Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Антоний Минков Николов; Намерени резултати: 44


10783746

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Историческият акт на Първи март", публикувана в бр. 268 на в-к "Днес".

София, 4 март 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 31-32

Вижте всички 2 изображения на документа

10783750

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Около българското становище", публикувана в бр. 272 на в-к "Днес".

София, 8 март 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 33


10783764

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Поведението на България", публикувана в бр. 283 на в-к "Днес".

София, 21 март 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 34


10784307

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Пътят на България", публикувана в бр. 299 на в-к "Днес".

София, 9 апр. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 35


10784468

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Тържеството на справедливостта", публикувана в бр. 304 на в-к "Днес".

София, 15 апр. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 57


10784310

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Английската политика", публикувана в бр. 305 на в-к "Днес".

София, 16 апр. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 36


10784474

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "След речта на Мусолини", публикувана в бр. 349 на в-к "Днес".

София, 12 юни 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 58


10784318

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "По стъпките на Англия", публикувана в бр. 367 на в-к "Днес".

София, 4 юли 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 37-38

Вижте всички 2 изображения на документа

10784478

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Едно странно сътрудничество", публикувана в бр. 373 на в-к "Днес".

София, 11 юли 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 59


10784325

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Залезът на болшевизма", публикувана в бр. 376 на в-к "Днес".

София, 16 юли 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 39-40

Вижте всички 2 изображения на документа

10784334

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Победата", публикувана в бр. 389 на в-к "Днес".

София, 31 юли 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 41


10784339

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Вечно същата...", публикувана в бр. 413 на в-к "Днес".

София, 29 авг. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 42


10784342

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Болшевизмът и църквата", публикувана в бр. 423 на в-к "Днес".

София, 10 септ. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 43-44

Вижте всички 2 изображения на документа

10784345

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Становището на България", публикувана в бр. 429 на в-к "Днес".

София, 17 септ. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 45


10784481

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Връх на безсрамието", публикувана в бр. 436 на в-к "Днес".

София, 25 септ. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 60


10784349

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Утрешният празник", публикувана в бр. 442 на в-к "Днес".

София, 2 окт. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 46


10784352

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Защо те побеждават", публикувана в бр. 468 на в-к "Днес".

София, 4 ноем. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 47


10784358

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Защо те ги победиха", публикувана в бр. 473 на в-к "Днес".

София, 11 ноем. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 48


10784448

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Съветският рай", публикувана в бр. 476 на в-к "Днес".

София, 14 ноем. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 49-50

Вижте всички 2 изображения на документа

10784484

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Социалната правда", публикувана в бр. 493 на в-к "Днес".

София, 4 дек. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 60


10784487

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Между два свята", публикувана в бр. 500 на в-к "Днес".

София, 12 дек. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 62


10784490

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Трагедията на Англия", публикувана в бр. 511 на в-к "Днес".

София, 25 дек. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 63


10784452

Извадки от статиите на Антоний Минков Николов "Пътят на България" и "Борбата срещу болшевизма", публикувани в бр. 585 и 587 на в-к "Вечер".

София, 30 март, 1 апр. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 53


10784455

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "За становището на България", публикувана в бр. 630 на в-к "Вечер".

София, 28 май 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 54


10784460

Извадка от статията на Антоний Минков Николов "Голямото историческо събитие", публикувана в бр. 706 на в-к "Вечер".

София, 26 авг. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 55


10784463

Извадки от статиите на Антоний Минков Николов "Бележита годишнина" и "След една година", публикувани в бр. 782 и 797 на в-к "Вечер".

София, 24 ноем., 12 дек. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 56


10783675

Писмено известие на следователя за дейността на Антоний Минков Николов.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 6


10798115

Писмено сведение от отдел "Печат" за дейността на Антоний Минков Николов и на Николай Минков Николов.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 166


10783687

Писмено сведение за публикации на Антоний Минков Николов във в-к "Земеделска задруга" през 1942 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 7


10783692

Писмено сведение за публикации на Антоний Минков Николов във в-к "Народен вестник" през 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 8


10783702

Писмено сведение за публикации на Антоний Минков Николов в сп. "Победа" през 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 9


10783707

Писмено сведение за публикации на Антоний Минков Николов във в-к "Днес" през 1941 и 1942 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 10, 13

Вижте всички 2 изображения на документа

10783714

Писмено сведение за публикации на Антоний Минков Николов в българския печат от 1941 до 1944 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 11-12

Вижте всички 2 изображения на документа

10783717

Писмено сведение за публикации на Антоний Минков Николов в сп. "Отец Паисий" от 1940 до 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 14


10783724

Писмено сведение за публикации на Антоний Минков Николов в сп. "Идеи и дела", сп. "Нация и политика", в-к "Целокупна България", в-к "Пастирско дело" и в-к "Просвета" от 1941 до 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 15


10783729

Писмено сведение за публикации на Антоний Минков Николов във в-к "Вечер" през 1941 и 1942 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 17, 16, 19, 18

Вижте всички 4 изображения на документа

10794258

Писмено сведение за публикации на Антоний Минков Николов, Богомил Станоев Цвятков, Георги Константинов Серафимов, професор Георги Петров Генов, Димитър Григоров Павлов, Йордан Антонов Бадев и професор Любен Ангелов Диков в сп. "Простор", год. VІІІ за 1942/1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 63


10783637

Протокол от 10-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Теофил Стоянов за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 257-258); професор Стефан Баламезов за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 258-260); д-р Михаил Генов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 260); професор Никола Долапчиев за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 261); Христо Стратев за подсъдимите професор Георги Петров Генов, Данаил Василев Крапчев, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Йосиф Василев Робев (л. 262-263); Иван Харизанов за подсъдимите професор Георги Петров Генов, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Никола Андреев Кузманов (л. 263-264); Христо Баев за подсъдимия Светослав Иванов Нелчинов (л. 264); Крум Кюлявков за подсъдимите Райко Николов Алексиев, Йордан Антонов Бадев, Константин Димитров Коцев – Камен Каменов и Александър Николов Божинов (л. 265-266); Стефан Манов за подсъдимите д-р Петър Спиридонов Джидров, Стефан Димитров Танев и Данаил Василев Крапчев (л. 266-268); Людмил Стоянов за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 268-269); Мария Грубешлиева за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 269-270); Радослав Габровски за подсъдимия Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 270); Богдан Веселинов за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Атанас Фратев Дамянов, Атанас Петров Бобев, Иван Николов Драгошинов, Константин Атанасов Купенков, д-р Владимир Петров Данчев и Стефан Атанасов Дамянов (л. 270-271); проф. Цонев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 271-272); Цвятко Ламбрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 272); Стойне Кръстев за подсъдимите Константин Атанасов Купенков, Христо Дамянов Огнянов, Христо Димитров Бръзицов, Борис Димитров Ангелов, Антоний Минков Николов, Кръстю Димитров Велянов, д-р Янко Христов Янeв, Марко Василев Мехлемов, Иван Иванов Бештепелиев, Найден Ст. Памукчиев, д-р Борис Матеев Андреев и Панайот Константинов Чинков (л. 272-274); Кирил Григоров за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 275); Борис Кальпов за подсъдимия д-р Кирил Кирков Янков (л. 275-276); Досю Драганов за подсъдимите Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, подполковник Тодор Пешев Пешев и Венцеслав Милошев Студенов (л. 276); Анели Маргаритова за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 277); поручик Никола Владов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 277-278); капитан Никола Ценков за подсъдимия Николов (л. 278); Стоян Венев за подсъдимите Александър Николов Божинов и д-р Захари Константинов Захариев (л. 278-279); Борис Ганчев за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (279-280); Звезделин Цонев за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Панайот Константинов Чинков и д-р Владимир Петров Данчев (л. 280-281); Христо Василев за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 281-282); Петко Ников за подсъдимите Борис Първанов Маковски и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 282); Александър Желев за подсъдимите Борис Григоров Коцев, Климент Вениаминов Далкалъчев и Иван Димитров Дочев (л. 282); Панайот Савов за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (283-284); Петър Мирчев за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Матей Бончев Станев – Бръшлян и Йордан Антонов Бадев (л. 284); Илия Бешков за подсъдимите Александър Николов Божинов, Райко Николов Алексиев (л. 284-286); Борис Станишев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов и Атанас Петров Бобев (л. 286-287).
София, 22 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 257-287

Вижте всички 31 изображения на документа

10783735

Писмени бележки на народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София с мотивировка на искането за налагане съдебно наказание на Антоний Минков Николов.

София, [22 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 20-30

Вижте всички 11 изображения на документа

10783672

Извлечение от съдебния акт на Шести състав на Народния съд в София с присъдата на Антоний Минков Николов.

София, [18 май 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 5а

Вижте всички 2 изображения на документа

10783668

Карта за обвиняемо лице на Антоний Минков Николов.

София, [3 авг. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 4


10783662

Писмено искане от Софийския областен съд до директора на Софийския централен затвор за попълване картата за обвиняемо лице на осъдения на доживотен затвор от Шести състав на Народния съд в София Антоний Минков Николов.

София, 14 ноем. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 2


10783665

Писмено известие от Софийския централен затвор до Софийския областен съд за връщане непопълнена карта за обвиняемо лице на Антоний Минков Николов.

София, 24 ноем. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 158, л. 3


10795684

Писмено известие от Софийския централен затвор до Софийския областен съд за връщане непопълнена картата за обвиняемо лице на Антоний Минков Николов.

София, 24 ян. 1946 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 5

обратно най-горе