фотоАрхив.bg

Т Ъ Р С Е Н Е   П О:
Към филтъра

   Уважаеми читатели,


Образите на хората и местата от отминалото време, които подбрахме и ви показваме, се съхраняват в българските държавни архиви и представляват картинно отражение не само на важни периоди и събития от историята на страната и нейните институции, но и на живота на обикновения българин и неговото развитие от средата на ХIX в. до днес. Някои снимки може би ще се харесат, други – не толкова, някои ще предизвикат възхита, към други ще се погледне с пренебрежение, но всичките те фиксират и разкриват живота такъв, какъвто е бил в съответната епоха – в добри или тежки моменти, в моменти на радост или на тъга, в моменти на съзидание или в моменти на сътресения.

ФотоАрхив.bg започна като предизвикателство и стана възможен благодарение на усилията на мнозина архивисти от цялата страна в продължение на 10 месеца – от началото на 2013 г. Създадохме го с цел да предоставим бърз и лесен онлайн достъп до част от огромното съхранено фотодокументално богатство. Той е предназначен за всеки, който има интерес към българската история и фотографското представяне на официалния и всекидневния живот на българите от предишните поколения.

Днес поставяме само началото.

ФотоАрхив.bg стартира с близо 40 000 снимки (фотодокументи и пощенски картички), които хронологически следват развитието на България от 30-те – 40-те години на ХІХ в. до днес и тематично свързват личности, места и събития. Всички подбрани изображения са част от съхраняваните и регистрирани във фондовете на архивите. Намерението ни е сайтът да бъде динамичен, да се обогатява, променя и развива с добавяне на ново архивно съдържание. Предвиждаме да предоставим и възможност за активно участие на потребителите с коментар на изображенията, добавяне копия на на собствени снимки[1] в различните категории, разпознаване на хора и обекти от рубриката „Неизвестни“, даване на сведения за тях и поставяне на допълнителни тагове.

Снимките са сканирани според действащата в ДА „Архиви“ методика за дигитализация на архивни документи, чиято първа цел е достоверност и максимално приближаване до вида на оригинала. В съответствие с научните изисквания, не е извършена каквато и да допълнителна обработка на изображенията, което би било в разрез с принципа за предоставяне на автентична информация. Всяка снимка е придружена от задължителната информация, според съществуващите стандарти, за описание на архивни документи, т.нар. искови данни на съхранявания обект – архив, фонд, опис, архивна единица (а.е.), лист (л.); заглавие; дата на създаване (Б.д. – без дата, когато е неизвестна); автор (фотограф/фотоателие); описание; вид и размер; особености.

По принцип е възприето датирането да е към момента на създаване на снимката. Доколкото при фотодокументите и пощенските картички много рядко е посочена точната дата на създаване, тя до известна степен е условно определена на основата на съдържанието, налични допълнителни надписи, посвещения и др. В отделни случаи (особено при пощенски картички, снимки на художествени портрети, гравюри и др.), когато става въпрос за репродуциране на много по-стари изображения, снимките са систематизирани към времето, към което се отнасят по съдържание. Предполагаемите дати, години, места, имена и събития са изписани в квадратни скоби.
 
Ще бъдем благодарни, ако не останете безразлични за всички забелязани неточности и технически грешки и активно съдействате за тяхното отстраняване, като ни пишете в менюто "Контакти".

Снимки от този сайт могат да бъдат използвани според условията в Правилника за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“ http://www.archives.government.bg/uploaded_files//Binder1.pdf


[1] Добавяне на съдържание ще бъде възможно само след предварително одобрение от администраторите на сайта и след редакторска обработка и сверяване, както и при спазване на правилата за дигитализиране на архивни документи (http://www.archives.government.bg/methodological_code/modul_5.html). Условията за публикуване на това съдържание няма да се различават от тези за публикуване на снимки, притежавани от архивите.