп. 1, а.е. 39, л. 16, 18‒36
Вижте всички 20 изображения на документа/10219803_001
Писмо от командира на 6-и граничен участък ‒ Петрич до Областната дирекция в Горна Джумая (Благоевград) със списък на италианските военнопленници, репатрирани на 25 март 1945 г. през Гърция за Италия.


Петрич, 25 март 1945 г.
ДА – Благоевград, ф. 59, оп. 1, а.е. 29, л. 134‒137
Вижте всички 4 изображения на документа/10159025_001
Радиограма на специалния дописник на в. „Отечествен фронт" в Лондон, Веселин Антов (легационен аташе), за гръцките териториалните искания към България и отношението на американските и английски журналисти към тях.


Б.м., 26 апр. 1945 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 130, л. 1/24000099_001
Акт за смъртта на кандидат-подофицер Иван Василев Илиев от гр. Фердинанд (Монтана), издаден от 10-а дивизионна санитарна лечебница.


с. Одранци, Словенско, 14 май 1945 г.
ДА – Монтана, ф. 2, оп. 1, а.е. 4, л. 1/10219886_001
Телефонограма от министъра на социалната политика до областния директор в Горна Джумая (Благоевград) за организиране посрещането и настаняването на пристигащите в Петричка околия бежанци.


София, 23 май 1945 г.
ДА – Благоевград, ф. 59, оп. 1, а.е. 6, л. 74/10166913_001
Почетен адрес на Министерството на войната до близките на Васил П. Сапунджиев по повод геройската му смърт в боевете при р. Драва на 19 март 1945 г.


Б.м., 5 юни 1945 г.
ЦДА, ф. 1441К, оп. 1, а.е. 6, л. 1/10168294_001
Списък на загиналите през Втората световна война жители от град Пирдоп.


Пирдоп, 7 юни 1945 г.
ДА – София, ф. 297, оп. 1, а.е. 8, л. 5/10220103_001
Писмо от областния директор в Горна Джумая до пълномощника на Съюзната контролна комисия за Горноджумайска област с искане за отпускане руски камиони за изселването (съгласно споразумение между българското и югославското правителство) на българите бежанци от Беломорието и Гръцка Македония в Македония.


Горна Джумая (Благоевград), 12 юни 1945 г.
ДА – Благоевград, ф. 59, оп. 1, а.е. 53, л. 19/35000173_001
Списък, изготвен от Селско общинско управление – с. Овчарово, Добричко, на инвалиди в общината, убити и изчезнали по време на Втората световна война.


с. Овчарово, Добричко, 29 юни 1945 г.
ДА – Добрич, ф. 694, оп. 2, а.е. 34, л. 27/10169518_001
Сведение за загиналите действащи и запасни чинове от Врачешката селска община в периода 1941‒1945 г.


с. Врачеш, 12 юли 1945 г.
ДА – София, ф. 350, оп. 1, а.е. 110, л. 1‒2
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 3


  •