Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Димитър Григоров Павлов; Намерени резултати: 56


10788983

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "За какво Москва говори много и за какво никак не говори", публикувана в бр. 384 на в-к "Днес".

София, 25 юли 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 72-73

Вижте всички 2 изображения на документа

10788980

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Не ви щем нито жилото, нито меда", публикувана в бр. 400 на в-к "Днес".

София, 13 авг. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 70-71

Вижте всички 2 изображения на документа

10788977

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Трагедията на руския народ", публикувана в бр. 405 на в-к "Днес".

София, 19 авг. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 69


10788974

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Нуждите на нашето село", публикувана в бр. 420 на в-к "Днес".

София, 13 септ. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 68


10788969

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Батум ли ще превземаме?", публикувана в бр. 430 на в-к "Днес".

София, 18 септ. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 66-67

Вижте всички 2 изображения на документа

10788932

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "В защита на Европа от азиатския болшевизъм", публикувана в бр. 432 на в-к "Днес".

София, 20 септ. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 65


10788923

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "…Както въжето крепи обесения...", публикувана в бр. 434 на в-к "Днес".

София, 23 септ. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 63-64

Вижте всички 2 изображения на документа

10788907

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Завесата е вдигната", публикувана в бр. 469 на в-к "Днес".

София, 5 ноем. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 62


10788986

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Славянофилството на Сталина...", публикувана в бр. 593 на в-к "Вечер".

София, 10 апр. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 74


10788898

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Блъфът с Втория фронт", публикувана в бр. 672 на в-к "Днес".

София, 16 юли 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 61


10788895

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Потемкиновските кораби и аероплани на англоамериканците", публикувана в бр. 690 на в-к "Днес".

София, 6 авг. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 60


10788885

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Ако все още са останали наивници", публикувана в бр. 700 на в-к "Днес".

София, 17 авг. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 59


10788994

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Проказа на духа", публикувана в бр. 737 на в-к "Днес".

София, 30 септ. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 77-78

Вижте всички 2 изображения на документа

10788879

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Промяна в съветското командуване и изявленията на Сталин", публикувана в бр. 742 на в-к "Днес".

София, 7 окт. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 58


10799015

Статия на Димитър Григоров Павлов "Селото и чуждите пазари", публикувана в бр. 333 на в-к "Наше село".

София, 14 окт. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 307


10788856

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Въздушното пиратство", публикувана в бр. 969 на в-к "Днес".

София, 15 юли 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 57


10788865

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "В защита на … Атила", публикувана в бр. 977 на в-к "Днес".

София, 24 юли 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 57


10788834

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Едните са носители на свободата, другите поробват", публикувана в бр. 987 на в-к "Днес".

София, 5 авг. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 53


10788850

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Не буквата, а разумът…", публикувана в бр. 1018 на в-к "Днес".

София, 8 септ. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 56


10788842

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "За какво се отнася", публикувана в бр. 1052 на в-к "Днес".

София, 19 окт. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 55


10788837

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Това не е толкова лесно", публикувана в бр. 1081 на в-к "Днес".

София, 22 ноем. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 54


10788824

Извадка от статията на Димитър Григоров Павлов "Нашият върховен дълг", публикувана в бр. 1113 на в-к "Днес".

София, 29 дек. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 53


10793954

Препис от повиквателна заповед за обучение в Балчик на запасния поручик Димитър Григоров Павлов.

София, 29 юли 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 95

Вижте всички 2 изображения на документа

10793956

Съобщение от Столична голяма община за данъчна оценка на недвижимия имот на Димитър Григоров Павлов.

София, [1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 96

Вижте всички 2 изображения на документа

10788542

Писмени сведения на следователя за дейността на полковник Никола Т. Белоречки, Димитър Григоров Павлов и Асен Иванов Боев.

София, [9 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 35


10788560

Писмено сведение на следователя за дейността на Димитър Григоров Павлов.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 36


10788586

Писмено сведение за публикации на Димитър Григоров Павлов във в-к "Днес" през 1944 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 37


10788589

Писмено сведение за публикации на Димитър Григоров Павлов във в-к "Вечер" през 1943 и 1944 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 38


10788817

Писмено сведение за публикации на Димитър Григоров Павлов във в-к "Днес" през 1941, 1942 и 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 51-52

Вижте всички 2 изображения на документа

10788990

Писмено сведение за публикации на Димитър Григоров Павлов във в-к "Вечер" през 1942 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 75-76

Вижте всички 2 изображения на документа

10794258

Писмено сведение за публикации на Антоний Минков Николов, Богомил Станоев Цвятков, Георги Константинов Серафимов, професор Георги Петров Генов, Димитър Григоров Павлов, Йордан Антонов Бадев и професор Любен Ангелов Диков в сп. "Простор", год. VІІІ за 1942/1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 63


10788592

Въпросник за установяване самоличността на Димитър Григоров Павлов.

София, [14 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 39

Вижте всички 2 изображения на документа

10788595

Протокол за разпит на Димитър Григоров Павлов.

София, 14 ноем. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 40-41

Вижте всички 3 изображения на документа

10793960

Карта за обвиняемо лице на Димитър Григоров Павлов.

София, [10 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 98

Вижте всички 2 изображения на документа

10793946

Удостоверение от ХІ местна военна болница, че Антонина Димитрова Павлова, дъщеря на подсъдимия Димитър Григоров Павлов, работи като доброволка-самарянка.

София, 8 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 89


10793948

Извлечение от Софийска популярна банка за дължими суми от Димитър Григоров Павлов и съпругата му Керачка Димитрова Павлова.

София, [10 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 90


10789001

Отговор на обвинителния акт на Димитър Григоров Павлов.

София, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 81

Вижте всички 2 изображения на документа

10789004

Допълнителен отговор на обвинителния акт на Димитър Григоров Павлов.

София, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 82


10793950

Удостоверение от Българска земеделска и кооперативна банка за дължим паричен заем на подсъдимия Димитър Григоров Павлов.

София, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 91


10783602

Протокол от 2-ро заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Атанас Фратев Дамянов (л. 5-10); Стефан Атанасов Дамянов (л. 11-12); Стефан Димитров Танев (л. 12-24); професор Георги Петров Генов (л. 25-31); Константин Димитров Коцев – Каменов (л. 31-33); Кръстю Димитров Велянов (л. 34-35); Димитър Григоров Павлов (л. 36-38); Николай Минков Николов (л. 38-39); Михаил Георгиев Лангов (40-42); д-р Христо Александров Заимов (42-43).
София, 13 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 5-43

Вижте всички 39 изображения на документа

10789008

Определение на Шести състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Димитър Григоров Павлов.

София, 15 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 83а


10789063

Писмено известие на Чиновническо кооперативно взаимно застрахователно дружество до народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София за сключена застраховка живот на подсъдимия Димитър Григоров Павлов.

София, 16 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 86


10789015

Писмена молба от подсъдимия Димитър Григоров Павлов до Шести състав на Народния съд в София за изменение мярката за неотклонение.

София, 19 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 84


10789018

Медицинско свидетелство за лечение на подсъдимия Димитър Григоров Павлов от ишиас и лумбаго.

София, 19 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 85


10783626

Протокол от 8-мо заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Лука Малеев Малеев (л. 201-203); Йосиф Василев Робев (л. 203-209); полковник Борис Георгиев Величков (л. 209-211); Райчо Константинов Райчев (л. 211-213); Димитър Димитров Съсълов (л. 213-215); разпит на свидетелите: професор Николай Райнов за подсъдимите Александър Николов Божинов, Фани Попова-Мутафова и Йордан Антонов Бадев (л. 216-217); Георги Томалевски за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Йордан Антонов Бадев, Васил Коцев Сеизов, Димитър Асенов Симидов, Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, Светослав Иванов Нелчинов и професор Стефан Георгиев Консулов (л. 217-219); д-р Нисим Меворах за подсъдимите Димитър Атанасов Ризов, Димитър Григоров Павлов, д-р Владимир Петров Данчев, професор Георги Петров Генов, Стефан Димитров Танев и Стефан Ангелов Сокачев (л. 220-221); Христо Радевски за подсъдимите Йордан Антонов Бадев, Петър Константинов Боев, Фани Попова-Мутафова и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 221-222); Иван Станиславов Гърчев за подсъдимия Васил Коцев Сеизов (л. 223); Стоян Венев за подсъдимите Иван Николов Драгошинов и Константин Атанасов Купенков (л. 223-224); Боне Георгиев за подсъдимите Иван Николов Драгошинов и Константин Атанасов Купенков (л. 224); Димитър Янакиев за подсъдимите Йордан Антонов Бадев, Димитър Атанасов Ризов, Васил Коцев Сеизов, Стефан Димитров Танев и Борис Димитров Ангелов (л.225-226); Георги Кулишев за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Йордан Антонов Бадев, Димитър Григоров Павлов, Кръстю Димитров Велянов, професор Георги Петров Генов и Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 227-228).
София, 20 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 201-228

Вижте всички 28 изображения на документа

10783633

Протокол от 9-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Димо Казасов за подсъдимите Йордан Стоименов Мечкаров, Христо Димитров Бръзицов, Александър Николов Божинов, Данаил Василев Крапчев, д-р Петър Спиридонов Джидров, Стефан Димитров Танев, Панайот Константинов Чинков (л. 230-233); Трифон Кунев за подсъдимите д-р Стефан Николов Караджов, Матей Бончев Станев – Бръшлян, Борис Димитров Ангелов, д-р Димитър В. Гаврийски, Фани Попова-Мутафова и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 234-236); Тинка Атанасова за подсъдимите Климент Вениаминов Далкалъчев, Иван Константинов Манов и Борислав Панайотов Недков (л. 236); Славчо Васев за подсъдимите Димитър Атанасов Ризов, д-р Асен Богданов Божинов, д-р Владимир Петров Данчев, Атанас Фратев Дамянов, Стефан Атанасов Дамянов, Стефан Димитров Танев, д-р Александър Найденов Николаев, Васил Григоров Спространов, Венцеслав Милошев Студенов, Борис Григоров Коцев, д-р Борис Матеев Андреев, д-р Димитър Гаврийски, Евгений Филипов Генчев, д-р Владимир Петров Данчев и Георги Константинов Серафимов (л. 236-242); Иван Грозев за подсъдимия Асен Иванов Боев (л. 242); Ана Кръстю Станчева за подсъдимия Атанас Фратев Дамянов (л. 242); Петър Тасев за подсъдимите Христо Димитров Бръзицов, Димитър Атанасов Ризов, Георги Константинов Серафимов и Панайот Константинов Чинков (л. 242-243); Иван Янъков за подсъдимите д-р Владимир Петров Данчев, Панайот Константинов Чинков, Атанас Фратев Дамянов и Стефан Атанасов Дамянов (л. 243-244); Любен Саев за подсъдимия Иван Иванов Бештепелиев (л. 244); Стоян Нейков за подсъдимите Никола Минков Николов, Богомил Найденов Шаренков и Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 244-245); Асен Стамболийски за подсъдимите Димитър Григоров Павлов и д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 245); Владо Георгиев за подсъдимите Йордан Стоименов Мечкаров и д-р Асен Богданов Божинов (л. 245-246); Тачо Димитров за подсъдимия Стефан Ангелов Сокачев (л. 246); подполковник Кирил Игнатов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 246-247); капитан Евтим Попов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 247); Йордан Кацаров за подсъдимия д-р Стефан Николов Караджов (л. 247); свещеник Иван Дановски за подсъдимия д-р Стефан Николов Караджов (л. 247-248); Иван Коларов за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 248-249); Никола Петков за подсъдимите професор Любен Ангелов Диков, д-р Тодор Сотиров Вълчев, Георги Константинов Серафимов, професор Георги Петров Генов, полковник Александър Ганчев Банов (л. 249-250); Георги Белчев за подсъдимите д-р Петър Спиридонов Джидров, Йордан Стоименов Мечкаров, Димитър Атанасов Ризов и Димитър Григоров Павлов (л. 250); Димитър Блъсков за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 251); Моис Ардити за подсъдимите Атанас Фратев Дамянов и Стефан Димитров Танев (л. 251); Димитър Паскалев за подсъдимите Атанас Фратев Дамянов и Стефан Димитров Танев (л. 251-252); Павел Преславски за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 252); Константин Серафимов за подсъдимия Георги Константинов Серафимов (л. 252-253); Владимир Паскалев за подсъдимия Васил Коцев Сеизов (л. 253); Татяна Киркова за подсъдимите Васил Коцев Сеизов и д-р Асен Богданов Божинов (л. 253); Райна Чакърова за подсъдимите Борислав Панайотов Недков, Климент Вениаминов Далкалъчев, Енчо Иванов Матеев, Богомил Станоев Цвятков, Иван Константинов Манов (л. 253-254); Димитър Костенаров, Васил Каравасилев и Петко х.Ставрев за подсъдимия д-р Владимир Петров Данчев (л. 254); Петко Георгиев за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 255); Владимир Марков за подсъдимия д-р Христо Александров Заимов (л. 255); Олга Дряновска за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 255); Дора Герганова за подсъдимия д-р Асен Богданов Божинов (л. 256).
София, 21 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 229-256

Вижте всички 28 изображения на документа

10789076

Писмено известие на подсъдимия Димитър Григоров Павлов до Шести състав на Народния съд в София за представяне на писмени доказателства.

София, 21 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 88


10793952

Удостоверение от ХІ местна военна болница, че фелдфебел-школник Григор Димитров Павлов, син на подсъдимия Димитър Григоров Павлов, е лекуван в болницата.

София, 22 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 93


10783641

Протокол от 11-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Михаил Стоенчев за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 288-289); Адам Трънка за подсъдимите Александър Николов Божинов и Константин Атанасов Купенков (л. 290); Александър Жендов за подсъдимия Райко Николов Алексиев (л. 290); Боян Милинтиев за подсъдимия Александър Николов Божинов (л. 290-291); поручик Константин Константинов за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 291); професор Цеко Николчов Торбов и професор Христо Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 292); Елисавета Консулова-Вазова за подсъдимия Александър Христов Добринов (л. 292); Александър Бурмов за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Климент Вениаминов Далкалъчев и Петър Константинов Боев (л. 293-294); Никола Живков за подсъдимия д-р Христо Александров Заимов (л. 295); Спас Мулешков за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 295); Нено Шумков за подсъдимите д-р Борис Матеев Андреев и Борис Григоров Коцев (л. 295-296); Сава Чукалов за подсъдимите д-р Димитър В. Гаврийски и Христо Димитров Бръзицов (л. 296-297); Тома Виденов за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 297-298); Ирман Гочев за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 298); Анета Михайлова за подсъдимите Климент Вениаминов Далкалъчев, Иван Константинов Манов, Енчо Иванов Матеев, Всеволод Константинов Левашев (Вълко Вълчев, Вълчо Велев), Богомил Станоев Цвятков и Борислав Панайотов Недков (л. 298-299); Любен Тодоров за подсъдимия Кръстю Димитров Велянов (л. 299); Илия Петров за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 299-300); Георги Райчев за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300); Никола Мавродинов за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300-301); Алберт Йонтов за подсъдимия Борислав Панайотов Недков (л. 301); Славчо Фурнаджиев за подсъдимия Борис Иванов Стефанов (л. 301-302); Христина Велинова за подсъдимите Богомил Станоев Цвятков, Борис Иванов Стефанов и Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 302); Бинка Стаменова за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 302); Иван Куюмджиев за подсъдимия Фани Попова-Мутафова (л. 302-303); Атанас Христов Атанасов за подсъдимия Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 303); Методи Гюров за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 303-304); Неделчо Йовчев за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 304); Димитър Иванов Бонев за подсъдимите Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 304-305); Илия Петков Владов за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Найден Ст. Памукчиев, Марко Василев Мехлемов, д-р Константин Овчаров и Иван Иванов Бештепелиев (л. 305-306); Запрян Тошев за подсъдимия Борис Димитров Ангелов (л. 306-307); Владимир Христосков за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 307); Петър Божков за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Иван Иванов Бештепелиев, Марко Василев Мехлемов, Найден Ст. Памукчиев и д-р Константин Овчаров (л. 307-308); Георги Денишев за подсъдимия Георги Иванов Каназирски (л. 308-309); д-р Лука Цибрански за подсъдимия Константин Атанасов Купенков и Никола Андреев Кузманов (л. 309); Александра Дамянова за подсъдимите Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 309-310); Александър Божков за подсъдимия Найден Ст. Памукчиев (л. 310); Михаил Матлиев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, д-р Янко Христов Янев и Атанас Петров Бобев (л. 310-311); Драгомир Иванов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 311); Христо Николов за подсъдимия д-р Борис Матеев Андреев (л. 311); Майер Йосиф Ашер за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 311); Яко Барух за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 312); Григор Чешмеджиев за подсъдимите д-р Янко Христов Янев и д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 312-313); д-р Ашер Хананел за подсъдимите Христо Димитров Бръзицов, Михаил Георгиев Лангов и Панайот Константинов Чинков (л. 313); Петко Величков за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 313); Хараламби Василев за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (л. 313-314); Стоян Илиев за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Марко Василев Мехлемов (л. 314); Иван Балканов за подсъдимите Георги Иванов Каназирски, Климент Вениаминов Далкалъчев, Богомил Найденов Шаренков, Георги Константинов Серафимов и Борис Григоров Коцев (л. 314-315); инженер Никола Белопитов за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 315-316); Димитър Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов и Светослав Иванов Нелчинов (л. 316-317); Люба Йотова за подсъдимия Константин Атанасов Купенков (л. 317); Троянка Златева за подсъдимия Димитър Григоров Павлов (л. 317); Митко Милушев за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 317-318); Алберт Фархи за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 318); Петър Нейков за подсъдимите д-р Кирил Кирков Янков (л. 318-319); Иван Бояджиев за подсъдимия Борис Григоров Коцев (л. 319); полковник Иван Добрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 319); Адолф Хаимов за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 319-320); Георги Томов за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 320); Захари Попов за подсъдимия Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 320); Никифор Тодоров за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 321); Никола Милев за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 321); Христо Михайлов за подсъдимия Асен Иванов Боев (л. 322); инженер Шега Владимир за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); инженер Димитър Василев Нойков за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); Йордан Атанасов Константинов за подсъдимите Васил Коцев Сеизов и Димитър Атанасов Ризов (л. 323); Александър Стоянов за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 323-324); д-р Денчо Недялков за подсъдимите д-р Христо Александров Заимов и Лука Малеев Малеев (л. 324); Иван Башев за подсъдимия д-р Асен Богданов Божинов (л. 325); Атанас Христов за подсъдимия Лука Малеев Малеев (л. 325); Дени Вълчанов за подсъдимия Димитър Атанасов Ризов (л. 325-326); Сийка Гелеметова за подсъдимия Христо Дамянов Огнянов (л. 326); д-р Васил Петков за подсъдимия Богомил Найденов Шаренков (л. 326-327); д-р Иван Райнов за подсъдимия Йордан Стоименов Мечкаров (л. 327).
София, 23 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 288-327

Вижте всички 40 изображения на документа

10788598

Част от писмената защита на адвоката на подсъдимия Димитър Григоров Павлов.

София, [26 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 43-50

Вижте всички 8 изображения на документа

10789071

Писмена декларация за семейно положение и имотно състояние на подсъдимия Димитър Григоров Павлов.

София, [26 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 87


10793962

Писмена пледоария на адвокат Атанас Г. Лолов, защитник на подсъдимия Димитър Григоров Павлов.

София, 29 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 99-100

Вижте всички 3 изображения на документа

10799173

Изпълнителен лист за изплащане дължимите суми на осъдения от Шести състав на Народния съд в София Димитър Григоров Павлов с квитанция за изплащане на сумите.

София, 4 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 110-110а

Вижте всички 3 изображения на документа

10783653

Протокол от 17-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Изказване на народния обвинител Стефан Величков (л. 372-374); устна последна дума на подсъдимите: Атанас Фратев Дамянов (л. 374); Стефан Атанасов Дамянов (л. 374); Стефан Димитров Танев (л. 374-375); професор Георги Петров Генов (л. 375-377); Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 377); Кръстю Димитров Велянов (л. 377); Димитър Григоров Павлов (л. 377-378); Николай Минков Николов (л. 378-379); Михаил Георгиев Лангов (л. 379); д-р Христо Александров Заимов (л. 379); Христо Димитров Бръзицов (л. 379-380); Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 380); Александър Николов Божинов (л. 380); Евгений Филипов Генчев (л. 380-381); Никола Андреев Кузманов (л. 381); подполковник Тодор Пешев Пешев (л. 381-382); д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 382-383); Константин Атанасов Купенков (л. 383-384); Иван Николов Драгошинов (л. 384); Васил Коцев Сеизов (л. 384-385); Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 385); д-р Борис Матеев Андреев (л. 385-386); д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 386); д-р Асен Богданов Божинов (л. 387); Георги Константинов Серафимов (л. 387); д-р Стефан Николов Караджов (л. 387); Панайот Константинов Чинков (л. 387-388); Борис Григоров Коцев (л. 388); Петър Константинов Боев (л. 388-389); Борис Иванов Стефанов (л. 389); Георги Иванов Каназирски (л. 389); Васил Григоров Спространов (л. 390); Богомил Найденов Шаренков (л. 390-391); Александър Христов Добринов (л. 391); Венцеслав Милошев Студенов (391); д-р Владимир Петров Данчев (л. 391); Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 392); Есто Станоев Везенков (л. 392); Димитър Асенов Симидов (л. 392-393); Пантелей Теофанов Хранов (л. 393); д-р Захари Константинов Захариев (л. 393); Борис Първанов Маковски (л. 394); Борислав Панайотов Недков (л. 394); Иван Константинов Манов (л. 394); Енчо Иванов Матеев (л. 394-395); Иван Иванов Бештепелиев (л. 395); Фани Попова-Мутафова (л. 395-396); Лука Малеев Малеев (л. 396); Асен Иванов Боев (л. 396-397); Стефан Ангелов Сокачев (л. 397); д-р Кирил Кирков Янков (л. 397); полковник Борис Георгиев Величков (л. 397-398); Борис Димитров Ангелов (л. 398-399); Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 399); професор Стефан Георгиев Консулов (л. 399-400); професор Любен Ангелов Диков (л. 400-401); Светослав Иванов Нелчинов (л. 402); Райчо Константинов Райчев (л. 403).
София, 9 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 372-403

Вижте всички 32 изображения на документа

10799113

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Шести състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение присъдите на Стефан Димитров Танев, Христо Димитров Бръзицов – Бурян, Димитър Атанасов Ризов, Панайот Константинов Чинков, Йосиф Василев Робев, Матей Бончев Станев – Бръшлян, Димитър Григоров Павлов, Лука Малеев Малеев, Атанас Фратев Дамянов, професор Георги Петров Генов, Стефан Ангелов Сокачев, Фани Попова-Мутафова, професор Стефан Георгиев Консулов, Борис Димитров Ангелов, д-р Петър Спиридонов Джидров, д-р Владимир Петров Данчев, Енчо Иванов Матеев, д-р Тодор Сотиров Вълчев, Васил Григоров Спространов, подполковник Тодор Пешев Пешев, Борис Първанов Маковски, д-р Захари Константинов Захариев, Константин Димитров Коцев – Камен Каменов, д-р Кирил Кирков Янков, Васил Коцев Сеизов, Иван Николов Драгошинов, професор Любен Ангелов Диков, Богомил Найденов Шаренков, Есто Станоев Везенков, д-р Стефан Николов Караджов, Борислав Панайотов Недков, Александър Христов Добринов, Петър Константинов Боев, Евгений Филипов Генчев, Светослав Иванов Нелчинов, Димитър Асенов Симидов, Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, Стефан Атанасов Дамянов, д-р Борис Матеев Андреев и Константин Атанасов Купенков.

София, 1 юни 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 30


10793964

Писмена молба на адвокат Атанас Г. Лолов, защитник на подсъдимия Димитър Григоров Павлов до Шести състав на Народния съд в София за връщане на писмените доказателства, представени в съда.

София, [22 юни 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 160, л. 103

обратно най-горе