Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Кръстю Димитров Велянов; Намерени резултати: 36


10787131

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Усилията, които не успяват", публикувана в бр. 284 на в-к "Днес".

София, 22 март 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 6


10787134

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Македония", публикувана в бр. 303 на в-к "Днес".

София, 14 апр. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 8


10787142

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Непоправими", публикувана в бр. 306 на в-к "Днес".

София, 17 апр. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 9-10

Вижте всички 2 изображения на документа

10787146

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Мисията на България в Нова Европа", публикувана в бр. 375 на в-к "Днес".

София, 15 юли 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 11


10787171

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Сметките на Балканите са уредени, г-н Идън", публикувана в бр. 399 на в-к "Днес".

София, 12 авг. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 12


10787176

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Декларацията Рузвелт-Чърчил", публикувана в бр. 404 на в-к "Днес".

София, 18 авг. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 13


10787180

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Вярност", публикувана в бр. 410 на в-к "Днес".

София, 25 авг. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 14


10787184

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Българският път не е случайно избран", публикувана в бр. 437 на в-к "Днес".

София, 26 септ. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 15


10787187

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Историята ще запише и безмерната английска подлост", публикувана в бр. 456 на в-к "Днес".

София, 20 окт. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 16


10787190

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Английският егоизъм завърши с катастрофален удар", публикувана в бр. 461 на в-к "Днес".

София, 25 окт. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 17


10787193

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Отгласи от едно поражение", публикувана в бр. 475 на в-к "Днес".

София, 13 ноем. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 18-19

Вижте всички 2 изображения на документа

10787196

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Постигането на една голяма цел", публикувана в бр. 494 на в-к "Днес".

София, 5 дек. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 20


10787199

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Новата война", публикувана в бр. 497 на в-к "Днес".

София, 9 дек. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 21


10787202

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Техният втори фронт", публикувана в бр. 676 на в-к "Днес".

София, 21 юли 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 22


10787205

Извадка от статията на Кръстю Димитров Велянов "Подпалвачите на войната продължават да подстрекават", публикувана в бр. 740 на в-к "Днес".

София, 5 окт. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 23


10787118

Писмено сведение на следователя за дейността на Кръстю Димитров Велянов.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 1


10787121

Писмено сведение за публикации на Кръстю Димитров Велянов във в-к "Зора" през 1941 и 1944 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 2, 5

Вижте всички 2 изображения на документа

10787124

Писмено сведение за публикации на Кръстю Димитров Велянов във в-к "Днес" през 1941 и 1942 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 3-4

Вижте всички 2 изображения на документа

10787128

Писмено сведение за публикации на Кръстю Димитров Велянов в сп. "Отец Паисий" през 1941 и 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 7


10787242

Карта за обвиняемо лице на Кръстю Димитров Велянов.

София, [10 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 34

Вижте всички 2 изображения на документа

10787232

Медицинско свидетелство, че подсъдимият Кръстю Димитров Велянов страда от астма.

София, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 30


10783602

Протокол от 2-ро заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Атанас Фратев Дамянов (л. 5-10); Стефан Атанасов Дамянов (л. 11-12); Стефан Димитров Танев (л. 12-24); професор Георги Петров Генов (л. 25-31); Константин Димитров Коцев – Каменов (л. 31-33); Кръстю Димитров Велянов (л. 34-35); Димитър Григоров Павлов (л. 36-38); Николай Минков Николов (л. 38-39); Михаил Георгиев Лангов (40-42); д-р Христо Александров Заимов (42-43).
София, 13 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 5-43

Вижте всички 39 изображения на документа

10787219

Определение на Шести състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Кръстю Димитров Велянов.

София, 14 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 25


10787229

Медицинско свидетелство за лечение на подсъдимия Кръстю Димитров Велянов от астма.

София, 15 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 29


10787216

Отговор на обвинителния акт на Кръстю Димитров Велянов.

София, 16 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 24


10787226

Писмена молба от подсъдимия Кръстю Димитров Велянов до Шести състав на Народния съд в София за изменение мярката за неотклонение.

София, 17 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 28


10783626

Протокол от 8-мо заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Лука Малеев Малеев (л. 201-203); Йосиф Василев Робев (л. 203-209); полковник Борис Георгиев Величков (л. 209-211); Райчо Константинов Райчев (л. 211-213); Димитър Димитров Съсълов (л. 213-215); разпит на свидетелите: професор Николай Райнов за подсъдимите Александър Николов Божинов, Фани Попова-Мутафова и Йордан Антонов Бадев (л. 216-217); Георги Томалевски за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Йордан Антонов Бадев, Васил Коцев Сеизов, Димитър Асенов Симидов, Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, Светослав Иванов Нелчинов и професор Стефан Георгиев Консулов (л. 217-219); д-р Нисим Меворах за подсъдимите Димитър Атанасов Ризов, Димитър Григоров Павлов, д-р Владимир Петров Данчев, професор Георги Петров Генов, Стефан Димитров Танев и Стефан Ангелов Сокачев (л. 220-221); Христо Радевски за подсъдимите Йордан Антонов Бадев, Петър Константинов Боев, Фани Попова-Мутафова и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 221-222); Иван Станиславов Гърчев за подсъдимия Васил Коцев Сеизов (л. 223); Стоян Венев за подсъдимите Иван Николов Драгошинов и Константин Атанасов Купенков (л. 223-224); Боне Георгиев за подсъдимите Иван Николов Драгошинов и Константин Атанасов Купенков (л. 224); Димитър Янакиев за подсъдимите Йордан Антонов Бадев, Димитър Атанасов Ризов, Васил Коцев Сеизов, Стефан Димитров Танев и Борис Димитров Ангелов (л.225-226); Георги Кулишев за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Йордан Антонов Бадев, Димитър Григоров Павлов, Кръстю Димитров Велянов, професор Георги Петров Генов и Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 227-228).
София, 20 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 201-228

Вижте всички 28 изображения на документа

10783637

Протокол от 10-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Теофил Стоянов за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 257-258); професор Стефан Баламезов за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 258-260); д-р Михаил Генов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 260); професор Никола Долапчиев за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 261); Христо Стратев за подсъдимите професор Георги Петров Генов, Данаил Василев Крапчев, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Йосиф Василев Робев (л. 262-263); Иван Харизанов за подсъдимите професор Георги Петров Генов, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Никола Андреев Кузманов (л. 263-264); Христо Баев за подсъдимия Светослав Иванов Нелчинов (л. 264); Крум Кюлявков за подсъдимите Райко Николов Алексиев, Йордан Антонов Бадев, Константин Димитров Коцев – Камен Каменов и Александър Николов Божинов (л. 265-266); Стефан Манов за подсъдимите д-р Петър Спиридонов Джидров, Стефан Димитров Танев и Данаил Василев Крапчев (л. 266-268); Людмил Стоянов за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 268-269); Мария Грубешлиева за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 269-270); Радослав Габровски за подсъдимия Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 270); Богдан Веселинов за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Атанас Фратев Дамянов, Атанас Петров Бобев, Иван Николов Драгошинов, Константин Атанасов Купенков, д-р Владимир Петров Данчев и Стефан Атанасов Дамянов (л. 270-271); проф. Цонев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 271-272); Цвятко Ламбрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 272); Стойне Кръстев за подсъдимите Константин Атанасов Купенков, Христо Дамянов Огнянов, Христо Димитров Бръзицов, Борис Димитров Ангелов, Антоний Минков Николов, Кръстю Димитров Велянов, д-р Янко Христов Янeв, Марко Василев Мехлемов, Иван Иванов Бештепелиев, Найден Ст. Памукчиев, д-р Борис Матеев Андреев и Панайот Константинов Чинков (л. 272-274); Кирил Григоров за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 275); Борис Кальпов за подсъдимия д-р Кирил Кирков Янков (л. 275-276); Досю Драганов за подсъдимите Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, подполковник Тодор Пешев Пешев и Венцеслав Милошев Студенов (л. 276); Анели Маргаритова за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 277); поручик Никола Владов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 277-278); капитан Никола Ценков за подсъдимия Николов (л. 278); Стоян Венев за подсъдимите Александър Николов Божинов и д-р Захари Константинов Захариев (л. 278-279); Борис Ганчев за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (279-280); Звезделин Цонев за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Панайот Константинов Чинков и д-р Владимир Петров Данчев (л. 280-281); Христо Василев за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 281-282); Петко Ников за подсъдимите Борис Първанов Маковски и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 282); Александър Желев за подсъдимите Борис Григоров Коцев, Климент Вениаминов Далкалъчев и Иван Димитров Дочев (л. 282); Панайот Савов за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (283-284); Петър Мирчев за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Матей Бончев Станев – Бръшлян и Йордан Антонов Бадев (л. 284); Илия Бешков за подсъдимите Александър Николов Божинов, Райко Николов Алексиев (л. 284-286); Борис Станишев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов и Атанас Петров Бобев (л. 286-287).
София, 22 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 257-287

Вижте всички 31 изображения на документа

10787222

Писмено известие на Шести състав на Народния съд в София до директора на Софийския централен затвор за пускане на свобода на подсъдимия Кръстю Димитров Велянов поради изменение на мярката за неотклонение.

София, 22 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 27


10798644

Писмено известие от Софийския централен затвор до народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София за задържането на 12 март на подсъдимите Кръстю Димитров Велянов, Панайот Константинов Чинков, д-р Кирил Кирков Янков и Лука Малеев Малеев.

София, 22 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 174, л. 391


10783641

Протокол от 11-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Михаил Стоенчев за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 288-289); Адам Трънка за подсъдимите Александър Николов Божинов и Константин Атанасов Купенков (л. 290); Александър Жендов за подсъдимия Райко Николов Алексиев (л. 290); Боян Милинтиев за подсъдимия Александър Николов Божинов (л. 290-291); поручик Константин Константинов за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 291); професор Цеко Николчов Торбов и професор Христо Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 292); Елисавета Консулова-Вазова за подсъдимия Александър Христов Добринов (л. 292); Александър Бурмов за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Климент Вениаминов Далкалъчев и Петър Константинов Боев (л. 293-294); Никола Живков за подсъдимия д-р Христо Александров Заимов (л. 295); Спас Мулешков за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 295); Нено Шумков за подсъдимите д-р Борис Матеев Андреев и Борис Григоров Коцев (л. 295-296); Сава Чукалов за подсъдимите д-р Димитър В. Гаврийски и Христо Димитров Бръзицов (л. 296-297); Тома Виденов за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 297-298); Ирман Гочев за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 298); Анета Михайлова за подсъдимите Климент Вениаминов Далкалъчев, Иван Константинов Манов, Енчо Иванов Матеев, Всеволод Константинов Левашев (Вълко Вълчев, Вълчо Велев), Богомил Станоев Цвятков и Борислав Панайотов Недков (л. 298-299); Любен Тодоров за подсъдимия Кръстю Димитров Велянов (л. 299); Илия Петров за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 299-300); Георги Райчев за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300); Никола Мавродинов за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300-301); Алберт Йонтов за подсъдимия Борислав Панайотов Недков (л. 301); Славчо Фурнаджиев за подсъдимия Борис Иванов Стефанов (л. 301-302); Христина Велинова за подсъдимите Богомил Станоев Цвятков, Борис Иванов Стефанов и Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 302); Бинка Стаменова за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 302); Иван Куюмджиев за подсъдимия Фани Попова-Мутафова (л. 302-303); Атанас Христов Атанасов за подсъдимия Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 303); Методи Гюров за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 303-304); Неделчо Йовчев за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 304); Димитър Иванов Бонев за подсъдимите Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 304-305); Илия Петков Владов за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Найден Ст. Памукчиев, Марко Василев Мехлемов, д-р Константин Овчаров и Иван Иванов Бештепелиев (л. 305-306); Запрян Тошев за подсъдимия Борис Димитров Ангелов (л. 306-307); Владимир Христосков за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 307); Петър Божков за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Иван Иванов Бештепелиев, Марко Василев Мехлемов, Найден Ст. Памукчиев и д-р Константин Овчаров (л. 307-308); Георги Денишев за подсъдимия Георги Иванов Каназирски (л. 308-309); д-р Лука Цибрански за подсъдимия Константин Атанасов Купенков и Никола Андреев Кузманов (л. 309); Александра Дамянова за подсъдимите Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 309-310); Александър Божков за подсъдимия Найден Ст. Памукчиев (л. 310); Михаил Матлиев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, д-р Янко Христов Янев и Атанас Петров Бобев (л. 310-311); Драгомир Иванов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 311); Христо Николов за подсъдимия д-р Борис Матеев Андреев (л. 311); Майер Йосиф Ашер за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 311); Яко Барух за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 312); Григор Чешмеджиев за подсъдимите д-р Янко Христов Янев и д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 312-313); д-р Ашер Хананел за подсъдимите Христо Димитров Бръзицов, Михаил Георгиев Лангов и Панайот Константинов Чинков (л. 313); Петко Величков за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 313); Хараламби Василев за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (л. 313-314); Стоян Илиев за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Марко Василев Мехлемов (л. 314); Иван Балканов за подсъдимите Георги Иванов Каназирски, Климент Вениаминов Далкалъчев, Богомил Найденов Шаренков, Георги Константинов Серафимов и Борис Григоров Коцев (л. 314-315); инженер Никола Белопитов за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 315-316); Димитър Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов и Светослав Иванов Нелчинов (л. 316-317); Люба Йотова за подсъдимия Константин Атанасов Купенков (л. 317); Троянка Златева за подсъдимия Димитър Григоров Павлов (л. 317); Митко Милушев за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 317-318); Алберт Фархи за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 318); Петър Нейков за подсъдимите д-р Кирил Кирков Янков (л. 318-319); Иван Бояджиев за подсъдимия Борис Григоров Коцев (л. 319); полковник Иван Добрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 319); Адолф Хаимов за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 319-320); Георги Томов за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 320); Захари Попов за подсъдимия Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 320); Никифор Тодоров за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 321); Никола Милев за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 321); Христо Михайлов за подсъдимия Асен Иванов Боев (л. 322); инженер Шега Владимир за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); инженер Димитър Василев Нойков за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); Йордан Атанасов Константинов за подсъдимите Васил Коцев Сеизов и Димитър Атанасов Ризов (л. 323); Александър Стоянов за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 323-324); д-р Денчо Недялков за подсъдимите д-р Христо Александров Заимов и Лука Малеев Малеев (л. 324); Иван Башев за подсъдимия д-р Асен Богданов Божинов (л. 325); Атанас Христов за подсъдимия Лука Малеев Малеев (л. 325); Дени Вълчанов за подсъдимия Димитър Атанасов Ризов (л. 325-326); Сийка Гелеметова за подсъдимия Христо Дамянов Огнянов (л. 326); д-р Васил Петков за подсъдимия Богомил Найденов Шаренков (л. 326-327); д-р Иван Райнов за подсъдимия Йордан Стоименов Мечкаров (л. 327).
София, 23 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 288-327

Вижте всички 40 изображения на документа

10787236

Писмени свидетелски показания на Невяна Елмазова за дейността на подсъдимия Кръстю Димитров Велянов.

София, 24 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 31

Вижте всички 2 изображения на документа

10787239

Писмена декларация за семейно положение и имотно състояние на подсъдимия Кръстю Димитров Велянов.

София, 27 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 33


10799111

Изпълнителен лист за изплащане дължимите суми на осъдения от Шести състав на Народния съд в София Кръстю Димитров Велянов.

София, 4 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 26

Вижте всички 2 изображения на документа

10799123

Писмено нареждане на Шести състав на Народния съд в София до Софийски централен затвор за пускане на свобода на условно осъдените и оправданите Михаил Георгиев Лангов, Иван Константинов Манов, Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Кръстю Димитров Велянов, Георги Иванов Каназирски, Пантелей Теофанов Хранов, Анна Иванова Георгиева Вълканова, Александър Николов Божинов, Венцеслав Милошев Студенов, Николай Минков Николов, д-р Христо Александров Заимов, Георги Константинов Серафимов, полковник Борис Георгиев Величков, Димитър Димитров Съсълов, Иван Иванов Бештепелиев, Борис Иванов Стефанов, Райчо Константинов Райчев и Никола Андреев Кузманов.

София, 5 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 40


10783653

Протокол от 17-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Изказване на народния обвинител Стефан Величков (л. 372-374); устна последна дума на подсъдимите: Атанас Фратев Дамянов (л. 374); Стефан Атанасов Дамянов (л. 374); Стефан Димитров Танев (л. 374-375); професор Георги Петров Генов (л. 375-377); Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 377); Кръстю Димитров Велянов (л. 377); Димитър Григоров Павлов (л. 377-378); Николай Минков Николов (л. 378-379); Михаил Георгиев Лангов (л. 379); д-р Христо Александров Заимов (л. 379); Христо Димитров Бръзицов (л. 379-380); Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 380); Александър Николов Божинов (л. 380); Евгений Филипов Генчев (л. 380-381); Никола Андреев Кузманов (л. 381); подполковник Тодор Пешев Пешев (л. 381-382); д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 382-383); Константин Атанасов Купенков (л. 383-384); Иван Николов Драгошинов (л. 384); Васил Коцев Сеизов (л. 384-385); Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 385); д-р Борис Матеев Андреев (л. 385-386); д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 386); д-р Асен Богданов Божинов (л. 387); Георги Константинов Серафимов (л. 387); д-р Стефан Николов Караджов (л. 387); Панайот Константинов Чинков (л. 387-388); Борис Григоров Коцев (л. 388); Петър Константинов Боев (л. 388-389); Борис Иванов Стефанов (л. 389); Георги Иванов Каназирски (л. 389); Васил Григоров Спространов (л. 390); Богомил Найденов Шаренков (л. 390-391); Александър Христов Добринов (л. 391); Венцеслав Милошев Студенов (391); д-р Владимир Петров Данчев (л. 391); Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 392); Есто Станоев Везенков (л. 392); Димитър Асенов Симидов (л. 392-393); Пантелей Теофанов Хранов (л. 393); д-р Захари Константинов Захариев (л. 393); Борис Първанов Маковски (л. 394); Борислав Панайотов Недков (л. 394); Иван Константинов Манов (л. 394); Енчо Иванов Матеев (л. 394-395); Иван Иванов Бештепелиев (л. 395); Фани Попова-Мутафова (л. 395-396); Лука Малеев Малеев (л. 396); Асен Иванов Боев (л. 396-397); Стефан Ангелов Сокачев (л. 397); д-р Кирил Кирков Янков (л. 397); полковник Борис Георгиев Величков (л. 397-398); Борис Димитров Ангелов (л. 398-399); Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 399); професор Стефан Георгиев Консулов (л. 399-400); професор Любен Ангелов Диков (л. 400-401); Светослав Иванов Нелчинов (л. 402); Райчо Константинов Райчев (л. 403).
София, 9 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 372-403

Вижте всички 32 изображения на документа
обратно най-горе