Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Никола Андреев Кузманов; Намерени резултати: 60


10797511

Извадка от статията на Никола Андреев Кузманов "Не млъкват", публикувана в бр. 5902 на в-к "Слово".

София, 20 март 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 210


10797513

Извадка от статията на Никола Андреев Кузманов "Английско лицемерие", публикувана в бр. 5979 на в-к "Слово".

София, 26 юни 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 210


10797515

Извадка от статията на Никола Андреев Кузманов "Британизъм", публикувана в бр. 5995 на в-к "Слово".

София, 15 юли 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 211


10797517

Извадка от статията на Никола Андреев Кузманов "Англо-болшевишко вероломство", публикувана в бр. 6012 на в-к "Слово".

София, 4 авг. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 211


10799011

Статия на Никола Андреев Кузманов "Англо-болшевишко вероломство", публикувана в бр. 6012 на в-к "Слово".

София, 4 авг. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 293


10797519

Извадка от статията на Никола Андреев Кузманов "Прокламацията", публикувана в бр. 6043 на в-к "Слово".

София, 9 септ. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 211


10797521

Извадка от статията на Никола Андреев Кузманов "Трагична участ", публикувана в бр. 6066 на в-к "Слово".

София, 7 окт. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 212


10797523

Извадка от статията на Никола Андреев Кузманов "Безсъдържателна реч", публикувана в бр. 6084 на в-к "Слово".

София, 28 окт. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 212


10797525

Извадка от статията на Никола Андреев Кузманов "Напразни спорове", публикувана в бр. 6096 на в-к "Слово".

София, 11 ноем. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 213


10797527

Извадка от статията на Никола Андреев Кузманов "Речта на Сталин", публикувана в бр. 6108 на в-к "Слово".

София, 25 ноем. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 214


10797529

Извадка от статията на Никола Андреев Кузманов "Златолюбци", публикувана в бр. 6114 на в-к "Слово".

София, 2 дек. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 214


10799009

Статия на Никола Андреев Кузманов "Фантастични планове", публикувана в бр. 6137 на в-к "Слово".

София, 30 дек. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 291


10799007

Статия на Никола Андреев Кузманов "Англосаксонските планове", публикувана в бр. 6168 на в-к "Слово".

София, 10 февр. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 286


10799013

Статия на Никола Андреев Кузманов "Болшевишката опасност", публикувана в бр. 6187 на в-к "Слово".

София, 5 март 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 296


10799017

Статия на Никола Андреев Кузманов "Бомбардировките", публикувана в бр. 6221 на в-к "Слово".

София, 14 апр. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 315


10799019

Статия на Никола Андреев Кузманов "Изоставена Полша", публикувана в бр. 6236 на в-к "Слово".

София, 7 май 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 318


10799005

Статия на Никола Андреев Кузманов "Напразни очаквания", публикувана в бр. 6240 на в-к "Слово".

София, 12 май 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 282


10799003

Статия на Никола Андреев Кузманов "Нова Франция", публикувана в бр. 6257 на в-к "Слово".

София, 2 юни 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 279


10798999

Статия на Никола Андреев Кузманов "Защо воюват Щатите?", публикувана в бр. 6280 на в-к "Слово".

София, 30 юни 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 266


10799001

Статия на Никола Андреев Кузманов "Озлобление", публикувана в бр. 6288 на в-к "Слово".

София, 9 юли 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 267


10797565

Удостоверение за семейно положение на Никола Андреев Кузманов.

Лом, 17 авг. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 240

Вижте всички 2 изображения на документа

10797569

Писмено известие на разузнавача при Държавна сигурност – гр. Лом Ал. Т. Попов за извършен обиск и изземване на печатни издания от дома на Никола Андреев Кузманов.

Лом, 21 окт. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 242


10797493

Писмено искане на народния обвинител в Лом до народния обвинител в Пловдив за препис на статиите на подсъдимия Никола Андреев Кузманов във в-к "Слово" от 1941 до 1944 г.

Лом, 20 ян. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 181


10797497

Препис на статията на Никола Андреев Кузманов "Не млъкват", публикувана в бр. 5902 / 20 март 1942 г. на в-к "Слово" и приложена като писмено доказателство към делото.

Пловдив, 2 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 184-186

Вижте всички 3 изображения на документа

10797499

Препис на статията на Никола Андреев Кузманов "Славянска солидарност", публикувана в бр. 5928 / 22 апр. 1942 г. на в-к "Слово" и приложена като писмено доказателство към делото.

Пловдив, 2 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 187-190

Вижте всички 4 изображения на документа

10797501

Препис на статията на Никола Андреев Кузманов "Болшевишката опасност", публикувана в бр. 6187 / 5 март 1943 г. на в-к "Слово" и приложена като писмено доказателство към делото.

Пловдив, 2 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 191-195

Вижте всички 4 изображения на документа

10797503

Препис на статията на Никола Андреев Кузманов "Реч на Сталин", публикувана в бр. 6108 / 25 ноем. 1942 г. на в-к "Слово" и приложена като писмено доказателство към делото.

Пловдив, 2 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 196-199

Вижте всички 4 изображения на документа

10797505

Препис на статията на Никола Андреев Кузманов "Славянските конгреси", публикувана в бр. 5944 / 13 май 1942 г. на в-к "Слово" и приложена като писмено доказателство към делото.

Пловдив, 2 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 200-201

Вижте всички 2 изображения на документа

10797507

Писмено сведение за публикации на Никола Андреев Кузманов във в-к "Слово" през 1942 и 1943 г.

Пловдив, [2 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 202-203, 205-206, 208-209

Вижте всички 6 изображения на документа

10797495

Писмен отговор от народния обвинител в Пловдив до народния обвинител в Лом за изпращане преписи на статиите на подсъдимия Никола Андреев Кузманов във в-к "Слово".

Пловдив, 3 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 182


10797491

Писмени свидетелски показания на Христофор Дамянов Попов за дейността на Никола Андреев Кузманов.

Лом, [8 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 178, 179

Вижте всички 2 изображения на документа

10797487

Постановление на народния обвинител при Народния съд в Лом за привличане под отговорност на Никола Андреев Кузманов.

Лом, 27 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 171

Вижте всички 2 изображения на документа

10797489

Протокол за разпит на Никола Андреев Кузманов.

Лом, 28 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 174-176, 177

Вижте всички 7 изображения на документа

10797557

Карта за обвиняемо лице на Никола Андреев Кузманов.

София, [28 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 234


10797533

Писмено запитване от народния обвинител в Лом до народните обвинители при Шести състав на Народния съд в София къде да бъде съден Никола Андреев Кузманов.

Лом, 6 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 218


10797551

Разписка за получаване на обвинителния акт на Никола Андреев Кузманов.

София, 8 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 230


10797531

Писмено известие от Българска търговска банка за паричен влог на подсъдимия Никола Андреев Кузманов.

Лом, 10 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 217


10797543

Отговор на обвинителния акт на Никола Андреев Кузманов.

София, 11 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 224

Вижте всички 2 изображения на документа

10797545

Въпросен лист на подсъдимия Никола Андреев Кузманов за разпит за разпит по делегация на свидетелите Стефан Ив. Тошев, Карамфила д-р Александър Георгиева, Александър Георгиев, Виктория Георги Нейкова, Георги Нейков, Тодор Върбанов Катеринкин, Цветан П. Катеринкин и Александър Попов.

София, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 225

Вижте всички 2 изображения на документа

10797555

Писмено известие от потребителска кооперация "Напред" до народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София за дялов капитал на подсъдимия Никола Андреев Кузманов.

Лом, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 232


10797559

Писмено известие от кооперативно сдружение "Дом на българските правници" до народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София за дялови капитали в сдружението на подсъдимите проф. Любен Ангелов Диков, д-р Петър Спиридонов Джидров, Никола Андреев Кузманов и д-р Никола Стоянов Христов.

София, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 237

Вижте всички 2 изображения на документа

10798630

Подписка за неотклонение от Шести състав на Народния съд в София на подсъдимия Никола Андреев Кузманов.

София, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 174, л. 373


10783605

Протокол от 3-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Александър Николов Божинов (л. 44-47); Христо Димитров Бръзицов (л. 47-62); Евгений Филипов Генчев (л. 62-68); Никола Андреев Кузманов (л. 68-72); подполковник Тодор Пешев Пешев (л. 72-74); Константин Атанасов Купенков (л. 74-79); Иван Николов Драгошинов (79-81).
София, 14 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 44-81

Вижте всички 38 изображения на документа

10797547

Определение на Шести състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Никола Андреев Кузманов.

София, 14 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 226


10797561

Свидетелство за съдимост на Никола Андреев Кузманов.

Лом, 15 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 238


10797567

Удостоверение за наследници на майката на Никола Андреев Кузманов.

Лом, 17 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 241


10797535

Писмени свидетелски показания на Стефан Ив. Тошев за дейността на подсъдимия Никола Андреев Кузманов.

Лом, [19 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 220

Вижте всички 2 изображения на документа

10797537

Писмени свидетелски показания на Карамфила д-р Александър Георгиева за дейността на подсъдимия Никола Андреев Кузманов.

Лом, [19 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 221


10797539

Писмени свидетелски показания на Виктория Георги Нейкова за дейността на подсъдимия Никола Андреев Кузманов.

Лом, [19 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 222


10797541

Писмени свидетелски показания на Александър Попов за дейността на подсъдимия Никола Андреев Кузманов.

Лом, 21 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 223


10797563

Медицинско свидетелство от д-р Марин Авр. Стойков за заболяване от детски паралич на подсъдимия Никола Андреев Кузманов.

София, 21 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 239


10783637

Протокол от 10-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Теофил Стоянов за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 257-258); професор Стефан Баламезов за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 258-260); д-р Михаил Генов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 260); професор Никола Долапчиев за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 261); Христо Стратев за подсъдимите професор Георги Петров Генов, Данаил Василев Крапчев, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Йосиф Василев Робев (л. 262-263); Иван Харизанов за подсъдимите професор Георги Петров Генов, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Никола Андреев Кузманов (л. 263-264); Христо Баев за подсъдимия Светослав Иванов Нелчинов (л. 264); Крум Кюлявков за подсъдимите Райко Николов Алексиев, Йордан Антонов Бадев, Константин Димитров Коцев – Камен Каменов и Александър Николов Божинов (л. 265-266); Стефан Манов за подсъдимите д-р Петър Спиридонов Джидров, Стефан Димитров Танев и Данаил Василев Крапчев (л. 266-268); Людмил Стоянов за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 268-269); Мария Грубешлиева за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 269-270); Радослав Габровски за подсъдимия Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 270); Богдан Веселинов за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Атанас Фратев Дамянов, Атанас Петров Бобев, Иван Николов Драгошинов, Константин Атанасов Купенков, д-р Владимир Петров Данчев и Стефан Атанасов Дамянов (л. 270-271); проф. Цонев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 271-272); Цвятко Ламбрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 272); Стойне Кръстев за подсъдимите Константин Атанасов Купенков, Христо Дамянов Огнянов, Христо Димитров Бръзицов, Борис Димитров Ангелов, Антоний Минков Николов, Кръстю Димитров Велянов, д-р Янко Христов Янeв, Марко Василев Мехлемов, Иван Иванов Бештепелиев, Найден Ст. Памукчиев, д-р Борис Матеев Андреев и Панайот Константинов Чинков (л. 272-274); Кирил Григоров за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 275); Борис Кальпов за подсъдимия д-р Кирил Кирков Янков (л. 275-276); Досю Драганов за подсъдимите Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, подполковник Тодор Пешев Пешев и Венцеслав Милошев Студенов (л. 276); Анели Маргаритова за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 277); поручик Никола Владов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 277-278); капитан Никола Ценков за подсъдимия Николов (л. 278); Стоян Венев за подсъдимите Александър Николов Божинов и д-р Захари Константинов Захариев (л. 278-279); Борис Ганчев за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (279-280); Звезделин Цонев за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Панайот Константинов Чинков и д-р Владимир Петров Данчев (л. 280-281); Христо Василев за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 281-282); Петко Ников за подсъдимите Борис Първанов Маковски и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 282); Александър Желев за подсъдимите Борис Григоров Коцев, Климент Вениаминов Далкалъчев и Иван Димитров Дочев (л. 282); Панайот Савов за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (283-284); Петър Мирчев за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Матей Бончев Станев – Бръшлян и Йордан Антонов Бадев (л. 284); Илия Бешков за подсъдимите Александър Николов Божинов, Райко Николов Алексиев (л. 284-286); Борис Станишев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов и Атанас Петров Бобев (л. 286-287).
София, 22 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 257-287

Вижте всички 31 изображения на документа

10783641

Протокол от 11-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Михаил Стоенчев за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 288-289); Адам Трънка за подсъдимите Александър Николов Божинов и Константин Атанасов Купенков (л. 290); Александър Жендов за подсъдимия Райко Николов Алексиев (л. 290); Боян Милинтиев за подсъдимия Александър Николов Божинов (л. 290-291); поручик Константин Константинов за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 291); професор Цеко Николчов Торбов и професор Христо Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 292); Елисавета Консулова-Вазова за подсъдимия Александър Христов Добринов (л. 292); Александър Бурмов за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Климент Вениаминов Далкалъчев и Петър Константинов Боев (л. 293-294); Никола Живков за подсъдимия д-р Христо Александров Заимов (л. 295); Спас Мулешков за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 295); Нено Шумков за подсъдимите д-р Борис Матеев Андреев и Борис Григоров Коцев (л. 295-296); Сава Чукалов за подсъдимите д-р Димитър В. Гаврийски и Христо Димитров Бръзицов (л. 296-297); Тома Виденов за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 297-298); Ирман Гочев за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 298); Анета Михайлова за подсъдимите Климент Вениаминов Далкалъчев, Иван Константинов Манов, Енчо Иванов Матеев, Всеволод Константинов Левашев (Вълко Вълчев, Вълчо Велев), Богомил Станоев Цвятков и Борислав Панайотов Недков (л. 298-299); Любен Тодоров за подсъдимия Кръстю Димитров Велянов (л. 299); Илия Петров за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 299-300); Георги Райчев за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300); Никола Мавродинов за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300-301); Алберт Йонтов за подсъдимия Борислав Панайотов Недков (л. 301); Славчо Фурнаджиев за подсъдимия Борис Иванов Стефанов (л. 301-302); Христина Велинова за подсъдимите Богомил Станоев Цвятков, Борис Иванов Стефанов и Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 302); Бинка Стаменова за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 302); Иван Куюмджиев за подсъдимия Фани Попова-Мутафова (л. 302-303); Атанас Христов Атанасов за подсъдимия Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 303); Методи Гюров за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 303-304); Неделчо Йовчев за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 304); Димитър Иванов Бонев за подсъдимите Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 304-305); Илия Петков Владов за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Найден Ст. Памукчиев, Марко Василев Мехлемов, д-р Константин Овчаров и Иван Иванов Бештепелиев (л. 305-306); Запрян Тошев за подсъдимия Борис Димитров Ангелов (л. 306-307); Владимир Христосков за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 307); Петър Божков за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Иван Иванов Бештепелиев, Марко Василев Мехлемов, Найден Ст. Памукчиев и д-р Константин Овчаров (л. 307-308); Георги Денишев за подсъдимия Георги Иванов Каназирски (л. 308-309); д-р Лука Цибрански за подсъдимия Константин Атанасов Купенков и Никола Андреев Кузманов (л. 309); Александра Дамянова за подсъдимите Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 309-310); Александър Божков за подсъдимия Найден Ст. Памукчиев (л. 310); Михаил Матлиев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, д-р Янко Христов Янев и Атанас Петров Бобев (л. 310-311); Драгомир Иванов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 311); Христо Николов за подсъдимия д-р Борис Матеев Андреев (л. 311); Майер Йосиф Ашер за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 311); Яко Барух за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 312); Григор Чешмеджиев за подсъдимите д-р Янко Христов Янев и д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 312-313); д-р Ашер Хананел за подсъдимите Христо Димитров Бръзицов, Михаил Георгиев Лангов и Панайот Константинов Чинков (л. 313); Петко Величков за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 313); Хараламби Василев за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (л. 313-314); Стоян Илиев за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Марко Василев Мехлемов (л. 314); Иван Балканов за подсъдимите Георги Иванов Каназирски, Климент Вениаминов Далкалъчев, Богомил Найденов Шаренков, Георги Константинов Серафимов и Борис Григоров Коцев (л. 314-315); инженер Никола Белопитов за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 315-316); Димитър Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов и Светослав Иванов Нелчинов (л. 316-317); Люба Йотова за подсъдимия Константин Атанасов Купенков (л. 317); Троянка Златева за подсъдимия Димитър Григоров Павлов (л. 317); Митко Милушев за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 317-318); Алберт Фархи за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 318); Петър Нейков за подсъдимите д-р Кирил Кирков Янков (л. 318-319); Иван Бояджиев за подсъдимия Борис Григоров Коцев (л. 319); полковник Иван Добрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 319); Адолф Хаимов за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 319-320); Георги Томов за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 320); Захари Попов за подсъдимия Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 320); Никифор Тодоров за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 321); Никола Милев за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 321); Христо Михайлов за подсъдимия Асен Иванов Боев (л. 322); инженер Шега Владимир за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); инженер Димитър Василев Нойков за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); Йордан Атанасов Константинов за подсъдимите Васил Коцев Сеизов и Димитър Атанасов Ризов (л. 323); Александър Стоянов за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 323-324); д-р Денчо Недялков за подсъдимите д-р Христо Александров Заимов и Лука Малеев Малеев (л. 324); Иван Башев за подсъдимия д-р Асен Богданов Божинов (л. 325); Атанас Христов за подсъдимия Лука Малеев Малеев (л. 325); Дени Вълчанов за подсъдимия Димитър Атанасов Ризов (л. 325-326); Сийка Гелеметова за подсъдимия Христо Дамянов Огнянов (л. 326); д-р Васил Петков за подсъдимия Богомил Найденов Шаренков (л. 326-327); д-р Иван Райнов за подсъдимия Йордан Стоименов Мечкаров (л. 327).
София, 23 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 288-327

Вижте всички 40 изображения на документа

10797553

Писмена декларация за семейно положение и имотно състояние на подсъдимия Никола Андреев Кузманов.

София, 26 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 231


10798544

Писмено искане от Софийско градско данъчно управление до народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София за уточняване имената и адресите на подсъдимите Никола Андреев Кузманов, д-р Кирил Кирков Янков, Матей Макаров Ейсев (Есив, Евсеев), Мико Рангелов Цветков и Петър Константинов Боев във връзка с наложена възбрана върху имуществата им.

София, 29 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 173, л. 82


10797549

Писмена защита на подсъдимия Никола Андреев Кузманов.

София, 30 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 228-229

Вижте всички 4 изображения на документа

10799123

Писмено нареждане на Шести състав на Народния съд в София до Софийски централен затвор за пускане на свобода на условно осъдените и оправданите Михаил Георгиев Лангов, Иван Константинов Манов, Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Кръстю Димитров Велянов, Георги Иванов Каназирски, Пантелей Теофанов Хранов, Анна Иванова Георгиева Вълканова, Александър Николов Божинов, Венцеслав Милошев Студенов, Николай Минков Николов, д-р Христо Александров Заимов, Георги Константинов Серафимов, полковник Борис Георгиев Величков, Димитър Димитров Съсълов, Иван Иванов Бештепелиев, Борис Иванов Стефанов, Райчо Константинов Райчев и Никола Андреев Кузманов.

София, 5 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 40


10783653

Протокол от 17-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Изказване на народния обвинител Стефан Величков (л. 372-374); устна последна дума на подсъдимите: Атанас Фратев Дамянов (л. 374); Стефан Атанасов Дамянов (л. 374); Стефан Димитров Танев (л. 374-375); професор Георги Петров Генов (л. 375-377); Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 377); Кръстю Димитров Велянов (л. 377); Димитър Григоров Павлов (л. 377-378); Николай Минков Николов (л. 378-379); Михаил Георгиев Лангов (л. 379); д-р Христо Александров Заимов (л. 379); Христо Димитров Бръзицов (л. 379-380); Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 380); Александър Николов Божинов (л. 380); Евгений Филипов Генчев (л. 380-381); Никола Андреев Кузманов (л. 381); подполковник Тодор Пешев Пешев (л. 381-382); д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 382-383); Константин Атанасов Купенков (л. 383-384); Иван Николов Драгошинов (л. 384); Васил Коцев Сеизов (л. 384-385); Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 385); д-р Борис Матеев Андреев (л. 385-386); д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 386); д-р Асен Богданов Божинов (л. 387); Георги Константинов Серафимов (л. 387); д-р Стефан Николов Караджов (л. 387); Панайот Константинов Чинков (л. 387-388); Борис Григоров Коцев (л. 388); Петър Константинов Боев (л. 388-389); Борис Иванов Стефанов (л. 389); Георги Иванов Каназирски (л. 389); Васил Григоров Спространов (л. 390); Богомил Найденов Шаренков (л. 390-391); Александър Христов Добринов (л. 391); Венцеслав Милошев Студенов (391); д-р Владимир Петров Данчев (л. 391); Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 392); Есто Станоев Везенков (л. 392); Димитър Асенов Симидов (л. 392-393); Пантелей Теофанов Хранов (л. 393); д-р Захари Константинов Захариев (л. 393); Борис Първанов Маковски (л. 394); Борислав Панайотов Недков (л. 394); Иван Константинов Манов (л. 394); Енчо Иванов Матеев (л. 394-395); Иван Иванов Бештепелиев (л. 395); Фани Попова-Мутафова (л. 395-396); Лука Малеев Малеев (л. 396); Асен Иванов Боев (л. 396-397); Стефан Ангелов Сокачев (л. 397); д-р Кирил Кирков Янков (л. 397); полковник Борис Георгиев Величков (л. 397-398); Борис Димитров Ангелов (л. 398-399); Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 399); професор Стефан Георгиев Консулов (л. 399-400); професор Любен Ангелов Диков (л. 400-401); Светослав Иванов Нелчинов (л. 402); Райчо Константинов Райчев (л. 403).
София, 9 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 372-403

Вижте всички 32 изображения на документа

10797571

Писмена молба от Никола Андреев Кузманов до Шести състав на Народния съд в София за връщане на всички приложени писмени доказателства по делото.

Лом, 15 юни 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 243


10797509

Писмена молба от адвокат Любомир Ст. Златаров, защитник на подсъдимия Никола Андреев Кузманов, до Шести състав на Народния съд в София за удостоверение за съдимост.

София, 19 септ. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 171, л. 204

обратно най-горе