Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: проф. Александър Цолов Цанков; Намерени резултати: 11


12018874

Препис-извлечение от стенографски протокол на заседание на XXV ОНС по бламирането на Димитър Пешев, с протест на народния представител Иван Василев Петров.

София, 26 март 1943 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 67-69

Вижте всички 3 изображения на документа

12018882

Препис-извлечение на част от реч на проф. Александър Цанков, произнесена на 7-та извънредна сесия на ХХV ОНС.

София, 19 авг. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 63, л. 56


12028229

Разписка на Втори състав на Народния съд в София за връчване на обвинителния акт на проф. Александър Цолов Цанков.

София, 9 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 99, л. 359


12018882

Известие на Втори състав на Народния съд в София до Софийския адвокатски съвет за назначаване на Велю Кючуков за служебен защитник на подсъдимия проф. Александър Цолов Цанков.

София, 25 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 63, л. 1


12018882

Сведение от Чиновническото кооперативно взаимно застрахователно дружество в София до народния обвинител при Втори състав на Народния съд за сключена застраховка на подсъдимия проф. Александър Цолов Цанков.

София, 27 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 63, л. 6


12018876

Удостоверение от канцеларията на Народното събрание до народния обвинител при Втори състав на Народния съд в София за дължими суми на бивши народни представители, сред които подсъдимите Александър Василев Загоров, Димитър Тодоров Митков, проф. Александър Цолов Цанков, Крум Митаков и други.

София, 27 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 94, л. 342


12018882

Сведение за публикувани статии на проф. Александър Цанков във в-к "Слово".

София, [ 28 дек. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 63, л. 7-8

Вижте всички 2 изображения на документа

12018816

Протокол от 24-то заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля д-р Любен Дюкмеджиев за подсъдимите Петър Кьосеиванов, Иван Батембергски, Сотир Янев, Христо Статев Попов, Серафим Георгиев, Никола Петров Логофетов, Кирил Минков, Димитър Пешев, Александър Христов Радолов, проф. Александър Цолов Цанков, д-р Никола Христов Минков, Дени Костов, Игнат Хайдудов, Петър Думанов, Лазар Попов, д-р Петър Маринов Шишков, Крум Митаков, Георги Липовански, д-р Иван Коцев Йотов, Деян Петров Деянов, Филип Махмудиев, Михаил Йовов Йовов, Тодор Павлов Кожухаров, Симеон Иванов Симеонов, Димитър Николов Икономов, Таско Стоичков Стоилков, Рашко Атанасов, Марко Сакарски и по политически въпроси.

София, 19 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 55, л. 2257-2291

Вижте всички 35 изображения на документа

12018817

Протокол от 27-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на съподсъдимия д-р Борис Йоцов като свидетел на подсъдимите Деян Деянов, ген. Иван Атанасов Русев, Цеко Дамянов, Жико Струнджев и Георги Шишков.

София, 23 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2615-2617

Вижте всички 3 изображения на документа

12018820

Протокол от 32-ро заседание на Втори състав на Народния съд в София със защитна реч на адвокат Владимир Чернев за подсъдимия проф. Александър Цанков.

София, 30 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 59, л. 3237-3243

Вижте всички 7 изображения на документа

12018882

Карта за обвиняемо лице на проф. Александър Цолов Цанков.

София, [30 юли 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 63, л. 58

обратно най-горе