Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Матей Бончев Станев – Бръшлян; Намерени резултати: 65


10794568

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Промяната в Съветска Русия", публикувана в брой 6567 на в-к "Зора".

София, 8 май 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56н


10794468

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Болшевизмът на изпитание", публикувана в бр. 6625 на в-к "Зора".

София, 19 юли 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 12


10794470

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Вече сме съвсем наясно", публикувана в бр. 6643 на в-к "Зора".

София, 9 авг. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 12


10794472

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Започва третата година от войната", публикувана в бр. 6662 на в-к "Зора".

София, 2 септ. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 13


10794474

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Началото на края", публикувана в бр. 6701 на в-к "Зора".

София, 18 окт. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 13


10794520

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "В навечерието на съдбоносни събития", публикувана в брой 6838 на в-к "Зора".

София, 11 апр. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 25


10794546

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Контролът върху разпределението и цените", публикувана в брой 6843 на в-к "Зора".

София, 17 апр. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56в


10794548

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Снабдяване и бюрокрация", публикувана в брой 6844 на в-к "Зора".

София, 18 апр. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56г


10794552

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Засилване на личната отговорност", публикувана в брой 6850 на в-к "Зора".

София, 25 апр. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56е


10794542

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "За тия, които идват след нас", публикувана в брой 6853 на в-к "Зора".

София, 29 апр. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56а


10794522

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Празникът на националния труд", публикувана в брой 6855 на в-к "Зора".

София, 1 май 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 26


10794560

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Единство в ръководство на снабдяването", публикувана в брой 6857 на в-к "Зора".

София, 5 май 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56й


10794476

Извадки от статиите на Матей Бончев Станев – Бръшлян "И надеждите върху генерал "Зима" рухнаха", "Фанатизмът убива", "В навечерието на съдбоносни събития" и "Англо-съветската политика спрямо Турция", публикувани в броеве 6802, 6823, 6838 и 6867 на в-к "Зора".

София, [19 май 1942 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 14-15

Вижте всички 2 изображения на документа

10794524

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Англо-съветската политика спрямо Турция", публикувана в брой 6867 на в-к "Зора".

София, 19 май 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 27


10794566

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Още няколко случаи за пакостни формалности", публикувана в брой 6874 на в-к "Зора".

София, 28 май 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56м


10794564

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Касае се за съкращаване, а не за усложняване на канцеларските формалности", публикувана в брой 6888 на в-к "Зора".

София, 13 юни 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56л


10794562

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Процедурата трябва да улеснява поставените цели, а не да ги затруднява", публикувана в брой 6940 на в-к "Зора".

София, 14 авг. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56к


10794544

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "За хляба, сапуна и топливото", публикувана в брой 6942 на в-к "Зора".

София, 16 авг. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56б


10794550

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Бележки, които имат за цел само да напомнят за някои неща", публикувана в брой 6948 на в-к "Зора".

София, 23 авг. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56д


10794558

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Оплаквания от провинцията", публикувана в брой 6962 на в-к "Зора".

София, 9 септ. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56и


10794556

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Нашият народ", публикувана в брой 6973 на в-к "Зора".

София, 22 септ. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56з


10794554

Статия на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Въпросите, които се разглеждат в тия бележки", публикувана в брой 6978 на в-к "Зора".

София, 27 септ. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 56ж


10794478

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Една година под съветска власт", публикувана в бр. 7106 на в-к "Зора".

София, 6 март 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 16


10794480

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Положението на Съветска Русия във войната", публикувана в бр. 7137 на в-к "Зора".

София, 11 апр. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 16-17

Вижте всички 2 изображения на документа

10794482

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Убийците из заугла", публикувана в бр. 7141 на в-к "Зора".

София, 16 апр. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 17


10794484

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Политиката на англо-саксонците спрямо малките им съюзници", публикувана в бр. 7150 на в-к "Зора".

София, 29 апр. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 17


10794486

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "1 май", публикувана в бр. 7151 на в-к "Зора".

София, 30 апр. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 18


10794488

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Ролята на Тунизия в сегашната война", публикувана в бр. 7156 на в-к "Зора".

София, 9 май 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 18


10794490

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Убийците и техните вдъхновители", публикувана в бр. 7157 на в-к "Зора".

София, 11 май 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 18


10794492

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Поклон пред подвига на отечеството", публикувана в бр. 7161 на в-к "Зора".

София, 15 май 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 18


10794494

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Лош признак за англо-саксонците", публикувана в бр. 7171 на в-к "Зора".

София, 28 май 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 19


10794496

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Търсят нови жертви", публикувана в бр. 7183 на в-к "Зора".

София, 11 юни 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 19


10794498

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Как израсна днешна Германия", публикувана в бр. 7201 на в-к "Зора".

София, 3 юли 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 20


10794500

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Отговорностите за англо-саксонския въздушен терор", публикувана в бр. 7202 на в-к "Зора".

София, 4 юли 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 20


10794502

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Тия, които ни говорят от Лондон", публикувана в бр. 7226 на в-к "Зора".

София, 1 авг. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 21


10794504

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Сръдня по погрешен адрес", публикувана в бр. 7227 на в-к "Зора".

София, 3 авг. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 21


10794506

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Волята на народа", публикувана в бр. 7261 на в-к "Зора".

София, 9 септ. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 21

Вижте всички 2 изображения на документа

10794508

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Въздушния терор", публикувана в бр. 7348 на в-к "Зора".

София, 21 дек. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 22


10794510

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Робство на идеите", публикувана в бр. 7381 на в-к "Зора".

София, 6 февр. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 23


10794512

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Тяхното престъпление", публикувана в бр. 7383 на в-к "Зора".

София, 9 февр. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 23


10794514

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Нова въдица", публикувана в бр. 7396 на в-к "Зора".

София, 24 февр. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 23


10794516

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Кощунство", публикувана в бр. 7397 на в-к "Зора".

София, 25 февр. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 23-24

Вижте всички 2 изображения на документа

10794518

Извадка от статията на Матей Бончев Станев – Бръшлян "Който сее ветрове, бури жъне", публикувана в бр. 7416 на в-к "Зора".

София, 19 март 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 24


10794458

Писмено сведение на следователя за дейността на Матей Бончев Станев – Бръшлян.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 3


10794460

Писмено сведение за публикации на Матей Бончев Станев – Бръшлян във в-к "Зора" през 1941 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 4-5

Вижте всички 2 изображения на документа

10794462

Писмено сведение за публикации на Матей Бончев Станев – Бръшлян във в-к "Зора" през 1942 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 6-8

Вижте всички 3 изображения на документа

10794464

Писмено сведение за публикации на Матей Бончев Станев – Бръшлян във в-к "Зора" през 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 9-10

Вижте всички 2 изображения на документа

10794466

Писмено сведение за публикации на Матей Бончев Станев – Бръшлян във в-к "Зора" през 1944 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 11


10794526

Писмени сведения за някои публикации на Матей Бончев Станев – Бръшлян във в-к "Зора" от 1941 до 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 28


10794456

Протокол за разпит на Матей Бончев Станев – Бръшлян.

София, 8 февр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 2


10794572

Карта за обвиняемо лице на Матей Бончев Станев – Бръшлян.

София, [10 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 58

Вижте всички 2 изображения на документа

10794528

Писмено сведение на Е. С. [Енчо Стайков] за дейността на Матей Бончев Станев – Бръшлян.

София, [16 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 29


10794530

Отговор на обвинителния акт на Матей Бончев Станев – Бръшлян.

София, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 45-47

Вижте всички 3 изображения на документа

10794534

Молба от адвокат Вельо Кючуков, защитник на подсъдимия Матей Бончев Станев – Бръшлян, до Шести състав на Народния съд в София за отлагане разпита на подсъдимия в съдебната зала.

София, 14 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 50


10794532

Определение на Шести състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Матей Бончев Станев – Бръшлян.

София, 15 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 48


10783616

Протокол от 5-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Димитър Атанасов Ризов (л. 99-105); Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 105-107); Панайот Константинов Чинков (л. 108-112); д-р Борис Матеев Андреев (112-113); д-р Асен Богданов Божинов (л. 114-116); Борис Григоров Коцев (л. 117-121); Петър Константинов Боев (л. 121-123); Борис Иванов Стефанов (л. 124); Георги Иванов Каназирски (л. 124-126); Васил Григоров Спространов (л. 126-128); Богомил Найденов Шаренков (л. 128-130).
София, 16 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 99-130

Вижте всички 32 изображения на документа

10783626

Протокол от 8-мо заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Лука Малеев Малеев (л. 201-203); Йосиф Василев Робев (л. 203-209); полковник Борис Георгиев Величков (л. 209-211); Райчо Константинов Райчев (л. 211-213); Димитър Димитров Съсълов (л. 213-215); разпит на свидетелите: професор Николай Райнов за подсъдимите Александър Николов Божинов, Фани Попова-Мутафова и Йордан Антонов Бадев (л. 216-217); Георги Томалевски за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Йордан Антонов Бадев, Васил Коцев Сеизов, Димитър Асенов Симидов, Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, Светослав Иванов Нелчинов и професор Стефан Георгиев Консулов (л. 217-219); д-р Нисим Меворах за подсъдимите Димитър Атанасов Ризов, Димитър Григоров Павлов, д-р Владимир Петров Данчев, професор Георги Петров Генов, Стефан Димитров Танев и Стефан Ангелов Сокачев (л. 220-221); Христо Радевски за подсъдимите Йордан Антонов Бадев, Петър Константинов Боев, Фани Попова-Мутафова и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 221-222); Иван Станиславов Гърчев за подсъдимия Васил Коцев Сеизов (л. 223); Стоян Венев за подсъдимите Иван Николов Драгошинов и Константин Атанасов Купенков (л. 223-224); Боне Георгиев за подсъдимите Иван Николов Драгошинов и Константин Атанасов Купенков (л. 224); Димитър Янакиев за подсъдимите Йордан Антонов Бадев, Димитър Атанасов Ризов, Васил Коцев Сеизов, Стефан Димитров Танев и Борис Димитров Ангелов (л.225-226); Георги Кулишев за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Йордан Антонов Бадев, Димитър Григоров Павлов, Кръстю Димитров Велянов, професор Георги Петров Генов и Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 227-228).
София, 20 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 201-228

Вижте всички 28 изображения на документа

10783633

Протокол от 9-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Димо Казасов за подсъдимите Йордан Стоименов Мечкаров, Христо Димитров Бръзицов, Александър Николов Божинов, Данаил Василев Крапчев, д-р Петър Спиридонов Джидров, Стефан Димитров Танев, Панайот Константинов Чинков (л. 230-233); Трифон Кунев за подсъдимите д-р Стефан Николов Караджов, Матей Бончев Станев – Бръшлян, Борис Димитров Ангелов, д-р Димитър В. Гаврийски, Фани Попова-Мутафова и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 234-236); Тинка Атанасова за подсъдимите Климент Вениаминов Далкалъчев, Иван Константинов Манов и Борислав Панайотов Недков (л. 236); Славчо Васев за подсъдимите Димитър Атанасов Ризов, д-р Асен Богданов Божинов, д-р Владимир Петров Данчев, Атанас Фратев Дамянов, Стефан Атанасов Дамянов, Стефан Димитров Танев, д-р Александър Найденов Николаев, Васил Григоров Спространов, Венцеслав Милошев Студенов, Борис Григоров Коцев, д-р Борис Матеев Андреев, д-р Димитър Гаврийски, Евгений Филипов Генчев, д-р Владимир Петров Данчев и Георги Константинов Серафимов (л. 236-242); Иван Грозев за подсъдимия Асен Иванов Боев (л. 242); Ана Кръстю Станчева за подсъдимия Атанас Фратев Дамянов (л. 242); Петър Тасев за подсъдимите Христо Димитров Бръзицов, Димитър Атанасов Ризов, Георги Константинов Серафимов и Панайот Константинов Чинков (л. 242-243); Иван Янъков за подсъдимите д-р Владимир Петров Данчев, Панайот Константинов Чинков, Атанас Фратев Дамянов и Стефан Атанасов Дамянов (л. 243-244); Любен Саев за подсъдимия Иван Иванов Бештепелиев (л. 244); Стоян Нейков за подсъдимите Никола Минков Николов, Богомил Найденов Шаренков и Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 244-245); Асен Стамболийски за подсъдимите Димитър Григоров Павлов и д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 245); Владо Георгиев за подсъдимите Йордан Стоименов Мечкаров и д-р Асен Богданов Божинов (л. 245-246); Тачо Димитров за подсъдимия Стефан Ангелов Сокачев (л. 246); подполковник Кирил Игнатов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 246-247); капитан Евтим Попов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 247); Йордан Кацаров за подсъдимия д-р Стефан Николов Караджов (л. 247); свещеник Иван Дановски за подсъдимия д-р Стефан Николов Караджов (л. 247-248); Иван Коларов за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 248-249); Никола Петков за подсъдимите професор Любен Ангелов Диков, д-р Тодор Сотиров Вълчев, Георги Константинов Серафимов, професор Георги Петров Генов, полковник Александър Ганчев Банов (л. 249-250); Георги Белчев за подсъдимите д-р Петър Спиридонов Джидров, Йордан Стоименов Мечкаров, Димитър Атанасов Ризов и Димитър Григоров Павлов (л. 250); Димитър Блъсков за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 251); Моис Ардити за подсъдимите Атанас Фратев Дамянов и Стефан Димитров Танев (л. 251); Димитър Паскалев за подсъдимите Атанас Фратев Дамянов и Стефан Димитров Танев (л. 251-252); Павел Преславски за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 252); Константин Серафимов за подсъдимия Георги Константинов Серафимов (л. 252-253); Владимир Паскалев за подсъдимия Васил Коцев Сеизов (л. 253); Татяна Киркова за подсъдимите Васил Коцев Сеизов и д-р Асен Богданов Божинов (л. 253); Райна Чакърова за подсъдимите Борислав Панайотов Недков, Климент Вениаминов Далкалъчев, Енчо Иванов Матеев, Богомил Станоев Цвятков, Иван Константинов Манов (л. 253-254); Димитър Костенаров, Васил Каравасилев и Петко х.Ставрев за подсъдимия д-р Владимир Петров Данчев (л. 254); Петко Георгиев за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 255); Владимир Марков за подсъдимия д-р Христо Александров Заимов (л. 255); Олга Дряновска за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 255); Дора Герганова за подсъдимия д-р Асен Богданов Божинов (л. 256).
София, 21 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 229-256

Вижте всички 28 изображения на документа

10783637

Протокол от 10-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Теофил Стоянов за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 257-258); професор Стефан Баламезов за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 258-260); д-р Михаил Генов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 260); професор Никола Долапчиев за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 261); Христо Стратев за подсъдимите професор Георги Петров Генов, Данаил Василев Крапчев, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Йосиф Василев Робев (л. 262-263); Иван Харизанов за подсъдимите професор Георги Петров Генов, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Никола Андреев Кузманов (л. 263-264); Христо Баев за подсъдимия Светослав Иванов Нелчинов (л. 264); Крум Кюлявков за подсъдимите Райко Николов Алексиев, Йордан Антонов Бадев, Константин Димитров Коцев – Камен Каменов и Александър Николов Божинов (л. 265-266); Стефан Манов за подсъдимите д-р Петър Спиридонов Джидров, Стефан Димитров Танев и Данаил Василев Крапчев (л. 266-268); Людмил Стоянов за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 268-269); Мария Грубешлиева за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 269-270); Радослав Габровски за подсъдимия Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 270); Богдан Веселинов за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Атанас Фратев Дамянов, Атанас Петров Бобев, Иван Николов Драгошинов, Константин Атанасов Купенков, д-р Владимир Петров Данчев и Стефан Атанасов Дамянов (л. 270-271); проф. Цонев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 271-272); Цвятко Ламбрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 272); Стойне Кръстев за подсъдимите Константин Атанасов Купенков, Христо Дамянов Огнянов, Христо Димитров Бръзицов, Борис Димитров Ангелов, Антоний Минков Николов, Кръстю Димитров Велянов, д-р Янко Христов Янeв, Марко Василев Мехлемов, Иван Иванов Бештепелиев, Найден Ст. Памукчиев, д-р Борис Матеев Андреев и Панайот Константинов Чинков (л. 272-274); Кирил Григоров за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 275); Борис Кальпов за подсъдимия д-р Кирил Кирков Янков (л. 275-276); Досю Драганов за подсъдимите Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, подполковник Тодор Пешев Пешев и Венцеслав Милошев Студенов (л. 276); Анели Маргаритова за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 277); поручик Никола Владов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 277-278); капитан Никола Ценков за подсъдимия Николов (л. 278); Стоян Венев за подсъдимите Александър Николов Божинов и д-р Захари Константинов Захариев (л. 278-279); Борис Ганчев за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (279-280); Звезделин Цонев за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Панайот Константинов Чинков и д-р Владимир Петров Данчев (л. 280-281); Христо Василев за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 281-282); Петко Ников за подсъдимите Борис Първанов Маковски и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 282); Александър Желев за подсъдимите Борис Григоров Коцев, Климент Вениаминов Далкалъчев и Иван Димитров Дочев (л. 282); Панайот Савов за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (283-284); Петър Мирчев за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Матей Бончев Станев – Бръшлян и Йордан Антонов Бадев (л. 284); Илия Бешков за подсъдимите Александър Николов Божинов, Райко Николов Алексиев (л. 284-286); Борис Станишев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов и Атанас Петров Бобев (л. 286-287).
София, 22 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 257-287

Вижте всички 31 изображения на документа

10794570

Писмена декларация за семейно положение и имотно състояние на подсъдимия Матей Бончев Станев – Бръшлян.

София, 25 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 57


10794540

Молба от адвокат Вельо Кючуков, защитник на подсъдимия Матей Бончев Станев – Бръшлян, до Шести състав на Народния съд в София за прилагане статии на подсъдимия във в-к "Зора" като писмени доказателства.

София, 26 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 50


10794538

Свидетелство от Столична голяма община за семейно и материално положение на подсъдимия Матей Бончев Станев – Бръшлян.

София, 28 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 53


10794536

Молба от подсъдимия Матей Бончев Станев – Бръшлян до Шести състав на Народния съд в София за медицински преглед.

София, 31 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 162, л. 51


10783653

Протокол от 17-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Изказване на народния обвинител Стефан Величков (л. 372-374); устна последна дума на подсъдимите: Атанас Фратев Дамянов (л. 374); Стефан Атанасов Дамянов (л. 374); Стефан Димитров Танев (л. 374-375); професор Георги Петров Генов (л. 375-377); Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 377); Кръстю Димитров Велянов (л. 377); Димитър Григоров Павлов (л. 377-378); Николай Минков Николов (л. 378-379); Михаил Георгиев Лангов (л. 379); д-р Христо Александров Заимов (л. 379); Христо Димитров Бръзицов (л. 379-380); Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 380); Александър Николов Божинов (л. 380); Евгений Филипов Генчев (л. 380-381); Никола Андреев Кузманов (л. 381); подполковник Тодор Пешев Пешев (л. 381-382); д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 382-383); Константин Атанасов Купенков (л. 383-384); Иван Николов Драгошинов (л. 384); Васил Коцев Сеизов (л. 384-385); Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 385); д-р Борис Матеев Андреев (л. 385-386); д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 386); д-р Асен Богданов Божинов (л. 387); Георги Константинов Серафимов (л. 387); д-р Стефан Николов Караджов (л. 387); Панайот Константинов Чинков (л. 387-388); Борис Григоров Коцев (л. 388); Петър Константинов Боев (л. 388-389); Борис Иванов Стефанов (л. 389); Георги Иванов Каназирски (л. 389); Васил Григоров Спространов (л. 390); Богомил Найденов Шаренков (л. 390-391); Александър Христов Добринов (л. 391); Венцеслав Милошев Студенов (391); д-р Владимир Петров Данчев (л. 391); Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 392); Есто Станоев Везенков (л. 392); Димитър Асенов Симидов (л. 392-393); Пантелей Теофанов Хранов (л. 393); д-р Захари Константинов Захариев (л. 393); Борис Първанов Маковски (л. 394); Борислав Панайотов Недков (л. 394); Иван Константинов Манов (л. 394); Енчо Иванов Матеев (л. 394-395); Иван Иванов Бештепелиев (л. 395); Фани Попова-Мутафова (л. 395-396); Лука Малеев Малеев (л. 396); Асен Иванов Боев (л. 396-397); Стефан Ангелов Сокачев (л. 397); д-р Кирил Кирков Янков (л. 397); полковник Борис Георгиев Величков (л. 397-398); Борис Димитров Ангелов (л. 398-399); Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 399); професор Стефан Георгиев Консулов (л. 399-400); професор Любен Ангелов Диков (л. 400-401); Светослав Иванов Нелчинов (л. 402); Райчо Константинов Райчев (л. 403).
София, 9 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 372-403

Вижте всички 32 изображения на документа

10799113

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Шести състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение присъдите на Стефан Димитров Танев, Христо Димитров Бръзицов – Бурян, Димитър Атанасов Ризов, Панайот Константинов Чинков, Йосиф Василев Робев, Матей Бончев Станев – Бръшлян, Димитър Григоров Павлов, Лука Малеев Малеев, Атанас Фратев Дамянов, професор Георги Петров Генов, Стефан Ангелов Сокачев, Фани Попова-Мутафова, професор Стефан Георгиев Консулов, Борис Димитров Ангелов, д-р Петър Спиридонов Джидров, д-р Владимир Петров Данчев, Енчо Иванов Матеев, д-р Тодор Сотиров Вълчев, Васил Григоров Спространов, подполковник Тодор Пешев Пешев, Борис Първанов Маковски, д-р Захари Константинов Захариев, Константин Димитров Коцев – Камен Каменов, д-р Кирил Кирков Янков, Васил Коцев Сеизов, Иван Николов Драгошинов, професор Любен Ангелов Диков, Богомил Найденов Шаренков, Есто Станоев Везенков, д-р Стефан Николов Караджов, Борислав Панайотов Недков, Александър Христов Добринов, Петър Константинов Боев, Евгений Филипов Генчев, Светослав Иванов Нелчинов, Димитър Асенов Симидов, Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, Стефан Атанасов Дамянов, д-р Борис Матеев Андреев и Константин Атанасов Купенков.

София, 1 юни 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 30

обратно най-горе