Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Михаил Георгиев Лангов; Намерени резултати: 31


10794074

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Франкистка Испания", публикувана в бр. 526 на в-к "Вечер".

София, 16 ян. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 208


10794072

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Ел каудильо Франциско Франко", публикувана в бр. 536 на в-к "Вечер".

София, 29 ян. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 207


10794070

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Отношенията между Испания и България", публикувана в бр. 550 на в-к "Вечер".

София, 16 февр. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 206


10794050

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "В Мадрид кипи нов живот", публикувана в бр. 584 на в-к "Вечер".

София, 28 март 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 198


10794056

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Покръстването на евреи", публикувана в бр. 631 на в-к "Вечер".

София, 29 май 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 201


10794068

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Празни надежди", публикувана в бр. 673 на в-к "Днес".

София, 17 юли 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 205


10794058

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Героите на СССР", публикувана в бр. 693 на в-к "Вечер".

София, 11 авг. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 201


10794048

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Евреинът Стафорд Крипс", публикувана в бр. 719 на в-к "Вечер".

София, 10 септ. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 197


10794054

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Болшевизмът – адът на земята", публикувана в бр. 737 на в-к "Вечер".

София, 1 окт. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 200


10794064

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Има нещо гнило", публикувана в бр. 746 на в-к "Днес".

София, 12 окт. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 204


10794062

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Англосаксонското коварство", публикувана в бр. 757 на в-к "Днес".

София, 24 окт. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 203


10794060

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Идън говори", публикувана в бр. 773 на в-к "Днес".

София, 12 ноем. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 202


10794052

Извадка от статията на Михаил Георгиев Лангов "Жената в Съветския съюз", публикувана в бр. 899 на в-к "Вечер".

София, 15 дек. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 199


10794090

Статия на Михаил Георгиев Лангов "За род и родина", публикувана в бр. 39 на в-к "Светлина".

Дупница, 19 дек. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 219


10794042

Писмено сведение за публикации на Михаил Георгиев Лангов във вестниците "Днес" и "Вечер" през 1944 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 191


10794044

Писмено сведение за публикации на Михаил Георгиев Лангов във в-к "Вечер" от 1942 до 1944 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 192, 193, 195

Вижте всички 3 изображения на документа

10794046

Писмено сведение за публикации на Михаил Георгиев Лангов във в-к "Днес" през 1942 и 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 194


10794086

Карта за обвиняемо лице на Михаил Георгиев Лангов.

София, [10 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 216

Вижте всички 2 изображения на документа

10794088

Писмено известие от народния обвинител в Дупница до народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София за изпращане на статия на Михаил Георгиев Лангов във в-к "Светлина".

Дупница, 14 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 217


10785483

Постановление на народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на Михаил Георгиев Ланков и Пантелей Теофанов Хранов.

София, 28 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 159, л. 19


10794082

Удостоверение от Министерство на пропагандата, че Михаил Георгиев Лангов е редактор на информация в служебния бюлетин.

София, 8 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 213


10794080

Служебна бележка от Щаба на войската – РО за мобилизацията на Михаил Георгиев Лангов като преводач.

София, 10 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 212


10783602

Протокол от 2-ро заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Атанас Фратев Дамянов (л. 5-10); Стефан Атанасов Дамянов (л. 11-12); Стефан Димитров Танев (л. 12-24); професор Георги Петров Генов (л. 25-31); Константин Димитров Коцев – Каменов (л. 31-33); Кръстю Димитров Велянов (л. 34-35); Димитър Григоров Павлов (л. 36-38); Николай Минков Николов (л. 38-39); Михаил Георгиев Лангов (40-42); д-р Христо Александров Заимов (42-43).
София, 13 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 5-43

Вижте всички 39 изображения на документа

10785480

Писмено известие от Централния софийски затвор за връщане постановлението за привличане под отговорност на Михаил Георгиев Ланков и Пантелей Теофанов Хранов.

София, 14 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 159, л. 18


10794078

Определение на Шести състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Михаил Георгиев Лангов.

София, 14 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 211


10794076

Отговор на обвинителния акт (изложение) на Михаил Георгиев Лангов.

София, 16 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 209-210

Вижте всички 2 изображения на документа

10783641

Протокол от 11-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Михаил Стоенчев за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 288-289); Адам Трънка за подсъдимите Александър Николов Божинов и Константин Атанасов Купенков (л. 290); Александър Жендов за подсъдимия Райко Николов Алексиев (л. 290); Боян Милинтиев за подсъдимия Александър Николов Божинов (л. 290-291); поручик Константин Константинов за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 291); професор Цеко Николчов Торбов и професор Христо Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 292); Елисавета Консулова-Вазова за подсъдимия Александър Христов Добринов (л. 292); Александър Бурмов за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Климент Вениаминов Далкалъчев и Петър Константинов Боев (л. 293-294); Никола Живков за подсъдимия д-р Христо Александров Заимов (л. 295); Спас Мулешков за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 295); Нено Шумков за подсъдимите д-р Борис Матеев Андреев и Борис Григоров Коцев (л. 295-296); Сава Чукалов за подсъдимите д-р Димитър В. Гаврийски и Христо Димитров Бръзицов (л. 296-297); Тома Виденов за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 297-298); Ирман Гочев за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 298); Анета Михайлова за подсъдимите Климент Вениаминов Далкалъчев, Иван Константинов Манов, Енчо Иванов Матеев, Всеволод Константинов Левашев (Вълко Вълчев, Вълчо Велев), Богомил Станоев Цвятков и Борислав Панайотов Недков (л. 298-299); Любен Тодоров за подсъдимия Кръстю Димитров Велянов (л. 299); Илия Петров за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 299-300); Георги Райчев за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300); Никола Мавродинов за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300-301); Алберт Йонтов за подсъдимия Борислав Панайотов Недков (л. 301); Славчо Фурнаджиев за подсъдимия Борис Иванов Стефанов (л. 301-302); Христина Велинова за подсъдимите Богомил Станоев Цвятков, Борис Иванов Стефанов и Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 302); Бинка Стаменова за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 302); Иван Куюмджиев за подсъдимия Фани Попова-Мутафова (л. 302-303); Атанас Христов Атанасов за подсъдимия Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 303); Методи Гюров за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 303-304); Неделчо Йовчев за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 304); Димитър Иванов Бонев за подсъдимите Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 304-305); Илия Петков Владов за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Найден Ст. Памукчиев, Марко Василев Мехлемов, д-р Константин Овчаров и Иван Иванов Бештепелиев (л. 305-306); Запрян Тошев за подсъдимия Борис Димитров Ангелов (л. 306-307); Владимир Христосков за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 307); Петър Божков за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Иван Иванов Бештепелиев, Марко Василев Мехлемов, Найден Ст. Памукчиев и д-р Константин Овчаров (л. 307-308); Георги Денишев за подсъдимия Георги Иванов Каназирски (л. 308-309); д-р Лука Цибрански за подсъдимия Константин Атанасов Купенков и Никола Андреев Кузманов (л. 309); Александра Дамянова за подсъдимите Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 309-310); Александър Божков за подсъдимия Найден Ст. Памукчиев (л. 310); Михаил Матлиев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, д-р Янко Христов Янев и Атанас Петров Бобев (л. 310-311); Драгомир Иванов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 311); Христо Николов за подсъдимия д-р Борис Матеев Андреев (л. 311); Майер Йосиф Ашер за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 311); Яко Барух за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 312); Григор Чешмеджиев за подсъдимите д-р Янко Христов Янев и д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 312-313); д-р Ашер Хананел за подсъдимите Христо Димитров Бръзицов, Михаил Георгиев Лангов и Панайот Константинов Чинков (л. 313); Петко Величков за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 313); Хараламби Василев за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (л. 313-314); Стоян Илиев за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Марко Василев Мехлемов (л. 314); Иван Балканов за подсъдимите Георги Иванов Каназирски, Климент Вениаминов Далкалъчев, Богомил Найденов Шаренков, Георги Константинов Серафимов и Борис Григоров Коцев (л. 314-315); инженер Никола Белопитов за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 315-316); Димитър Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов и Светослав Иванов Нелчинов (л. 316-317); Люба Йотова за подсъдимия Константин Атанасов Купенков (л. 317); Троянка Златева за подсъдимия Димитър Григоров Павлов (л. 317); Митко Милушев за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 317-318); Алберт Фархи за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 318); Петър Нейков за подсъдимите д-р Кирил Кирков Янков (л. 318-319); Иван Бояджиев за подсъдимия Борис Григоров Коцев (л. 319); полковник Иван Добрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 319); Адолф Хаимов за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 319-320); Георги Томов за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 320); Захари Попов за подсъдимия Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 320); Никифор Тодоров за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 321); Никола Милев за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 321); Христо Михайлов за подсъдимия Асен Иванов Боев (л. 322); инженер Шега Владимир за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); инженер Димитър Василев Нойков за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); Йордан Атанасов Константинов за подсъдимите Васил Коцев Сеизов и Димитър Атанасов Ризов (л. 323); Александър Стоянов за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 323-324); д-р Денчо Недялков за подсъдимите д-р Христо Александров Заимов и Лука Малеев Малеев (л. 324); Иван Башев за подсъдимия д-р Асен Богданов Божинов (л. 325); Атанас Христов за подсъдимия Лука Малеев Малеев (л. 325); Дени Вълчанов за подсъдимия Димитър Атанасов Ризов (л. 325-326); Сийка Гелеметова за подсъдимия Христо Дамянов Огнянов (л. 326); д-р Васил Петков за подсъдимия Богомил Найденов Шаренков (л. 326-327); д-р Иван Райнов за подсъдимия Йордан Стоименов Мечкаров (л. 327).
София, 23 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 288-327

Вижте всички 40 изображения на документа

10794084

Писмена декларация за имотно състояние на подсъдимия Михаил Георгиев Лангов.

София, 26 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 215


10798572

Изпълнителен лист за изплащане на дължимите суми на осъдения от Шести състав на Народния съд в София Михаил Георгиев Лангов.

София, 4 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 173, л. 125

Вижте всички 2 изображения на документа

10799123

Писмено нареждане на Шести състав на Народния съд в София до Софийски централен затвор за пускане на свобода на условно осъдените и оправданите Михаил Георгиев Лангов, Иван Константинов Манов, Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Кръстю Димитров Велянов, Георги Иванов Каназирски, Пантелей Теофанов Хранов, Анна Иванова Георгиева Вълканова, Александър Николов Божинов, Венцеслав Милошев Студенов, Николай Минков Николов, д-р Христо Александров Заимов, Георги Константинов Серафимов, полковник Борис Георгиев Величков, Димитър Димитров Съсълов, Иван Иванов Бештепелиев, Борис Иванов Стефанов, Райчо Константинов Райчев и Никола Андреев Кузманов.

София, 5 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 40


10783653

Протокол от 17-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Изказване на народния обвинител Стефан Величков (л. 372-374); устна последна дума на подсъдимите: Атанас Фратев Дамянов (л. 374); Стефан Атанасов Дамянов (л. 374); Стефан Димитров Танев (л. 374-375); професор Георги Петров Генов (л. 375-377); Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 377); Кръстю Димитров Велянов (л. 377); Димитър Григоров Павлов (л. 377-378); Николай Минков Николов (л. 378-379); Михаил Георгиев Лангов (л. 379); д-р Христо Александров Заимов (л. 379); Христо Димитров Бръзицов (л. 379-380); Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 380); Александър Николов Божинов (л. 380); Евгений Филипов Генчев (л. 380-381); Никола Андреев Кузманов (л. 381); подполковник Тодор Пешев Пешев (л. 381-382); д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 382-383); Константин Атанасов Купенков (л. 383-384); Иван Николов Драгошинов (л. 384); Васил Коцев Сеизов (л. 384-385); Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 385); д-р Борис Матеев Андреев (л. 385-386); д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 386); д-р Асен Богданов Божинов (л. 387); Георги Константинов Серафимов (л. 387); д-р Стефан Николов Караджов (л. 387); Панайот Константинов Чинков (л. 387-388); Борис Григоров Коцев (л. 388); Петър Константинов Боев (л. 388-389); Борис Иванов Стефанов (л. 389); Георги Иванов Каназирски (л. 389); Васил Григоров Спространов (л. 390); Богомил Найденов Шаренков (л. 390-391); Александър Христов Добринов (л. 391); Венцеслав Милошев Студенов (391); д-р Владимир Петров Данчев (л. 391); Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 392); Есто Станоев Везенков (л. 392); Димитър Асенов Симидов (л. 392-393); Пантелей Теофанов Хранов (л. 393); д-р Захари Константинов Захариев (л. 393); Борис Първанов Маковски (л. 394); Борислав Панайотов Недков (л. 394); Иван Константинов Манов (л. 394); Енчо Иванов Матеев (л. 394-395); Иван Иванов Бештепелиев (л. 395); Фани Попова-Мутафова (л. 395-396); Лука Малеев Малеев (л. 396); Асен Иванов Боев (л. 396-397); Стефан Ангелов Сокачев (л. 397); д-р Кирил Кирков Янков (л. 397); полковник Борис Георгиев Величков (л. 397-398); Борис Димитров Ангелов (л. 398-399); Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 399); професор Стефан Георгиев Консулов (л. 399-400); професор Любен Ангелов Диков (л. 400-401); Светослав Иванов Нелчинов (л. 402); Райчо Константинов Райчев (л. 403).
София, 9 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 372-403

Вижте всички 32 изображения на документа
обратно най-горе