ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Отбрана на бреговете и бойни действия в Черно море, Бяло море и р. Дунав

/10750807_001
Заповед № 1210 на началника на Канцеларията при Министерството на войната за реорганизация на Варненския и Бургаския укрепен пункт.


София, 18 март 1939 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 1, а.е. 106, л. 45/10752263_001
Заповед № 26 на началника на Флота за включване в състава на Черноморската флотилия на торпеден катер № 1.


Варна, 19 апр. 1939 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 4, а.е. 196, л. 79/10752105_001
Заповед № 1 на командира на Неподвижната отбрана за формиране на Бургаската отбрана.


Варна, 30 дек. 1940 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 512, л. 159/10752111_001
Заповед № 2 на командира на Неподвижната отбрана със сведения за набелязаните мерки по отбраната на Черноморското крайбрежие в района от с. Приморско до новата румънска граница при с. Кара бунар.


Варна, 2 ян. 1941 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 512, л. 160/10752115_001
Заповед № 1 на командира на Неподвижната отбрана с данни за разформироването на крайбрежната гранична дружина и формирането на морски гранични участъци с обявени номерата и наименованията им.


Варна, 5 ян. 1941 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 512, л. 161‒162
Вижте всички 2 изображения на документа/10752122_001
Заповед № 13 на командира на Дунавската флотилия за формиране на Беломорския отряд, с данни за организацията на отряда и щатно-длъжностен списък на личния състав.


Русе, 29 апр. 1941 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 512, л. 495‒499
Вижте всички 5 изображения на документа/10185966_001
Донесение № X-198 на началника на Въздушно-осигурителната централа до командира на Въздушните войски в София за потопяване на парахода „Шипка” от руска подводница на 15 септември 1941 г.


София, 16 септ. 1941 г.
ДВИА, ф. 1049, оп. 7, а.е. 11, л. 207/10752142_001
Заповед № 75 на командира на Морските войски за преместване командването на войските от Варна в София и произтичащите от това промени в организацията и подчинението на оставащите във Варна части.


Варна, 9 окт. 1941 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 510, л. 206‒207
Вижте всички 2 изображения на документа/10752133_001
Заповед № 1 на командира на Черноморската флотилия за преименуване на Неподвижната отбрана в Черноморска флотилия със статут на самостоятелна част, пряко подчинена на командира на Морските войски.


Варна, 15 окт. 1941 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 512, л. 382/10752147_001
Заповед № 9 на командира на Морските войски с данни за организацията на войските към 1 януари 1942 г.


София, 21 февр. 1942 г.
ДВИА, ф. 1027, оп. 1, а.е. 527, л. 17‒18
Вижте всички 2 изображения на документа/10751211_001
Указ № 17 на цар Борис III за утвърждаване Закона за Военноморското училище.


София, 8 апр. 1942 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 1, а.е. 423, л. 22/10185441_001
Справка за оръдията, приспособени за отбрана на Черноморския и на Беломорския бряг.


Б.м., б.д.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 368, л. 213/22_3_397_548gr.jpg
Графично и числено бойно разписание на Беломорската отбрана до 10 август 1943 г.


Б.м., б.д.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 397, л. 548
Вижте всички 2 изображения на документа/10185925_001
Донесение № 3871 от командира на Дунавския флот до командира на Морските войски в София за миниране на участък от р. Дунав от неприятелски самолети на 16 август и 14 септември 1943 г. и извършеното миночистене.


Русе, 17 септ. 1943 г.
ДВИА, ф. 1042, оп. 2, а.е. 11, л. 3
Вижте всички 2 изображения на документа/10171453_001
Шифрована телеграма от Първан Драганов, министър на външните работи и изповеданията, до българската легация в Москва, за създаване на техническа комисия за отстраняване на военни съоръжения по черноморското крайбрежие и подобряване отношенията със Съветския съюз, предоставена като препис на 30 дек. 1944 г. на Асен Джеров – софийски адвокат, за да му послужи пред Народния съд в София (І-ви върховен състав).


София, 24 юни 1944 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1302, л. 32/10064828_001
Снимка на съветски войници по време на акция по извозване на продоволствия в района на Бургас.


1944 г.
ДА – Враца, ф. 1375, оп. 2, а.е. 95, л. 3/10064849_001
Снимка на двама съветски войници ‒ братята Борис и Анатоли, при срещата им в България през Втората световна война.


Бургас, 1944 г.
ДА – Враца, ф. 1375, оп. 2, а.е. 95, л. 9/10064853_001
Снимка на съветски войник в Бургаското пристанище със своя военен камион „Опел".


Бургас, 1944 г.
ДА – Враца, ф. 1375, оп. 2, а.е. 95, л. 10/10185932_001
Сведение от коменданта на миночистач „Искър” за участието на кораба в миночистенето на р. Дунав от м. юли 1943 г. до 7 дек. 1944 г.


Б.м., [1944 г.]
ДВИА, ф. 1042, оп. 2, а.е. 12, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа/10064839_001
Снимка на съветски войници от авторотата в Бургас.


1945 г.
ДА – Враца, ф. 1375, оп. 2, а.е. 95, л. 6/10064845_001
Снимка на съветски войници от авторотата в Бургас.


23 февр. 1945 г.
ДА – Враца, ф. 1375, оп. 2, а.е. 95, л. 7/10064831_001
Снимка на съветски офицери в Бургас в деня на победата над Германия.


9 май 1945 г.
ДА – Враца, ф. 1375, оп. 2, а.е. 95, л. 5/10750196_001
Доклад на капитан ІІ ранг Валентин Паспалеев за действията на Дунавския флот през Втората световна война 1944‒1945 г.


Б.м., след 9 май 1945 г.
ДВИА, ф. 1042, оп. 2, а.е. 10, л. 1а‒36
Вижте всички 36 изображения на документа/10185950_001
Донесение № 6294 на командира на Дунавския флот до командира на Морските войски в София за минирането на р. Дунав от англо-американски и съветски самолети и потопените кораби за периода от м. април до м. октомври 1944 г.


Русе, 2 дек. 1945 г.
ДВИА, ф. 1042, оп. 2, а.е. 12, л. 335/10168970_001
Снимка на миноносеца „Строги" от състава на Българския военно-морски флот ‒ град Варна по време на учение.


Варна, б.д.
ДА – София, ф. 2223, оп. 1, а.е. 297, л. 1Страница 1 от 1