ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


9 септ. 1944 г. – 1946 г.

/10158318_001
„Източна и Западна Тракия" – материал, използван за подготовката на българската делегация за Парижката мирна конференция с данни за географското, икономическото и политическото развитие на двете области.


Б.м., 17 юли 1940 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 66, л. 1–6; 8–12
Вижте всички 11 изображения на документа/10226141_001
Писмо № V - 6241 от Министерство на войната, Щаб на войската, до Министерството на вътрешните работи и народното здраве и Министерството на външните работи и на изповеданията с информация за спускане в района на гр. Пожаревац, Сърбия, на парашутиста Коста Тодоров.


София, 11 юни 1943 г.
ДА – Бургас, ф. 4К, оп. 1, а.е. 7, л. 6/24000238_001
Писмо от околийския управител в Берковица до областния директор на полицията – Враца за хвърлени бюлетини от неприятелски самолет в околностите на града на 18 септ. 1943 г.


Берковица, 21 септ. 1943 г.
ДА – Монтана, ф. 34К, оп. 1, а.е. 195, л. 19/10192524_001
Телефонограма от околийския управител на Брезнишка околия до кметските наместници в Красавска община за обявяването на война на Германия и оказване на пълна подкрепа на преминаващите съветски войски.


Брезник, 8 септ. 1944 г.
ДА – Перник, ф. 154, оп. 1, а.е. 1, л. 71/10147185_001
Позив от Комитета на гражданите и селяните от Ямболския район по повод посрещането на Съветската армия.


Ямбол, 9 септ. 1944 г.
ДА – Ямбол, ф. 169К, оп. 2, а.е. 35, л. 1/10162410_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията до българската легация в Берн за активизирането на българската външна политика след правителствената промяна на 9 септ. 1944 г., преди сключването на примирието и мира, за сътрудничеството със съюзниците и усилията на правителството за поддържане реда и законността в страната.


София, 9 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 33/10167635_001
Снимка от посрещането на Съветската армия на 9 септ. 1944 г. в Бургас.


9 септ. 1944 г.
ДА – Бургас, ф. 780К, оп. 2, а.е. 80, л. 92/10167665_001
Снимка от посрещането на Съветската армия на 9 септ. 1944 г. в Бургас.


9 септ. 1944 г.
ДА – Бургас, ф. 780К, оп. 2, а.е. 80, л. 113/10167683_001
Снимка от посрещането на Съветската армия на 9 септ. 1944 г. в Бургас.


9 септ. 1944 г.
ДА – Бургас, ф. 780К, оп. 2, а.е. 86, л. 1/10116517_001
Позив от Временния комитет на Отечествения фронт в Гюмюрджина до жителите на Беломорието в подкрепа на българската армия, бореща се против хитлеристките войски.


Гюмюрджина, 11 септ. 1944 г.
ДА – Смолян, ф. 960, оп. 3, а.е. 1, л. 1/10162421_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията до българската легация в Берн, Швейцария, за отзвука в страната след спирането на военните действия на съветската армия срещу България, за липсата на съпротива от страна на българската армия и мерките на правителството за задържане на министрите от кабинета, въвлякъл България във войната, както и депутати гласували за участието на България в нея.


София, 11 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 34/10222514_001
Телеграма на областен директор ‒ Бургас до околийските управители в Бургаска област относно подпомагане на бежанци от Тракия, Македония и Моравско.


Бургас, 13 септ. 1944 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 30, л. 28/10179394_001
Писмо от околийския управител на Брезнишка околия до кметовете в околията за поставяне на червени и национални знамена по фасадите на сградите и подготовка на населението за посрещане на Червената армия.


Брезник, 15 септ. 1944 г.
ДА – Перник, ф. 123К, оп. 1, а.е. 32, л. 461/10162436_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията, до българската легация в Берн, Швейцария, за пътуването на министрите Добри Терпешев, министър без портфейл и Димитър Нейков, министър на търговията, промишлеността и труда, в Гърция, за осигуряване на оставането на българските административни и военни власти до второ нареждане, с цел осигуряване на реда и сигурността на стопанството.


София, 16 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 36/10064756_001
Снимка на съветски войници (Павел Прохорович Савицкий, Константин Пайгамович Рахманов) в парка на с. Борован, Врачанско с местните жители Ангел Андреевски (журналист), Филип Донов Мицев (учител), Пенка Цанева Въловска.


с. Борован, Врачанско, 15 септ. 1944 Г.
ДА – Враца, ф. 1375, оп. 2, а.е. 95, л. 2/10162605_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията, до българската легация в Берн, Швейцария, за боевете на българската армия с германски моторизирани части в Македония, за откъсването на една българска дивизия от главните български сили и подготовката на закон за съдене за престъпления по вкарването на България във войната, изготвян и във връзка с искането на американския секретар Хъл за наказване на виновниците.


София, 16 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 39
Вижте всички 2 изображения на документа/10166379_001
Телефонограма от полковник Ангелов, командир на Видинската отбрана, до началника на 6-а дивизионна област ‒ Враца за разположението на германските войски в района на Неготин, Будишница, гара Мокране, Кобишница и за отвлечено мирно население от селата Балей, Куделин и Кобишница.


Кула, 16 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 11, л. 2/36_10242287_001_d
Заповед на съветския военен комендант на Търговище майор Тушев за опазване на обществения ред на територията на града.


Търговище, 16 септ. 1944 г.
ДА – Търговище, ф. 96, оп. 1, а.е. 21, л. 10/10138242_001
Сведение за иззетите от съветските войски от жителите на с. Кубрат добитък, моторни превозни средства, каруци, хамути, фураж и др.


с. Кубрат, Кубратска околия, 17 септ. 1944 г.
ДА – Разград, ф. 5К, оп. 1, а.е. 40, л. 26/10209414_001
Обявление от Селско общинско управление ‒ с. Доспей до населението от селата Доспей и Бели Искър за посрещане на Червената армия.


с. Доспей, Самоковска околия, 17 септ. 1944 г.
ДА – София, ф. 216, оп. 1, а.е. 28, л. 22/10162531_001
Шифрована телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията, до българската легация в Берн, Швейцария, за настъплението на българските войски още преди пристигането на съветските войски към София, за превземането на гр. Кула и района западно от гр. Пирот, за изтласкването на германските войски от този район и поставянето на българската армия, по изричното искане на маршал Толбухин, под командването на съветските войски.


София, 19 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 317К, оп. 1, а.е. 302, л. 37
Вижте всички 2 изображения на документа/10196827_001
Телеграма от Петко Стайнов, министър на външните работи и изповеданията, до българските легации в Анкара, Берн, Лисабон и други за предявеното искане от маршал Толбухин до главнокомандващия българските войски за арестуване и предаване на членовете на Германската легация в България и арестуването на членовете на Унгарската легация от руски военни части в Свиленград.


София, 19 сеп. 1944 г.
ЦДА, ф. 1870К, оп. 1, а.е. 377, л. 1/10114578_001
Писмо от началник-щаба на дивизионна област – Пловдив до околийски управители, началници и командири на военни подразделения в областта със заповеди по мобилизацията в частите на 2-ра пехотна тракийска дивизия в рамките Трети украински фронт.


Пловдив, 20 септ. 1944 г.
ДА – Смолян, ф. 76, оп. 1, а.е. 26, л. 2/10118986_001
Протокол от заседание на настоятелството на Българския червен кръст ‒ клон Добрич, за финансово подпомагане на нуждаещи се членове на Отечествения фронт и болните червеноармейци в местната болница; даване на денонощни дежурства от самарянките при клона.


Добрич, 20 септ. 1944 г.
ДА – Добрич, ф. 14, оп. 1, а.е. 2, л. 2/10166921_001
Писмо от Щаба на войската при Министерството на войната до Щаба на въстаническите войски за създаване военнопленнически лагер в с. Мало Бучино, Софийско, с временно упътване за службата във военнопленническите лагери, с описание на армейските военнопленнически лагери, необходимите сведения за военнопленниците, определяне частната собственост на военнопленниците, паричното доволствие и помощи за военнопленниците и др.


София, 21 септ. 1944 г.
ЦДА, ф. 77Б, оп. 2, а.е. 9, л. 1–13
Вижте всички 13 изображения на документаСтраница 1 от 17


  •