Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Ангел Стоянов Чешмеджиев; Намерени резултати: 18


12018877

Препис-извлечение на статия, публикувана в бр. 48 на силистренския вестник "Подем", за дейността на народните представители Ангел Стоянов Чешмеджиев и Гаврил Ленков.

Силистра, 12 дек. 1941 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 325

Вижте всички 2 изображения на документа

12018877

Препис на Постановление № 3 на народния обвинител при Втори състав на Народния съд в София Георги Керемидчиев за подвеждане под отговорност на народните представители Ангел Вълчев Долапчиев, Ангел Стоянов Чешмеджиев, Андрей Христов Лулчев, Гето Кръстев Гетов, Еким Александров Екимов и Стоян Иванов Омарчевски.

София, 10 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 354


12018877

Отговор на обвинителния акт на Ангел Стоянов Чешмеджиев, представен от наследниците му.

София, 16 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 319

Вижте всички 2 изображения на документа

12018877

Определение на Втори състав на Народния съд в София за допускане на свидетели на подсъдимия Ангел Стоянов Чешмеджиев.

София, 19 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 320


12018877

Удостоверение от Пощенска спестовна каса относно молба спестовният влог на подсъдимия Ангел Стоянов Чешмеджиев да бъде прехвърлен в полза на Българския писателски съюз.

София, 21 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 331


12018877

Удостоверение от Българска генерална кооперативна банка за парични влогове и задължения на подсъдимия Ангел Стоянов Чешмеджиев.

София, 22 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 322

Вижте всички 2 изображения на документа

12018877

Свидетелски показания на Марин Атанасов Стойков и Михаил Игнатов Митев за дейността на подсъдимия Ангел Стоянов Чешмеджиев.

Добрич, 5 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 328


12018815

Протокол от 23-то заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Петко Стайнов за подсъдимите Александър Константинов Карапетров, д-р Атанас Георгиев Попов, Никола Василев, д-р Никола Христов Минков, Филип Махмудиев, Петър Марков, Спас Ганев, Димитър Пешев, Георги Кендеров, Георги Попстефанов Проданов, д-р Иван Йотов, Петър Кьосеиванов, Стефан Василев Караиванов, Марко Сакарски, Тодор Павлов Кожухаров, Светослав Христов Павлов, Иван Василев Петров, Петко Балкански, Николай Султанов, Георги Рафаилов Попов, Гаврил Стоянов Ленков, Никола Иванов Градев, Васил Петров Чобанов, Серафим Георгиев Апостолов, Иван Керемидчиев, Димитър Николов Икономов и Ангел Стоянов Чешмеджиев.

София, 18 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 2196-2227

Вижте всички 32 изображения на документа

12018815

Протокол от 23-то заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля полк. о.з. Аврам Таджер за подсъдимия Ангел Стоянов Чешмеджиев.

София, 18 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 2231-2232

Вижте всички 2 изображения на документа

12018815

Протокол от 23-то заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Дора Габе за подсъдимия Ангел Стоянов Чешмеджиев.

София, 18 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 2233-2234

Вижте всички 2 изображения на документа

12018877

Свидетелско показание на Сава Гочев Савов за дейността на подсъдимия Ангел Стоянов Чешмеджиев.

с. Ситово, Силистренска околия, [21 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 318


12018817

Протокол от 26-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Никола Мушанов за подсъдимите Филип Махмудиев, Петър Кьосеиванов, Таско Стоичков Стоилков, Димитър Пешев, Стефан Стателов, д-р Никола Христов Минков, Панайот Тодоров Станков, Иван Василев Петров, Серафим Георгиев, Тодор Павлов Кожухаров, Спас Ганев, Лазар Попов, Божил Пращилов, Ангел Стоянов Чешмеджиев и Светослав Христов Павлов.

София, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2452А-2476

Вижте всички 25 изображения на документа

12018817

Протокол от 27-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на съподсъдимия Димитър Пешев като свидетел на подсъдимите д-р Петър Маринов Шишков, Иван Василев Петров, Стамо Колчев, Иван Попконстантинов, Александър Симов, Ангел Стоянов Чешмеджиев, Жико Струнджев, Марин Грозев Вълчев, Сирко Станчев, Петър Кьосеиванов, Спас Ганев, Иван Димитров Минков, Георги Кендеров, Данаил Жечев, Велизар Багаров, Георги Желязов Свинаров, Божко Ковачевски и Петър Михалев.

София, 23 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2597-2600

Вижте всички 4 изображения на документа

12018817

Протокол от 27-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на съподсъдимия Деян Петров Деянов като свидетел на подсъдимите Иван Попконстантинов, Ангел Стоянов Чешмеджиев и Стефан Василев Караиванов.

София, 23 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2607


12018877

Молба от адвокат Любомир Ст. Тафров, защитник на подсъдимия Ангел Стоянов Чешмеджиев, до Втори състав на Народния съд в София за приемане на писмени доказателства.

София, 24 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 330


12018820

Протокол от 32-ро заседание на Втори състав на Народния съд в София със защитна реч на адвокат Любомир Тафров за подсъдимия Ангел Стоянов Чешмеджиев.

София, 30 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 59, л. 3224-3226

Вижте всички 3 изображения на документа

12018877

Удостоверение за наследници на Ангел Стоянов Чешмеджиев.

София, 30 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 341


12018877

Карта за обвиняемо лице на Ангел Стоянов Чешмеджиев.

София, 7 ноем. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 315

обратно най-горе