Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Петър Георгиев Атанасов; Намерени резултати: 20


10794628

Извадка от статията "Защо го убиха", публикувана в бр. 646 на в-к "Дума" с редактор Петър Георгиев Атанасов.

София, 14 февр. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 126


10794630

Извадка от статията "Те няма да постигнат целта си", публикувана в бр. 659 на в-к "Дума" с редактор Петър Георгиев Атанасов.

София, 6 май 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 126


10794632

Извадка от статията "Здравите сили напред", публикувана в бр. 660 на в-к "Дума" с редактор Петър Георгиев Атанасов.

София, 9 май 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 126


10794634

Извадка от статията "Повелята на чл. 20", публикувана в бр. 664 на в-к "Дума" с редактор Петър Георгиев Атанасов.

София, 6 юни 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 127


10794636

Извадка от статията "Евреите в Унгария", публикувана в бр. 666 на в-к "Дума" с редактор Петър Георгиев Атанасов.

София, 16 юни 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 127


10794638

Извадка от статията "Войната срещу СССР остава необходимост за цяла Европа", публикувана в бр. 667 на в-к "Дума" с редактор Петър Георгиев Атанасов.

София, 20 юни 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 127


10794646

Писмено известие от германската легация в София до Петър Георгиев Атанасов за доставката на 80 тона вестникарска хартия.

София, 7 окт. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 135


10794640

Извадка от статията "Силна, но човечна власт", публикувана в бр. 684 на в-к "Дума" с редактор Петър Георгиев Атанасов.

София, 24 окт. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 127


10794642

Извадка от статията "Бомби над Ватикана", публикувана в бр. 686 на в-к "Дума" с редактор Петър Георгиев Атанасов.

София, 7 ноем. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 127


10794644

Извадка от статията "Бързи действия", публикувана в бр. 718 на в-к "Дума" с редактор Петър Георгиев Атанасов.

София, 26 юни 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 127


10794658

Писмено известие от бирника при Софийско градско данъчно управление до главния народен обвинител за поставяне под възбрана и секвестър на движимото и недвижимото имущество на Петър Георгиев Атанасов.

София, 7 ноем. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 141


10794624

Писмено сведение на следователя за дейността на Петър Георгиев Атанасов.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 124


10794626

Писмено сведение за публикации през 1943 и 1944 г. във в-к "Дума" с редактор Петър Георгиев Атанасов.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 125


10794656

Удостоверение от Ючбунарска популярна банка – София до главния народен обвинител за парични задължения на подсъдимия Петър Георгиев Атанасов.

София, 28 ноем. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 140


10794652

Удостоверение от Ючбунарска популярна банка – София за парични задължения на подсъдимия Петър Георгиев Атанасов.

София, 5 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 138


10794654

Писмено заявление от Васил Спасов до главния народен обвинител за закупуването на печатарска ротационна машина от подсъдимия Петър Георгиев Атанасов.

София, 9 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 139


10794648

Удостоверение от командитно дружество "Стрела" до подсъдимия Петър Георгиев Атанасов за продажбите чрез дружеството на сп. "Илюстрована политика" от 1941 до 1944 г.

София, 22 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 136


10794650

Свидетелство за семейно и материално положение на подсъдимия Петър Георгиев Атанасов, издадено от Столична голяма община.

София, 22 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 137


10797842

Препис-извлечение от присъдата на Петър Георгиев Атанасов, постановена от Шести състав на Народния съд в София.

София, 4 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 178, л. 25

Вижте всички 2 изображения на документа

10794622

Карта за обвиняемо лице на Петър Георгиев Атанасов.

София, 30 юли 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 119

обратно най-горе