Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Станислав Александров Балан; Намерени резултати: 12


12018854

Карта за обвиняемо лице на Станислав Балан.

София, [1944 г.]
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 13, л. 203


12021348

Писмени свидетелски показания на полк. Христо Бърдаров за подсъдимите д-р Георги Ханджиев, Станислав Балан, Кирил Преславски, Иван Багрянов и по политически въпроси.

София, 3 ноем. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 24, л. 126-131

Вижте всички 6 изображения на документа

12018854

Протокол за разпит на Станислав Балан.

София, [Дек. 1944 г.]
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 13, л. 174-186

Вижте всички 25 изображения на документа

12018854

Отговор на обвинителния акт на Станислав Балан.

София, 15 дек. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 13, л. 187


12018840

Протокол от 2-ро заседание на Първи състав на Народния съд в София с разпит на подсъдимия на Станислав Александров Балан.

София, 21 дек. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 1, л. 144-111

Вижте всички 28 изображения на документа

12018846

Протокол от 20-о заседание на Първи състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Борис Ангелов за подсъдимите д-р Петър Костов Петров, Станислав Балан и арх. Йордан Севов.

София, 16 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 5А, л. 2051-2054

Вижте всички 4 изображения на документа

12018847

Протокол от 23-то заседание на Първи състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Ана Желязкова за подсъдимия Станислав Балан.

София, 20 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 6, л. 2477-2478

Вижте всички 2 изображения на документа

12018848

Протокол от 27-о заседание на Първи състав на Народния съд в София с обвинителни речи на народния обвинител Атанас Армянов за подсъдимите царски съветници арх. Йордан Севов, Любомир Лулчев, Димитър Генчев, ген. Рафаил Жечев, д-р Георги Ханджиев, Павел Груев, Светослав Поменов, д-р Петър Костов, Петър Морфов и Станислав Балан.

София, 26 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 7, л. 2943-3017

Вижте всички 75 изображения на документа

12018850

Протокол от 30-о заседание на Първи състав на Народния съд в София със защитна реч на адвокат проф. Йосиф Фаденхехт за подсъдимия Станислав Балан.

София, 29 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 9, л. 3345-3347

Вижте всички 3 изображения на документа

12018850

Протокол от 31-во заседание на Първи състав на Народния съд в София с последна дума на подсъдимия Станислав Александров Балан.

София, 30 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 9, л. 3619


12021353

Съобщение на Министерство на правосъдието до председателя на Първи състав на Народния съд за зачитане от 1 февр. 1945 г. за начало на съдебното наказание на проф. Михаил Арнаудов, Христо Василев Вълев, Димитър Стефанов Савов, Петър Богданов Морфов, Станислав Александров Балан, Константин Владов Муравиев, Вергил Димов Вергилов, Никола Стойчев Мушанов, Димитър Любомир Гичев и Атанас Димитров Буров.

София, 1 февр. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 25, л. 65


12028105

Произнасяне на присъдите от Първи състав на Народния съд в София. Първи ред от ляво надясно: Станислав Балан; втори ред от ляво надясно: Петър Морфов, Атанас Буров, Александър Гиргинов; трети ред от ляво надясно: Любомир Лулчев, Светослав Поменов, Георги Ханджиев, Павел Груев, Петър Костов, ген. Рафаил Жечев, Димитър Генчев, Руси Стефанов Русев, Христо Василев; четвърти ред от ляво надясно: Никола Захариев, Иван Бешков; пети ред от ляво надясно: ген. Руси Христов Русев, проф. Михаил Арнаудов, проф. Александър Станишев, Димитър Савов, Димитър Василев, Борис Колчев.

София, 1 февр. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1365, опис 1, а.е. 3741

обратно най-горе