фотоАрхив.bg

Т Ъ Р С Е Н Е   П О:
Към филтъра

   ОНЛАЙН ПОРЪЧКАЗАЯВИТЕЛ

Име, презиме и фамилия/наименование на институция:

*
Адрес за кореспонденция:

*
Телефон/ Факс:

*
Е-mail:

*
Тема на използването (с хронологични граници):

*

Цел на използването:
друго: друго:


* При публикуване в интернет на снимки и документи (max 72 dpi, с воден знак на архива) на сайта на потребителя се заплащат по 20,00 лв. на година за всяка снимка.


Изготвяне на дигитално копие във формат:

или
Получаване на дигиталните копия:


ИЗПРАЩАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ КОПИЯ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ СЪГЛАСНО ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ”.
Заплащане на дигиталните копия:


За всяко заявление към стойността на копията се калкулира такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Архиви". При изпращане на копията по пощата се прибавя стойността на пощенските разходи и за CD/DVD.


Дата: 26.09.2022 г.

Стойност на поръчката: 0.00 лв


Забележка:

Превантивен код:

*

моля, въведете изписаните цифри


Можете да добавяте фотообекти към текущата поръчка чрез избирането на конкретно изображение и натискането на бутон "Поръчай" Поръчай , намиращ се под него.