Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Светослав Константинов Поменов; Намерени резултати: 18


12018853

Протокол за разпит и допълнителни показания на Светослав Поменов.

София, 17 окт. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 12, л. 182-191, 193-203

Вижте всички 40 изображения на документа

12018853

Отговор на обвинителния акт на Светослав Поменов.

София, 15 дек. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 12, л. 205-207

Вижте всички 6 изображения на документа

12018853

Заявление от Светослав Поменов до Първи състав на Народния съд с искане за предоставяне с писмени доказателства.

София, 16 дек. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 12, л. 208

Вижте всички 2 изображения на документа

12018853

Удостоверение от Първи състав на Народния съд в София за разрешение на подсъдимия Светослав Поменов да се снабди с необходимите му писмени доказателства.

София, [Дек. 1944 г.]
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 12, л. 209


12018853

Определение на Първи състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Светослав Поменов.

София, 21 дек. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 12, л. 212


12018840

Протокол от 4-то заседание на Първи състав на Народния съд в София с разпит на подсъдимия Светослав Константинов Поменов.

София, 23 дек. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 1, л. 343-375

Вижте всички 33 изображения на документа

12018846

Протокол от 20-о заседание на Първи състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Свилен Николов за подсъдимия Светослав Поменов и по общи въпроси.

София, 16 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 5А, л. 2048-2049

Вижте всички 2 изображения на документа

12018846

Протокол от 20-о заседание на Първи състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Стефана Михайлова за подсъдимите Светослав Поменов и Васил Митаков.

София, 16 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 5А, л. 2129-2130

Вижте всички 2 изображения на документа

12018847

Протокол от 22-ро заседание на Първи състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Георги Желязков за подсъдимите Александър Гиргинов, Светослав Поменов, Павел Груев, Кирил Преславски и по политически въпроси.

София, 18 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 6, л. 2390-2394

Вижте всички 5 изображения на документа

12018847

Протокол от 23-то заседание на Първи състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля д-р Димитър Киров за подсъдимите проф. Александър Станишев, Светослав Поменов и ген. Теодоси Даскалов.

София, 20 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 6, л. 2515-2520

Вижте всички 6 изображения на документа

12018847

Протокол от 23-то заседание на Първи състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Йордан Стратев за подсъдимия Светослав Поменов.

София, 20 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 6, л. 2537-2540

Вижте всички 4 изображения на документа

12018853

Свидетелски показания на екзарх Стефан за подсъдимите Павел Груев, Руси Стефанов Русев, ген. Теодоси Даскалов, Светослав Поменов, проф. Михаил Арнаудов, Никола Мушанов, Иван Багрянов, Иван К. Вазов, Александър Сталийски, Борис Колчев.

София, [ян. 1945 г.]
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 12, л. 65-68

Вижте всички 4 изображения на документа

12018847

Протокол от 24-то заседание на Първи състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля ген. Сава Савов за подсъдимия Светослав Поменов.

София, 22 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 6, л. 2581-2584

Вижте всички 4 изображения на документа

12018848

Протокол от 27-о заседание на Първи състав на Народния съд в София с обвинителни речи на народния обвинител Атанас Армянов за подсъдимите царски съветници арх. Йордан Севов, Любомир Лулчев, Димитър Генчев, ген. Рафаил Жечев, д-р Георги Ханджиев, Павел Груев, Светослав Поменов, д-р Петър Костов, Петър Морфов и Станислав Балан.

София, 26 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 7, л. 2943-3017

Вижте всички 75 изображения на документа

12018850

Протокол от 30-о заседание на Първи състав на Народния съд в София със защитна реч на адвокат проф. Йосиф Фаденхехт за подсъдимия Светослав Поменов.

София, 29 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 9, л. 3335-3345

Вижте всички 11 изображения на документа

12018850

Протокол от 31-во заседание на Първи състав на Народния съд в София с последна дума на подсъдимия Светослав Константинов Поменов.

София, 30 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 9, л. 3616-3617

Вижте всички 2 изображения на документа

12028115

Подсъдимият Светослав Поменов пред Първи състав на Народния съд в София.

София, [1944–1945 г.]
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1365, опис 1, а.е. 3731


12028105

Произнасяне на присъдите от Първи състав на Народния съд в София. Първи ред от ляво надясно: Станислав Балан; втори ред от ляво надясно: Петър Морфов, Атанас Буров, Александър Гиргинов; трети ред от ляво надясно: Любомир Лулчев, Светослав Поменов, Георги Ханджиев, Павел Груев, Петър Костов, ген. Рафаил Жечев, Димитър Генчев, Руси Стефанов Русев, Христо Василев; четвърти ред от ляво надясно: Никола Захариев, Иван Бешков; пети ред от ляво надясно: ген. Руси Христов Русев, проф. Михаил Арнаудов, проф. Александър Станишев, Димитър Савов, Димитър Василев, Борис Колчев.

София, 1 февр. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1365, опис 1, а.е. 3741

обратно най-горе