Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Мико Рангелов Цветков; Намерени резултати: 23


10795696

Извадка от радиосказките на Мико Рангелов Цветков "Младежта на нова Европа" и "Нова България", изнесени през 1941 и 1942 г.

София, 27 май 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 13


10798424

Писмено заявление от Мико Рангелов Цветков до главния ръководител на организацията на българската младеж "Бранник" за назначаване като "организатор".

София, 14 ноем. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 544


10798422

Препис на заповед на организацията на българската младеж "Бранник" за назначаване на Мико Рангелов Цветков като "организатор".

София, 16 дек. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 539


10798420

Акт за встъпване в длъжност на Мико Рангелов Цветков като "организатор" в организацията на българската младеж "Бранник".

София, 18 дек. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 538


10798418

Декларация на Мико Рангелов Цветков като държавен служител – организатор при организацията на българската младеж "Бранник".

София, 23 дек. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 537

Вижте всички 2 изображения на документа

10798428

Препис на заповед на организацията на българската младеж "Бранник" за командировка на Мико Рангелов Цветков.

София, 20 ян. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 546


10798426

Удостоверение на организацията на българската младеж "Бранник" за щатна длъжност "организатор" на Мико Рангелов Цветков във връзка с командировка.

София, 2 февр. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 545


10795706

Препис-извлечение на Заповед № 729 на Организацията на българската младеж "Бранник" за уволнение на Мико Рангелов Цветков от организацията.

София, 8 юли 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 17


10795698

Извадка от статията на Мико Рангелов Цветков "Да устоим", публикувана в бр. 89 на в-к "Народен вестник".

София, 24 юли 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 14


10795700

Извадка от статията на Мико Рангелов Цветков "Отмъщението", публикувана в бр. 90 на в-к "Народен вестник".

София, 31 юли 1943 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 167, л. 14


10795702

Извадка от публикации на Мико Рангелов Цветков в Дирекция на националната пропаганда.

София, [15 авг. 1943 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 15


10795694

Писмено сведение на следователя за дейността на Мико Рангелов Цветков.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 12


10795716

Писмено сведение на следователя за дейността на Мико Рангелов Цветков.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 23


10795690

Писмено искане от Софийския областен съд до Софийския централен затвор за попълване картата за обвиняемо лице на осъдения от Шести състав на Народния съд в София Мико Рангелов Цветков.

София, 12 ноем. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 8


10795692

Писмено сведение за публикации на Мико Рангелов Цветков във в-к "Народен вестник" през 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 10


10795704

Писмена молба от адвокат Йордан Кюранов, защитник на подсъдимия Мико Рангелов Цветков, до Шести състав на Народния съд в София за представяне на писмени доказателства.

София, 25 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 16


10798544

Писмено искане от Софийско градско данъчно управление до народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София за уточняване имената и адресите на подсъдимите Никола Андреев Кузманов, д-р Кирил Кирков Янков, Матей Макаров Ейсев (Есив, Евсеев), Мико Рангелов Цветков и Петър Константинов Боев във връзка с наложена възбрана върху имуществата им.

София, 29 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 173, л. 82


10798566

Изпълнителен лист за изплащане на дължимите суми на осъдения от Шести състав на Народния съд в София Мико Рангелов Цветков.

София, 4 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 173, л. 115

Вижте всички 2 изображения на документа

10798576

Служебна бележка от Министерство на вътрешните работи за изплатена глоба на Мико Рангелов Цветков, постановена по присъдата на Шести състав на Народния съд в София.

София, 1 юни 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 173, л. 132


10795708

Карта за обвиняемо лице на Мико Рангелов Цветков.

София, 12 ноем. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 19


10795686

Писмено искане от Софийския областен съд до Софийския централен затвор за попълване картата за обвиняемо лице на осъдения от Шести състав на Народния съд в София Мико Рангелов Цветков.

София, 15 ян. 1946 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 6


10795688

Писмено искане от Софийския областен съд до Столична голяма община за попълване картата за обвиняемо лице на осъдения от Шести състав на Народния съд в София Мико Рангелов Цветков.

София, 26 ян. 1946 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 7


10795682

Писмено искане от Софийския областен съд до Дирекция на народната милиция за попълване картата за обвиняемо лице на осъдения задочно на две години затвор от Шести състав на Народния съд в София и с отменена присъда от Върховния касационен съд Мико Рангелов Цветков.

София, 22 февр. 1946 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 4

обратно най-горе