Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: професор Любомир Николов Владикин; Намерени резултати: 18


10797138

Писмено заявление от професор Любомир Николов Владикин до Дирекция на полицията за снабдяване с марксистка литература за държавата.

София, 30 май 1939 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 15


10798661

Дописка за изнесена лекция "Der Staat und unsere Pflicht ihm gegenueber" от професор Любомир Николов Владикин в Офицерския клуб на 16 февр. 1941 г.

София, 25 февр. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 175, л. 170


10797132

Извадка от статията на професор Любомир Николов Владикин "Национализъм и болшевизъм", публикувана в бр. 5765 и 5768 на в-к "Слово".

София, 1 окт. 1941 г., 6 окт. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 11


10797134

Извадка от статията на професор Любомир Николов Владикин "Идейните постижения на двегодишните победи", публикувана в бр. 5777 на в-к "Слово".

София, 10 окт. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 12

Вижте всички 2 изображения на документа

10797114

Писмено сведение на следователя за дейността на професор Любомир Николов Владикин.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 3


10797116

Писмено сведение за публикации на професор Любомир Николов Владикин във в-к "Зора" през 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 4


10797118

Писмено сведение за публикации на професор Любомир Николов Владикин във в-к "Днес" от 1941 до 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 5


10797120

Писмено сведение за публикации на професор Любомир Николов Владикин в сп. "Труд и радост" от 1940 до 1942 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 6


10797122

Писмено сведение за публикации на професор Любомир Николов Владикин в сп. "Отец Паисий" през 1941 и 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 7


10797124

Писмено сведение за публикации на професор Любомир Николов Владикин във в-к "Слово" през 1941 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 8


10797126

Писмено сведение за публикации на професор Любомир Николов Владикин във в-к "Светоглас" през 1941 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 8а


10797128

Писмено сведение за публикации на професор Любомир Николов Владикин в сп. "Българска военна мисъл" през 1942 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 9


10797130

Писмено сведение за публикации на професор Любомир Николов Владикин във в-к "Утрешна България" през 1941 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 10


10797140

Удостоверение от СУ "Климент Охридски" за издадените трудове на професор Любомир Николов Владикин в официални издания на университета и получените за тях хонорари.

София, 17 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 17

Вижте всички 2 изображения на документа

10797143

Удостоверение от СУ "Климент Охридски" за едногодишен отпуск на професор Любомир Николов Владикин през 1932 г. за научна специализация за сметка на Рокфелеровата фондация.

София, 17 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 18

Вижте всички 2 изображения на документа

10783637

Протокол от 10-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Теофил Стоянов за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 257-258); професор Стефан Баламезов за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 258-260); д-р Михаил Генов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 260); професор Никола Долапчиев за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 261); Христо Стратев за подсъдимите професор Георги Петров Генов, Данаил Василев Крапчев, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Йосиф Василев Робев (л. 262-263); Иван Харизанов за подсъдимите професор Георги Петров Генов, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Никола Андреев Кузманов (л. 263-264); Христо Баев за подсъдимия Светослав Иванов Нелчинов (л. 264); Крум Кюлявков за подсъдимите Райко Николов Алексиев, Йордан Антонов Бадев, Константин Димитров Коцев – Камен Каменов и Александър Николов Божинов (л. 265-266); Стефан Манов за подсъдимите д-р Петър Спиридонов Джидров, Стефан Димитров Танев и Данаил Василев Крапчев (л. 266-268); Людмил Стоянов за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 268-269); Мария Грубешлиева за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 269-270); Радослав Габровски за подсъдимия Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 270); Богдан Веселинов за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Атанас Фратев Дамянов, Атанас Петров Бобев, Иван Николов Драгошинов, Константин Атанасов Купенков, д-р Владимир Петров Данчев и Стефан Атанасов Дамянов (л. 270-271); проф. Цонев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 271-272); Цвятко Ламбрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 272); Стойне Кръстев за подсъдимите Константин Атанасов Купенков, Христо Дамянов Огнянов, Христо Димитров Бръзицов, Борис Димитров Ангелов, Антоний Минков Николов, Кръстю Димитров Велянов, д-р Янко Христов Янeв, Марко Василев Мехлемов, Иван Иванов Бештепелиев, Найден Ст. Памукчиев, д-р Борис Матеев Андреев и Панайот Константинов Чинков (л. 272-274); Кирил Григоров за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 275); Борис Кальпов за подсъдимия д-р Кирил Кирков Янков (л. 275-276); Досю Драганов за подсъдимите Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, подполковник Тодор Пешев Пешев и Венцеслав Милошев Студенов (л. 276); Анели Маргаритова за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 277); поручик Никола Владов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 277-278); капитан Никола Ценков за подсъдимия Николов (л. 278); Стоян Венев за подсъдимите Александър Николов Божинов и д-р Захари Константинов Захариев (л. 278-279); Борис Ганчев за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (279-280); Звезделин Цонев за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Панайот Константинов Чинков и д-р Владимир Петров Данчев (л. 280-281); Христо Василев за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 281-282); Петко Ников за подсъдимите Борис Първанов Маковски и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 282); Александър Желев за подсъдимите Борис Григоров Коцев, Климент Вениаминов Далкалъчев и Иван Димитров Дочев (л. 282); Панайот Савов за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (283-284); Петър Мирчев за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Матей Бончев Станев – Бръшлян и Йордан Антонов Бадев (л. 284); Илия Бешков за подсъдимите Александър Николов Божинов, Райко Николов Алексиев (л. 284-286); Борис Станишев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов и Атанас Петров Бобев (л. 286-287).
София, 22 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 257-287

Вижте всички 31 изображения на документа

10797136

Част от писмената защита на адвоката на подсъдимия професор Любомир Николов Владикин.

София, 30 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 13-14

Вижте всички 2 изображения на документа

10797145

Извлечение от съдебния акт на Шести състав на Народния съд в София с присъдата на професор Любомир Николов Владикин.

София, [18 май 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 170, л. 23

обратно най-горе