Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Александър Христов Добринов; Намерени резултати: 36


10798671

Карикатури на Александър Христов Добринов, публикувани в бр. 155 на сп. "Илюстрована политика".

София, 1 ноем. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 10


10798673

Карикатури на Александър Христов Добринов, публикувани в бр. 157 на сп. "Илюстрована политика".

София, 15 ноем. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 12


10795416

Карикатура "Сталин – воть тебя отвратителна аритметика" на Александър Христов Добринов, публикувана в бр. 35 на в-к "Светлина".

Дупница, 17 окт. 1942
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 134


10799021

Карикатури на Александър Христов Добринов, публикувани в бр. 206 на сп. "Илюстрована политика".

София, 26 окт. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 177, л. 320


10795434

Рисунка на карикатура "Положението при Днепър според военния бюлетин" на Александър Христов Добринов.

София, [1942]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 151


10795436

Рисунка на карикатура на Александър Христов Добринов.

София, [1942]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 152


10795438

Рисунка на карикатура "Германското главно командване си играе" на Александър Христов Добринов.

София, [1942]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 153


10795440

Брошура "Жестоки признания" с илюстрации на Александър Христов Добринов, издание на "Българско дело".

София, [1942]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 154-161

Вижте всички 16 изображения на документа

10795442

Брошура "Болшевизмът вчера и днес" с илюстрации на Александър Христов Добринов, издание на "Българско дело".

София, [1942]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 163-171а

Вижте всички 17 изображения на документа

10795444

Брошура "Престъпление и наказание, но не по Достоевски..." с илюстрации на Александър Христов Добринов, издание на "Българско дело".

София, [1942]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 172-180

Вижте всички 18 изображения на документа

10795406

Пощенска картичка с карикатура "Болшевишката мечка – верен и покорен слуга на англо-саксонската плутокрация" на Александър Христов Добринов.

София, [1941–1943 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 129


10795408

Пощенска картичка с карикатура "Лешояди" на Александър Христов Добринов.

София, [1941–1943 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 130


10795410

Пощенска картичка с карикатура "Под голготския кръст на матушка Русия" на Александър Христов Добринов.

София, [1941–1943 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 131


10795412

Пощенска картичка с карикатура "Сталин и Чърчил – последните двама гренадери от един стар свят, който си отива" на Александър Христов Добринов.

София, [1941–1943 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 132


10795398

Писмено сведение на следователя за дейността на Александър Христов Добринов.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 125


10795418

Протокол за разпит на Александър Христов Добринов.

София, 11 ноем. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 137-139

Вижте всички 3 изображения на документа

10795400

Писмено сведение за публикации на Александър Христов Добринов във в-к "Земеделска задруга" през 1942 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 126


10795402

Писмено сведение за публикации на Александър Христов Добринов във в-к "Народен вестник" през 1941 и 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 127


10795404

Писмено сведение за публикации на Александър Христов Добринов във в-к "Народен водач".

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 128


10795414

Писмено сведение за публикации на Александър Христов Добринов във в-к "Устрем" през 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 133


10795420

Допълнителен протокол за разпит на Александър Христов Добринов.

София, [14 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 140-141

Вижте всички 2 изображения на документа

10795422

Втори допълнителен протокол за разпит на Александър Христов Добринов.

София, [16 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 142-143

Вижте всички 2 изображения на документа

10795432

Карта за обвиняемо лице на Александър Христов Добринов.

София, [10 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 149


10795424

Отговор на обвинителния акт на Александър Христов Добринов.

София, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 144

Вижте всички 2 изображения на документа

10795428

Писмено заявление от адвокат Харалампи Орошаков, защитник на подсъдимия Александър Христов Добринов, до Шести състав на Народния съд в София за предоставяне адреси на свидетели.

София, 13 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 147

Вижте всички 2 изображения на документа

10795426

Определение на Шести състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Александър Христов Добринов.

София, 14 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 145


10783619

Протокол от 6-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Александър Христов Добринов (л. 131-133); Венцеслав Милошев Студенов (л. 134-138); д-р Владимир Петров Данчев (л. 138-142); Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 142-146); Есто Станоев Везенков (л. 147-151); Димитър Асенов Симидов (л. 152-153); Пантелей Теофанов Хранов (л. 154-155); д-р Захари Константинов Захариев (л. 155-157); Борислав Панайотов Недков (л. 157-158); Иван Иванов Бештепелиев (л. 158-161).
София, 17 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 131-161

Вижте всички 31 изображения на документа

10783641

Протокол от 11-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Михаил Стоенчев за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 288-289); Адам Трънка за подсъдимите Александър Николов Божинов и Константин Атанасов Купенков (л. 290); Александър Жендов за подсъдимия Райко Николов Алексиев (л. 290); Боян Милинтиев за подсъдимия Александър Николов Божинов (л. 290-291); поручик Константин Константинов за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 291); професор Цеко Николчов Торбов и професор Христо Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 292); Елисавета Консулова-Вазова за подсъдимия Александър Христов Добринов (л. 292); Александър Бурмов за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Климент Вениаминов Далкалъчев и Петър Константинов Боев (л. 293-294); Никола Живков за подсъдимия д-р Христо Александров Заимов (л. 295); Спас Мулешков за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 295); Нено Шумков за подсъдимите д-р Борис Матеев Андреев и Борис Григоров Коцев (л. 295-296); Сава Чукалов за подсъдимите д-р Димитър В. Гаврийски и Христо Димитров Бръзицов (л. 296-297); Тома Виденов за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 297-298); Ирман Гочев за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 298); Анета Михайлова за подсъдимите Климент Вениаминов Далкалъчев, Иван Константинов Манов, Енчо Иванов Матеев, Всеволод Константинов Левашев (Вълко Вълчев, Вълчо Велев), Богомил Станоев Цвятков и Борислав Панайотов Недков (л. 298-299); Любен Тодоров за подсъдимия Кръстю Димитров Велянов (л. 299); Илия Петров за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 299-300); Георги Райчев за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300); Никола Мавродинов за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300-301); Алберт Йонтов за подсъдимия Борислав Панайотов Недков (л. 301); Славчо Фурнаджиев за подсъдимия Борис Иванов Стефанов (л. 301-302); Христина Велинова за подсъдимите Богомил Станоев Цвятков, Борис Иванов Стефанов и Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 302); Бинка Стаменова за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 302); Иван Куюмджиев за подсъдимия Фани Попова-Мутафова (л. 302-303); Атанас Христов Атанасов за подсъдимия Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 303); Методи Гюров за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 303-304); Неделчо Йовчев за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 304); Димитър Иванов Бонев за подсъдимите Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 304-305); Илия Петков Владов за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Найден Ст. Памукчиев, Марко Василев Мехлемов, д-р Константин Овчаров и Иван Иванов Бештепелиев (л. 305-306); Запрян Тошев за подсъдимия Борис Димитров Ангелов (л. 306-307); Владимир Христосков за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 307); Петър Божков за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Иван Иванов Бештепелиев, Марко Василев Мехлемов, Найден Ст. Памукчиев и д-р Константин Овчаров (л. 307-308); Георги Денишев за подсъдимия Георги Иванов Каназирски (л. 308-309); д-р Лука Цибрански за подсъдимия Константин Атанасов Купенков и Никола Андреев Кузманов (л. 309); Александра Дамянова за подсъдимите Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 309-310); Александър Божков за подсъдимия Найден Ст. Памукчиев (л. 310); Михаил Матлиев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, д-р Янко Христов Янев и Атанас Петров Бобев (л. 310-311); Драгомир Иванов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 311); Христо Николов за подсъдимия д-р Борис Матеев Андреев (л. 311); Майер Йосиф Ашер за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 311); Яко Барух за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 312); Григор Чешмеджиев за подсъдимите д-р Янко Христов Янев и д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 312-313); д-р Ашер Хананел за подсъдимите Христо Димитров Бръзицов, Михаил Георгиев Лангов и Панайот Константинов Чинков (л. 313); Петко Величков за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 313); Хараламби Василев за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (л. 313-314); Стоян Илиев за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Марко Василев Мехлемов (л. 314); Иван Балканов за подсъдимите Георги Иванов Каназирски, Климент Вениаминов Далкалъчев, Богомил Найденов Шаренков, Георги Константинов Серафимов и Борис Григоров Коцев (л. 314-315); инженер Никола Белопитов за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 315-316); Димитър Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов и Светослав Иванов Нелчинов (л. 316-317); Люба Йотова за подсъдимия Константин Атанасов Купенков (л. 317); Троянка Златева за подсъдимия Димитър Григоров Павлов (л. 317); Митко Милушев за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 317-318); Алберт Фархи за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 318); Петър Нейков за подсъдимите д-р Кирил Кирков Янков (л. 318-319); Иван Бояджиев за подсъдимия Борис Григоров Коцев (л. 319); полковник Иван Добрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 319); Адолф Хаимов за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 319-320); Георги Томов за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 320); Захари Попов за подсъдимия Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 320); Никифор Тодоров за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 321); Никола Милев за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 321); Христо Михайлов за подсъдимия Асен Иванов Боев (л. 322); инженер Шега Владимир за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); инженер Димитър Василев Нойков за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); Йордан Атанасов Константинов за подсъдимите Васил Коцев Сеизов и Димитър Атанасов Ризов (л. 323); Александър Стоянов за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 323-324); д-р Денчо Недялков за подсъдимите д-р Христо Александров Заимов и Лука Малеев Малеев (л. 324); Иван Башев за подсъдимия д-р Асен Богданов Божинов (л. 325); Атанас Христов за подсъдимия Лука Малеев Малеев (л. 325); Дени Вълчанов за подсъдимия Димитър Атанасов Ризов (л. 325-326); Сийка Гелеметова за подсъдимия Христо Дамянов Огнянов (л. 326); д-р Васил Петков за подсъдимия Богомил Найденов Шаренков (л. 326-327); д-р Иван Райнов за подсъдимия Йордан Стоименов Мечкаров (л. 327).
София, 23 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 288-327

Вижте всички 40 изображения на документа

10795446

Писмена молба от адвокат Харалампи Орошаков, защитник на подсъдимия Александър Христов Добринов, до Шести състав на Народния съд в София за промяна мярката за неотклонение.

София, 23 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 189

Вижте всички 2 изображения на документа

10785573

Писмени бележки на народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София с мотивировка на искането за налагане съдебно наказание на Александър Николов Божинов, Александър Христов Добринов и Константин Димитров Коцев (Камен Каменов).

София, [24 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 159, л. 46-48

Вижте всички 3 изображения на документа

10795430

Писмена декларация за семейно положение и имотно състояние на подсъдимия Александър Христов Добринов.

София, 26 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 165, л. 148


10798642

Писмено известие от Софийския централен затвор до народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София за задържането на 12 март на подсъдимите Атанас Фратев Дамянов, д-р Асен Богданов Божинов, Александър Христов Добринов, Борис Димитров Ангелов, Борис Първанов Маковски, Богомил Найденов Шаренков, Васил Григоров Спространов, Васил Коцев Сеизов и Асен Иванов Боев.

София, 27 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 174, л. 389


10799119

Подписка за неотклонение от Шести състав на Народния съд в София на подсъдимия Александър Христов Добринов.

София, 27 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 35


10799125

Изпълнителен лист за изплащане дължимите суми на осъдения от Шести състав на Народния съд в София Александър Христов Добринов.

София, 4 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 46

Вижте всички 2 изображения на документа

10783653

Протокол от 17-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Изказване на народния обвинител Стефан Величков (л. 372-374); устна последна дума на подсъдимите: Атанас Фратев Дамянов (л. 374); Стефан Атанасов Дамянов (л. 374); Стефан Димитров Танев (л. 374-375); професор Георги Петров Генов (л. 375-377); Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 377); Кръстю Димитров Велянов (л. 377); Димитър Григоров Павлов (л. 377-378); Николай Минков Николов (л. 378-379); Михаил Георгиев Лангов (л. 379); д-р Христо Александров Заимов (л. 379); Христо Димитров Бръзицов (л. 379-380); Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 380); Александър Николов Божинов (л. 380); Евгений Филипов Генчев (л. 380-381); Никола Андреев Кузманов (л. 381); подполковник Тодор Пешев Пешев (л. 381-382); д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 382-383); Константин Атанасов Купенков (л. 383-384); Иван Николов Драгошинов (л. 384); Васил Коцев Сеизов (л. 384-385); Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 385); д-р Борис Матеев Андреев (л. 385-386); д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 386); д-р Асен Богданов Божинов (л. 387); Георги Константинов Серафимов (л. 387); д-р Стефан Николов Караджов (л. 387); Панайот Константинов Чинков (л. 387-388); Борис Григоров Коцев (л. 388); Петър Константинов Боев (л. 388-389); Борис Иванов Стефанов (л. 389); Георги Иванов Каназирски (л. 389); Васил Григоров Спространов (л. 390); Богомил Найденов Шаренков (л. 390-391); Александър Христов Добринов (л. 391); Венцеслав Милошев Студенов (391); д-р Владимир Петров Данчев (л. 391); Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 392); Есто Станоев Везенков (л. 392); Димитър Асенов Симидов (л. 392-393); Пантелей Теофанов Хранов (л. 393); д-р Захари Константинов Захариев (л. 393); Борис Първанов Маковски (л. 394); Борислав Панайотов Недков (л. 394); Иван Константинов Манов (л. 394); Енчо Иванов Матеев (л. 394-395); Иван Иванов Бештепелиев (л. 395); Фани Попова-Мутафова (л. 395-396); Лука Малеев Малеев (л. 396); Асен Иванов Боев (л. 396-397); Стефан Ангелов Сокачев (л. 397); д-р Кирил Кирков Янков (л. 397); полковник Борис Георгиев Величков (л. 397-398); Борис Димитров Ангелов (л. 398-399); Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 399); професор Стефан Георгиев Консулов (л. 399-400); професор Любен Ангелов Диков (л. 400-401); Светослав Иванов Нелчинов (л. 402); Райчо Константинов Райчев (л. 403).
София, 9 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 372-403

Вижте всички 32 изображения на документа

10799113

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Шести състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение присъдите на Стефан Димитров Танев, Христо Димитров Бръзицов – Бурян, Димитър Атанасов Ризов, Панайот Константинов Чинков, Йосиф Василев Робев, Матей Бончев Станев – Бръшлян, Димитър Григоров Павлов, Лука Малеев Малеев, Атанас Фратев Дамянов, професор Георги Петров Генов, Стефан Ангелов Сокачев, Фани Попова-Мутафова, професор Стефан Георгиев Консулов, Борис Димитров Ангелов, д-р Петър Спиридонов Джидров, д-р Владимир Петров Данчев, Енчо Иванов Матеев, д-р Тодор Сотиров Вълчев, Васил Григоров Спространов, подполковник Тодор Пешев Пешев, Борис Първанов Маковски, д-р Захари Константинов Захариев, Константин Димитров Коцев – Камен Каменов, д-р Кирил Кирков Янков, Васил Коцев Сеизов, Иван Николов Драгошинов, професор Любен Ангелов Диков, Богомил Найденов Шаренков, Есто Станоев Везенков, д-р Стефан Николов Караджов, Борислав Панайотов Недков, Александър Христов Добринов, Петър Константинов Боев, Евгений Филипов Генчев, Светослав Иванов Нелчинов, Димитър Асенов Симидов, Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, Стефан Атанасов Дамянов, д-р Борис Матеев Андреев и Константин Атанасов Купенков.

София, 1 юни 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 30

обратно най-горе