ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА > ДОКУМЕНТИ


Сухопътни военни действия

/10185653_001
Оперативна заповед № 990 на началника на щаба на 12-а германска армия до Щаба на българската войска във връзка с навлизането на българските войски в Тракия и Югославия.


Солун, 18 апр. 1941 г.
ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 156, л. 123–124
Вижте всички 2 изображения на документа/10185505_001
Заповед № 1203 на началника на Щаба на войската до командира на 5-а армия в София за окупиране на Македония.


София, 22 апр. 1941 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 395, л. 17/9_10185647_1_d
Заповед № 6692 на началника на Щаба на войската до командира на 5-а армия за пристъпване към първия етап от окупирането на Македония.


Б.м., 28 апр. 1941 г.
ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 155, л. 1/10185809_001
Оперативна заповед № I-10 на командира на Първа армия за състава и разположението на българските военни части в завладените области от Беломорска Тракия и Македония.


Ксанти, 12 май 1941 г.
ДВИА, ф. 48, оп. 5, а.е. 466, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа/10195228_001
Заповед № 2165 на началника на Отдел I при Щаба на войската до началника на 2-ра дивизионна област в Пловдив за формиране щаб на окупационните войски в Сърбия.


София, 27 дек. 1941 г.
ДВИА, ф. 318, оп. 1, а.е. 2, л. 1/10190196_001
Дневник на Гоцо Николов за участието му във Втората световна война като санитарен подофицер във военна част в гр. Парачин, Югославия.


Ян. 1942 г. ‒ февр. 1942 г.
На лист № 16 текста е обърнат и не е свързан с основното изложение
ДА – Монтана, ф. 600К, оп. 1, а.е. 2, л. 1‒16;
Вижте всички 17 изображения на документа/10185862_001
Заповед на главнокомандващия българските войски в Сърбия за завземането на Южна Сърбия от 17-а и 21-ва пехотни дивизии на 30 декември 1941 г.


Белград, 15 ян. 1942 г.
ДВИА, ф. 318, оп. 1, а.е. 2, л. 32/10185563_001
Писмо № 449 на офицера за свръзка при германското командване „Югоизток” до началника на Щаба на войската в София за искането на германците да се разшири българската окупационна област в Сърбия.


Солун, 22 ян. 1942 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 404, л. 547/10185866_001
Таблица – щат на І български армейски корпус.


Б.м., [Ян. 1942 г.]
ДВИА, ф. 318, оп. 1, а.е. 2, л. 67/10185581_001
Писмо № I-207 на началника на Щаба на войската до офицера за свръзка при германското командване „Югоизток” в Солун с отказ за разширяване на окупационната зона в Сърбия.


Б.м., 5 февр. 1942 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 404, л. 548/10185546_001
Донесение № IV-46 на командира на І армейски корпус до министъра на войната в София за отказа му части от корпуса да екзекутират 1084 сръбски заложници в Ниш и Крагуевац по нареждане на германското командване в Сърбия.


[Ниш], 8 февр. 1942 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 404, л. 457/10185488_001
Списък на артилерийското въоръжение на българската полева войска по калибри.


Б.м., Б.д.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 368, л. 214/10198019_001
Оперативна заповед № I-45 на командира на І български армейски корпус за задачите и подчинеността на корпуса.


Нишка баня, 21 март 1943 г.
ДВИА, ф. 318, оп. 2, а.е. 7, л. 14–19
Вижте всички 6 изображения на документа/10171506_001
Поверително писмо от Първан Драганов, български пълномощен министър в Испания до Сава Киров, министър на външните работи и изповеданията, за разговори по време на вечеря с ген. Крамер, германски военен аташе в Мадрид, за капитулацията на Италия, за военните действия в Италия, за вероятността от англо-американски десант на Балканите и др., предадено като препис на 17 ян. 1945 г. от отдела за „Шифъра и архивите" на МВРИ на Асен Джеров, столичен адвокат, за да му послужи пред Народния съд в София (І-ви върховен състав).


Мадрид, 23 окт. 1943 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1302, л. 36–42
Вижте всички 7 изображения на документа/10042023_001
Исторически очерк със спомени на Марин Кръстев от с. Дерманци, Ловешко, от участието му в Първата и Втората световна война.


Б.м., 1971 г.
ДА – Ловеч, ф. 1236, оп. 2, а.е. 7, л. 1–73
Вижте всички 73 изображения на документа/10107488_001
Схема № 3 за разположението на 57-а съветска армия, Първа българска армия, немската армия и 12-и югославски корпус при езерото Балатон (Унгария) по време на Втората световна война.


1944–1945 г.
ЦДА, ф. 622К, оп. 1, а.е. 1248, л. 2/10185541_001
Постановление № 1 на Министерския съвет за изтегляне на българските окупационни войски от териториите, за които България не претендира.


[София], 25 юли 1944 г.
ДВИА, ф. 22, оп. 3, а.е. 403, л. 96/10185878_001
Донесение № I-2494 на командира на 16-а пехотна дивизия до командира на ІІ армейски български корпус за обстановката към 1 август 1944 г. в района на дивизията.


Б.м., 3 авг. 1944 г.
ДВИА, ф. 319, оп. 2, а.е. 20, л. 129–131
Вижте всички 3 изображения на документа/10185883_001
Заповед № I-1121 на помощник-началника на Щаба на войската до командира на ІІ български армейски корпус за оттегляне на 7-а пехотна дивизия източно от р. Струма.


София, 29 авг. 1944 г.
ДВИА, ф. 319, оп. 2, а.е. 76, л. 115/10185869_001
Донесение № 3244 на командира на І български армейски корпус до министъра на войната за задържането на лекия щаб на корпуса от германски части с приложена заповед на командира на 1-ва германска планинска дивизия.


Нишка баня, 4 септ. 1944 г.
ДВИА, ф. 318, оп. 2, а.е. 19, л. 208–209
Вижте всички 2 изображения на документа/10162294_001
Телефонограма от генерал-лейтенант Стефанов, командир на 6-а армия, до началниците на дивизионните области ‒ 5-а в Русе, 6-а във Враца и 9-а в Плевен, с указание за изпълнение на телефонограма № 1173 от 6 септ. 1944 г. на министъра на войната за действията на армията във връзка със скъсване на отношенията на България с Германия и обявената от Съветския съюз война.


Плевен, 6 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 3, л. 1-1;
Вижте всички 2 изображения на документа/10185843_001
Заповед № I-1189 на началника на Щаба на войската за прегрупиране на Пета армия източно от р. Вардар и р. Пчиня.


Б.м., 6 септ. 1944 г.
ДВИА, ф. 51, оп. 2, а.е. 60, л. 204
Вижте всички 2 изображения на документа/10162385_001
Телефонограма № 7618 от полковник Маринов, началник щаба на 6-а армия, с указания за мерките, които да се вземат за осигуряване на реда и спокойствието в населените места на армейската област.


Плевен, 7 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 4, л. 1/10144570_001
Телефонограма № 48 със сведения за положението на българо-румънската граница на брега на река Дунав при І пост при Цибър.


Б.м., 8 септ. 1944 г.
ДА – Видин , ф. 320, оп. 1, а.е. 2, л. 1/10130848_001
Снимка на българските военнослужещи Манол Димитров Кировски (родом от с. Момчиловци, Смолянско, служил като командир на щурмово отделение в 1-ва пионерна дружина при 10-а дивизия на Първа българска армия в Унгария) и негов боен другар.


Б.м., 1944 г.
ДА – Смолян, ф. 960, оп. 1, а.е. 82, л. 33аСтраница 1 от 2


  •