Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Георги Киряков Чалбуров; Намерени резултати: 24


12018827

Карта за обвиняемо лице на Георги Киряков Чалбуров.

София, [1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 168


12018827

Удостоверение от сиропиталище "Св. Иван Рилски" в Хасково за дейността на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров.

Хасково, 7 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 136


12018827

Удостоверение от Женско просветително благотворително дружество "Развитие" в Хасково за дейността на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров.

Хасково, 14 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 137


12018827

Протокол за разпит на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров.

София, 1 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 129-132

Вижте всички 8 изображения на документа

12018827

Отговор (възражение) на обвинителния акт на Георги Чалбуров.

София, 15 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 133-134

Вижте всички 4 изображения на документа

12018827

Молба от подсъдимия Георги Чалбуров до Втори състав на Народния съд в София за доуточняване на свидетели.

София, 16 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 140


12018827

Определение на Втори състав на Народния съд в София за допускане на свидетели на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров.

София, 19 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 141

Вижте всички 2 изображения на документа

12018863

Телеграма от кмета на град Хасково до Втори състав на Народния съд в София със сведения за имотното състояние на подсъдимите Георги Киряков Чалбуров, Никола Генков Костадинов и Георги Иванов Михайлов.

Хасково, 19 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 81, л. 277


12018876

Известие от застрахователно дружество "Български Юнион" до Втори състав на Народния съд в София за застраховки живот на подсъдимите д-р Божко Йорданов Ковачевски, д-р Петър Маринов Шишков, Александър Василев Загоров и Георги Киряков Чалбуров.

София, 19 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 94, л. 345

Вижте всички 2 изображения на документа

12018827

Заявление от подсъдимия Георги Киряков Чалбуров до Втори състав на Народния съд в София за допускане на недопуснати свидетели.

София, 20 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 142


12018877

Препис на телеграма от нотариата в Хасково до Втори състав на Народния съд в София със сведения за имотното състояние на подсъдимите Георги Киряков Чалбуров, Георги Иванов Михайлов и Никола Генков Константинов.

Хасково, [28 дек. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 187


12018827

Определение на Втори състав на Народния съд в София с отказ за допускане на недопуснати свидетели на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров.

София, 29 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 143


12018810

Протокол от 13-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров.

София, 4 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 49, л. 1148-1181

Вижте всички 34 изображения на документа

12018827

Въпросен лист на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров за разпит на свидетелите Гаврил Георгиев Каров, Васил Караджов, Радка Сотирова, Виктор Митрани и Никола Марчев.

София, [5 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 173-174

Вижте всички 3 изображения на документа

12018827

Въпросен лист на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров за разпит на свидетелите Георги Даскалов, Люба Чучева и Иван Пантелеев Кичев.

София, 5 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 180


12018827

Въпросен лист на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров за разпит на свидетелите капитан Христо Стоилов и Петко Ив. Чилингиров.

София, [5 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 203


12018865

Удостоверение от фирмата на Георги Чалбуров до народния обвинител в Хасково за блокиране паричните суми на подсъдимия Петър Иванов Кьосеиванов.

Хасково, 5 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 83, л. 238


12018815

Протокол от 22-ро заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Георги Владимиров за подсъдимия Георги Чалбуров.

София, 17 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 2052-2053

Вижте всички 2 изображения на документа

12018827

Съдебен протокол с разпит на свидетелите Гавраил Георгиев Каров, Радка Сотирова, Виктор Митрани, Никола Марчев, Люба Чучева и Иван Пантелеев Кичев за дейността на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров.

Хасково, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 193-196

Вижте всички 7 изображения на документа

12018827

Съдебен протокол с разпит на свидетелите Христо Стоилов и Петко Ив. Чилингиров за дейността на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров.

Кърджали, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 211

Вижте всички 2 изображения на документа

12018827

Писмени показания на хасковския полицейски комендант Стоян Тодоров Овчаров за дейността на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров.

[Хасково], [25 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 160-163

Вижте всички 8 изображения на документа

12018827

Писмени показания на хасковския полицейски комендант Стоян Тодоров Овчаров за дейността на подсъдимия Георги Киряков Чалбуров.

[Хасково], [26 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 166-167

Вижте всички 3 изображения на документа

12018820

Протокол от 32-ро заседание на Втори състав на Народния съд в София със защитна реч на адвокат Гавраил Вълканов за подсъдимия Георги Киряков Чалбуров.

София, 30 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 59, л. 3291-3292

Вижте всички 2 изображения на документа

12018827

Pro memoria (писмена последна дума) на подсъдимия Георги Чалбуров до Втори състав на Народния съд в София.

София, 31 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 69, л. 170

обратно най-горе