ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


В тила

/10178151_001
Протокол № 39 на Селско общинско управление – с. Батановци, Пернишко, с решение за отпускане на сума от бюджета за закупуване на противогазови маски за населението в общината.


с. Батановци, 28 ноем. 1938 г.
ДА – Перник, ф. 166К, оп. 1, а.е. 11, л. 1/10176194_001
Писмо от околийския управител на Трънска околия до околийския агроном, данъчния началник и кмета на града да се явят на 25 март 1939 г. в околийското управление за сформиране на околийска реквизиционна комисия.


Трън, 25 март 1939 г.
ДА – Перник, ф. 205К, оп. 1, а.е. 1, л. 7/10106482_001
Писмо от кмета на Селско общинско управление Нановица до околийския управител на Крумовград с информация за образуване на клон на Дружество „Червен кръст" в с. Дарец през 1935 г. и възобновяването му през 1940 г.


с. Нановица, Кърджалийско, 28 май 1940 г.
ДА – Кърджали, ф. 16К, оп. 1, а.е. 49, л. 55/10210427_001
Писмо от Дирекция за гражданска мобилизация при Министерство на войната до Текстилна фабрика „Кайлъшка долина” – Плевен и други предприятия с искане на информация за произведеното количество прежда и равентух в метри.


София, 23 юни 1940 г.
ДА – Плевен, ф. 45К, оп. 1, а.е. 21, л. 1/10159066_001
„Значението на Западна Тракия за България" – изложение от инж. Б. Морфов, използвано от българската делегация на Парижката мирна конференция със сведения за географските условия, етническия състав и икономическото развитие на областта.


Б.м., 2 юли 1940 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 138, л. 1–4
Вижте всички 4 изображения на документа/10226197_001
Писмо от Министерство на войната, Дирекция гражданска мобилизация, до областния директор в Бургас за назначаване на двама разузнавачи в Областната дирекция, които да водят борба със спекулата по време на войната.


София, 9 юли 1940 г.
ДА – Бургас, ф. 4К, оп. 1, а.е. 419, л. 29/10158318_001
„Източна и Западна Тракия" – материал, използван за подготовката на българската делегация за Парижката мирна конференция с данни за географското, икономическото и политическото развитие на двете области.


Б.м., 17 юли 1940 г.
ЦДА, ф. 1484, оп. 1, а.е. 66, л. 1–6; 8–12
Вижте всички 11 изображения на документа/21000056_001
Писмо от кмета на с. Попско Александър Шопов до околийския управител на Ивайловград с информация за образуване на дружество „Червен кръст" в селото на 2 юни 1940 г.


с. Попско, Кърджалийско, 31 авг. 1940 г.
ДА – Кърджали, ф. 18К, оп. 1, а.е. 52, л. 98/10188005_001
Писмо от проф. д-р Д. Ораховац, председател на Българското дружество Червен кръст, до председателя на дружеството в Лом със задачи за изпълнение от дружество по време на война.


София, 22 септ. 1940 г.
ДА – Монтана, ф. 44К, оп. 1, а.е. 2, л. 13/10168511_001
Реч на министъра на вътрешните работи Петър Габровски в XXV ОНС по разискванията върху Законопроекта за защита на нацията.


София., окт. 1940 г.
ЦДА, ф. 538К, оп. 2, а.е. 19, л. 1–15
Вижте всички 19 изображения на документа/10168664_001
Мотиви към Законопроекта за защита на нацията от Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве, с приложен Закона за защита на нацията с текстове за тайните международни организации, за ликвидацията на имуществата им, за лицата от еврейски произход, за техните имоти и професионалната и стопанската им дейност и други.


София., 7 окт. 1940 г.
ЦДА, ф. 538К, оп. 2, а.е. 19, л. 16–19
Вижте всички 4 изображения на документа/10196174_001
Писмо от група писатели и общественици, между които Елин Пелин, Стилиян Чилингиров, Елисавета Багряна, Младен Исаев и други, до министър-председателя и председателя на НС за отмяна на обсъждането в XXV ОНС на Законопроекта за защита на нацията с цел „запазване престижа на нацията и завоюваните традиции на веротърпимост и човещина“.


София, 17 окт. 1940 г.
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 120, л. 1/10223875_001
Извлечение от списък-таблица на длъжностните лица от Министерството на вътрешните работи и народното здраве, които се освобождават от военна мобилизация съгласно II постановление на Министерски съвет от 29 окт. 1940 г.


София, 29 окт. 1940 г.
ДА – Монтана, ф. 5К, оп. 1, а.е. 77, л. 302/26_10176836_001
Заповед на кмета на Градско общинско управление – Радомир до всички граждани за затъмняване на вратите и прозорците и предпазване на населението при въздушна тревога и нападение.


Радомир, 2 ноем. 1940 г.
ДА – Перник, ф. 171К, оп. 1, а.е. 26, л. 69/10183740_001
Препис от окръжно на Министерство на народното просвещение до средищните директори за участие в „упражнения по противовъздушна охрана на населението“, които ще се проведат в цялата страна от 23 ноем. до 1 дек. 1940 г., изпратен за изпълнение от средищния директор в с. Поибрене до главните учители.


София, 11–19 ноем. 1940 г.
ДА – Пазарджик, ф. 363К, оп. 1, а.е. 1, л. 13/10196060_001
Изложение от Централната консистория на евреите в България до Никола Мушанов, народен представител в XXV  ОНС, против Законопроекта за защита на нацията с данни за загиналите 952-ма евреи по време на войните на България след Освобождението, за приобщаването на евреите към българския народ, за социалното и материалното им положение и за противоконституционалността на проекта, с приложена таблица за професионалното разпределение на евреите в София през 1934 г.


София, 12 ноем. 1940 г.
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 73, л. 1‒9
Вижте всички 9 изображения на документа/10196136_001
Изложение от художниците Елиезер Алшех, Давид Перец, Марко Бехар, Давид Бенун от София и Мориц Бенционов от Кюстендил до председателят на Дружеството на новите художници в България против Законопроекта за защита на нацията и опасността от изключването им като художници-евреи от Съюза на дружествата на художниците и забрана за тяхната дейност.


Кюстендил, 12 ноем. 1940 г.
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 73, л. 10/39_10222366_001
Обявление №18308 на Градско общинско управление ‒ Ямбол с указания за защита на населението при въздушни нападения.


Ямбол, 15 ноем. 1940 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 1/39_10222379_001
Писмо от ръководителя на Противовъздушна химическа защита при Ямболски гарнизон до кмета на Елхово относно създаването на Въздушно-предупредителна служба в страната.


Ямбол, 23 ноем. 1940 г.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 5
Вижте всички 2 изображения на документа/10222406_001
Указания на Служба за противовъздушна и химическа защита на страната относно задълженията на населението при въздушно нападение.


Б.м., б.д.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 12/10222422_001
План за противовъздушната отбрана на Елхово.


Елхово, б.д.
ДА – Ямбол, ф. 47, оп. 1, а.е. 20, л. 13‒15
Вижте всички 5 изображения на документа/10202484_001
Доклад от кмета на с. Селяни, Кавалска околия, изпратено чрез околийския управител Ст. Радев до областния управител на Ксанти, за състоянието на населените места в района с приложени: план за заселване на Кавалска околия, таблица за стопанския характер на селищата, таблица за възможността за заселване на околията с българи, сведения за свободните къщи и земя в района, таблица за засетите площи в определените за заселване селища, таблица за сградите и работния добитък в Кавалска околия и карта на района на гр. Кавала.


Кавала, 1941‒1942 г.
ЦДА, ф. 662К, оп. 1, а.е. 30, л. 1‒9
Вижте всички 9 изображения на документа/10207116_001
Доклад от П. Д. Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве, до Богдан Филов, министър-председател, за зачестилите нападения с цел повреда на обществени и частни съоръжения и материали и приложени Наредба за опазване на частните складове от злосторства и Наредба за организиране на вътрешна полиция за опазване на държавни, общински и автономни учреждения.


София, 1941 г.
ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 119, л. 14‒16
Вижте всички 3 изображения на документа/10109088_001
Писмо от Българското дружество „Червен кръст“ ‒ София до председателите на клоновете на дружеството в страната с указания за включване в състава на настоятелствата на лица, които по време на мобилизация ще останат в седалището на клона.


София, 3 февр. 1941 г.
ДА – Ловеч, ф. 6К, оп. 1, а.е. 20, л. 17/10223893_001
Писмо от Българско дружество на Червения кръст ‒ София до председателите на клоновете в страната за организиране на подкрепителни спирки по ж. гари и пътища в случай на мобилизация.


София, 4 февр. 1941 г.
ДА – Монтана, ф. 5К, оп. 1, а.е. 77, л. 319Страница 1 от 38


  •