Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: инженер Димитър Климентов Кръстев; Намерени резултати: 13


10795192

Статия на инж. Димитър Кръстев "Техниката в съвременната държава", публикувана в бр. 5 на в-к "Утрешна България".

София, 25 ян. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 164, л. 12


10795460

Препис на статията на инженер Димитър Климентов Кръстев "Водачество и народ", публикувана във в-к "Слово", с превод на немски език.

София, [4 юли 1941 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 206-206а, 238-239

Вижте всички 4 изображения на документа

10795474

Чернова на статия "Към системно и динамично строителство" на инженер Димитър Климентов Кръстев.

София, [1941 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 276-278

Вижте всички 3 изображения на документа

10795464

Реч на инженер Димитър Климентов Кръстев "Д-р Тодт загина при изпълнение на служебен дълг", произнесена пред Дружеството на германските инженери в България.

София, [февр. 1942 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 208-210, 211-211а

Вижте всички 5 изображения на документа

10795468

Чернова на статия "Заселищни проблеми" на инженер Димитър Климентов Кръстев.

София, [1942 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 217-219

Вижте всички 3 изображения на документа

10795470

Снимка на официална среща на Инженерно-архитектната камара с председател инженер Димитър Климентов Кръстев.

София, [1942 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 230


10795472

Чернова на статия "Организацията Тодт" на инженер Димитър Климентов Кръстев.

София, [1942 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 247-253а, 254-256

Вижте всички 11 изображения на документа

10795466

Визитна картичка на инженер Димитър Климентов Кръстев.

София, [1943 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 216


10795456

Писмено сведение на следователя за дейността на инженер Димитър Климентов Кръстев.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 204


10795458

Писмено сведение за публикации на инженер Димитър Климентов Кръстев във в-к "Утрешна България" през 1941 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 205


10795454

Карта за обвиняемо лице на инженер Димитър Климентов Кръстев.

София, 14 ноем. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 202


10795462

Писмено искане от Софийския областен съд до Столична голяма община за попълване картата за обвиняемо лице на осъдения на смърт от Шести състав на Народния съд в София инженер Димитър Климентов Кръстев.

София, 14 ноем. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 207


10795452

Писмено известие от Столична голяма община до Софийския областен съд за връщане непопълнена картата за обвиняемо лице на инженер Димитър Климентов Кръстев.

София, 26 ноем. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 201

обратно най-горе