Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Васил Коцев Сеизов; Намерени резултати: 42


10795852

Благодарствено писмо от директора на Институт Славяноведения при Руската академия на науките проф. Николай Державин до Васил Коцев Сеизов, представено като доказателство в съда.

Ленинград, 6 ян. 1933 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 50

Вижте всички 2 изображения на документа

10795848

Писмено заявление от Васил Коцев Сеизов до началника на надзора върху печата с искане за издаване на три периодични бюлетина, представено като доказателство в съда.

София, 24 окт. 1939 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 48


10795854

№ 285 на периодичен бюлетин "Revue de la presse bulgare" с главен редактор Васил Коцев Сеизов, представен като писмено доказателство в съда.

София, 28 ноем. 1940 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 52-54

Вижте всички 3 изображения на документа

10795850

Благодарствено писмо от Полския дамски комитет за подпомагане на полските военнопленници до съпругата на Васил Коцев Сеизов Цветана, представено като доказателство в съда.

София, 5 март 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 49


10795788

Писмена анотация на сказката "Впечатления от независимо Хърватско", изнесена от Васил Коцев Сеизов.

София, 28 авг. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 14


10795846

Военен билет за пътуване на Васил Коцев Сеизов от Скопие до Битоля и обратно, представен като доказателство в съда.

Скопие, 26 ноем. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 46

Вижте всички 2 изображения на документа

10795840

Удостоверение от командира при Щаба на І-ви български корпус за освобождаване от военно обучение на Васил Коцев Сеизов.

София, 6 март 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 43


10795842

Удостоверение от командира при Щаба на І-ви български корпус за военно обучение на Васил Коцев Сеизов.

София, 6 март 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 44


10795804

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "Устремът на българина", публикувана в бр. 1 на в-к "Устрем".

София, 24 май 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 25


10795806

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "Нема по-чиста кауза от българската", публикувана в бр. 3 на в-к "Устрем".

София, 6 юни 1943 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 168, л. 25


10795808

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "Поуки от сръбската трагедия", публикувана в бр. 12 на в-к "Устрем".

София, 8 авг. 1943 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 168, л. 25


10795810

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "Германия е непобедима", публикувана в бр. 13 на в-к "Устрем".

София, 15 авг. 1943 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 168, л. 25


10795812

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "Югославия е завинаги погребана", публикувана в бр. 14 на в-к "Устрем".

София, 22 авг. 1943 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 168, л. 26


10795814

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "28 години българо-германско бойно другарство", публикувана в бр. 15 на в-к "Устрем".

София, 29 авг. 1943 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 168, л. 26


10795816

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "Зверско избиване на българските бойци от дражистите", публикувана в бр. 23 на в-к "Устрем".

София, 24 окт. 1943 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 168, л. 26


10795818

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "Убийци на невинни жени и деца", публикувана в бр. 27 на в-к "Устрем".

София, 21 ноем. 1943 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 168, л. 27


10795820

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "Правителството на Тито и Рибар", публикувана в бр. 30 на в-к "Устрем".

София, 12 дек. 1943 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 168, л. 27


10795822

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "А как е у тях", публикувана в бр. 31 на в-к "Устрем".

София, 19 дек. 1943 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 168, л. 27-28

Вижте всички 2 изображения на документа

10795798

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "Полско-руския спор", публикувана в бр. 7358 на в-к "Зора".

София, 4 ян. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 23-24

Вижте всички 2 изображения на документа

10795844

Военен билет за пътуване на Васил Коцев Сеизов от Бела Паланка до София и обратно, представен като доказателство в съда.

Белград, 5 ян. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 45


10795800

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "Све йе камуфлажа", публикувана в бр. 7424 на в-к "Зора".

София, 29 март 1944 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 168, л. 24


10795802

Извадка от статията на Васил Коцев Сеизов "Терористичното нападение над Парижката област", публикувана в бр. 7436 на в-к "Зора".

София, 22 апр. 1944 г.
VI състав
ЦДА, а.е. 168, л. 24


10795790

Писмено сведение на следователя за дейността на Васил Коцев Сеизов.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 15


10795792

Писмено сведение за публикации на Васил Коцев Сеизов във в-к "Устрем" през 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 16


10795794

Писмени сведения за публикации на Васил Коцев Сеизов във в-к "Зора от 1941 до 1944 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 20, 19, 18, 17, 21

Вижте всички 5 изображения на документа

10795796

Писмени коментари на следователя по публикации на Васил Коцев Сеизов във в-к "Устрем" през 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 22

Вижте всички 2 изображения на документа

10795786

Протокол за разпит на Васил Коцев Сеизов.

София, 28 ноем. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 2-13

Вижте всички 12 изображения на документа

10795834

Карта за обвиняемо лице на Васил Коцев Сеизов.

София, [10 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 40


10795828

Удостоверение от Македонска кооперативна банка за дялов капитал на подсъдимия Васил Коцев Сеизов.

София, 10 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 37


10795838

Удостоверение от Тиквешкото благотворително братство в София за дейността на подсъдимия Васил Коцев Сеизов.

София, 10 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 42


10795824

Отговор на обвинителния акт на Васил Коцев Сеизов.

София, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 33-34

Вижте всички 3 изображения на документа

10795830

Писмено заявление за имотно състояние от подсъдимия Васил Коцев Сеизов.

София, 12 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 38

Вижте всички 2 изображения на документа

10795826

Определение на Шести състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Васил Коцев Сеизов.

София, 14 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 35


10783608

Протокол от 4-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 82-87); Васил Коцев Сеизов (л. 87-92); д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 92-94); Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 94-96); д-р Стефан Николов Караджов (л. 96-98); решение за привличане под съдебна отговорност на Георги Константинов Серафимов (л. 98).
София, 15 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 82-98

Вижте всички 17 изображения на документа

10795836

Писмени доказателства на подсъдимия Васил Коцев Сеизов, представени от адвоката му Димитър Коцев.

София, [16 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 41


10783626

Протокол от 8-мо заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Лука Малеев Малеев (л. 201-203); Йосиф Василев Робев (л. 203-209); полковник Борис Георгиев Величков (л. 209-211); Райчо Константинов Райчев (л. 211-213); Димитър Димитров Съсълов (л. 213-215); разпит на свидетелите: професор Николай Райнов за подсъдимите Александър Николов Божинов, Фани Попова-Мутафова и Йордан Антонов Бадев (л. 216-217); Георги Томалевски за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Йордан Антонов Бадев, Васил Коцев Сеизов, Димитър Асенов Симидов, Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, Светослав Иванов Нелчинов и професор Стефан Георгиев Консулов (л. 217-219); д-р Нисим Меворах за подсъдимите Димитър Атанасов Ризов, Димитър Григоров Павлов, д-р Владимир Петров Данчев, професор Георги Петров Генов, Стефан Димитров Танев и Стефан Ангелов Сокачев (л. 220-221); Христо Радевски за подсъдимите Йордан Антонов Бадев, Петър Константинов Боев, Фани Попова-Мутафова и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 221-222); Иван Станиславов Гърчев за подсъдимия Васил Коцев Сеизов (л. 223); Стоян Венев за подсъдимите Иван Николов Драгошинов и Константин Атанасов Купенков (л. 223-224); Боне Георгиев за подсъдимите Иван Николов Драгошинов и Константин Атанасов Купенков (л. 224); Димитър Янакиев за подсъдимите Йордан Антонов Бадев, Димитър Атанасов Ризов, Васил Коцев Сеизов, Стефан Димитров Танев и Борис Димитров Ангелов (л.225-226); Георги Кулишев за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Йордан Антонов Бадев, Димитър Григоров Павлов, Кръстю Димитров Велянов, професор Георги Петров Генов и Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 227-228).
София, 20 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 201-228

Вижте всички 28 изображения на документа

10783633

Протокол от 9-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Димо Казасов за подсъдимите Йордан Стоименов Мечкаров, Христо Димитров Бръзицов, Александър Николов Божинов, Данаил Василев Крапчев, д-р Петър Спиридонов Джидров, Стефан Димитров Танев, Панайот Константинов Чинков (л. 230-233); Трифон Кунев за подсъдимите д-р Стефан Николов Караджов, Матей Бончев Станев – Бръшлян, Борис Димитров Ангелов, д-р Димитър В. Гаврийски, Фани Попова-Мутафова и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 234-236); Тинка Атанасова за подсъдимите Климент Вениаминов Далкалъчев, Иван Константинов Манов и Борислав Панайотов Недков (л. 236); Славчо Васев за подсъдимите Димитър Атанасов Ризов, д-р Асен Богданов Божинов, д-р Владимир Петров Данчев, Атанас Фратев Дамянов, Стефан Атанасов Дамянов, Стефан Димитров Танев, д-р Александър Найденов Николаев, Васил Григоров Спространов, Венцеслав Милошев Студенов, Борис Григоров Коцев, д-р Борис Матеев Андреев, д-р Димитър Гаврийски, Евгений Филипов Генчев, д-р Владимир Петров Данчев и Георги Константинов Серафимов (л. 236-242); Иван Грозев за подсъдимия Асен Иванов Боев (л. 242); Ана Кръстю Станчева за подсъдимия Атанас Фратев Дамянов (л. 242); Петър Тасев за подсъдимите Христо Димитров Бръзицов, Димитър Атанасов Ризов, Георги Константинов Серафимов и Панайот Константинов Чинков (л. 242-243); Иван Янъков за подсъдимите д-р Владимир Петров Данчев, Панайот Константинов Чинков, Атанас Фратев Дамянов и Стефан Атанасов Дамянов (л. 243-244); Любен Саев за подсъдимия Иван Иванов Бештепелиев (л. 244); Стоян Нейков за подсъдимите Никола Минков Николов, Богомил Найденов Шаренков и Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 244-245); Асен Стамболийски за подсъдимите Димитър Григоров Павлов и д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 245); Владо Георгиев за подсъдимите Йордан Стоименов Мечкаров и д-р Асен Богданов Божинов (л. 245-246); Тачо Димитров за подсъдимия Стефан Ангелов Сокачев (л. 246); подполковник Кирил Игнатов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 246-247); капитан Евтим Попов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 247); Йордан Кацаров за подсъдимия д-р Стефан Николов Караджов (л. 247); свещеник Иван Дановски за подсъдимия д-р Стефан Николов Караджов (л. 247-248); Иван Коларов за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 248-249); Никола Петков за подсъдимите професор Любен Ангелов Диков, д-р Тодор Сотиров Вълчев, Георги Константинов Серафимов, професор Георги Петров Генов, полковник Александър Ганчев Банов (л. 249-250); Георги Белчев за подсъдимите д-р Петър Спиридонов Джидров, Йордан Стоименов Мечкаров, Димитър Атанасов Ризов и Димитър Григоров Павлов (л. 250); Димитър Блъсков за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 251); Моис Ардити за подсъдимите Атанас Фратев Дамянов и Стефан Димитров Танев (л. 251); Димитър Паскалев за подсъдимите Атанас Фратев Дамянов и Стефан Димитров Танев (л. 251-252); Павел Преславски за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 252); Константин Серафимов за подсъдимия Георги Константинов Серафимов (л. 252-253); Владимир Паскалев за подсъдимия Васил Коцев Сеизов (л. 253); Татяна Киркова за подсъдимите Васил Коцев Сеизов и д-р Асен Богданов Божинов (л. 253); Райна Чакърова за подсъдимите Борислав Панайотов Недков, Климент Вениаминов Далкалъчев, Енчо Иванов Матеев, Богомил Станоев Цвятков, Иван Константинов Манов (л. 253-254); Димитър Костенаров, Васил Каравасилев и Петко х.Ставрев за подсъдимия д-р Владимир Петров Данчев (л. 254); Петко Георгиев за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 255); Владимир Марков за подсъдимия д-р Христо Александров Заимов (л. 255); Олга Дряновска за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 255); Дора Герганова за подсъдимия д-р Асен Богданов Божинов (л. 256).
София, 21 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 229-256

Вижте всички 28 изображения на документа

10783641

Протокол от 11-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Михаил Стоенчев за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 288-289); Адам Трънка за подсъдимите Александър Николов Божинов и Константин Атанасов Купенков (л. 290); Александър Жендов за подсъдимия Райко Николов Алексиев (л. 290); Боян Милинтиев за подсъдимия Александър Николов Божинов (л. 290-291); поручик Константин Константинов за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 291); професор Цеко Николчов Торбов и професор Христо Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов (л. 292); Елисавета Консулова-Вазова за подсъдимия Александър Христов Добринов (л. 292); Александър Бурмов за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Климент Вениаминов Далкалъчев и Петър Константинов Боев (л. 293-294); Никола Живков за подсъдимия д-р Христо Александров Заимов (л. 295); Спас Мулешков за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 295); Нено Шумков за подсъдимите д-р Борис Матеев Андреев и Борис Григоров Коцев (л. 295-296); Сава Чукалов за подсъдимите д-р Димитър В. Гаврийски и Христо Димитров Бръзицов (л. 296-297); Тома Виденов за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 297-298); Ирман Гочев за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 298); Анета Михайлова за подсъдимите Климент Вениаминов Далкалъчев, Иван Константинов Манов, Енчо Иванов Матеев, Всеволод Константинов Левашев (Вълко Вълчев, Вълчо Велев), Богомил Станоев Цвятков и Борислав Панайотов Недков (л. 298-299); Любен Тодоров за подсъдимия Кръстю Димитров Велянов (л. 299); Илия Петров за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 299-300); Георги Райчев за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300); Никола Мавродинов за подсъдимия Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 300-301); Алберт Йонтов за подсъдимия Борислав Панайотов Недков (л. 301); Славчо Фурнаджиев за подсъдимия Борис Иванов Стефанов (л. 301-302); Христина Велинова за подсъдимите Богомил Станоев Цвятков, Борис Иванов Стефанов и Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 302); Бинка Стаменова за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 302); Иван Куюмджиев за подсъдимия Фани Попова-Мутафова (л. 302-303); Атанас Христов Атанасов за подсъдимия Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 303); Методи Гюров за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 303-304); Неделчо Йовчев за подсъдимия Иван Николов Драгошинов (л. 304); Димитър Иванов Бонев за подсъдимите Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 304-305); Илия Петков Владов за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Найден Ст. Памукчиев, Марко Василев Мехлемов, д-р Константин Овчаров и Иван Иванов Бештепелиев (л. 305-306); Запрян Тошев за подсъдимия Борис Димитров Ангелов (л. 306-307); Владимир Христосков за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 307); Петър Божков за подсъдимите д-р Янко Христов Янев, д-р Атанас Н. Кефсизов, Иван Иванов Бештепелиев, Марко Василев Мехлемов, Найден Ст. Памукчиев и д-р Константин Овчаров (л. 307-308); Георги Денишев за подсъдимия Георги Иванов Каназирски (л. 308-309); д-р Лука Цибрански за подсъдимия Константин Атанасов Купенков и Никола Андреев Кузманов (л. 309); Александра Дамянова за подсъдимите Йордан Иванов Бакалов – Стубел, Есто Станоев Везенков и Димитър Асенов Симидов (л. 309-310); Александър Божков за подсъдимия Найден Ст. Памукчиев (л. 310); Михаил Матлиев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов, д-р Янко Христов Янев и Атанас Петров Бобев (л. 310-311); Драгомир Иванов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 311); Христо Николов за подсъдимия д-р Борис Матеев Андреев (л. 311); Майер Йосиф Ашер за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 311); Яко Барух за подсъдимия Стефан Димитров Танев (л. 312); Григор Чешмеджиев за подсъдимите д-р Янко Христов Янев и д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 312-313); д-р Ашер Хананел за подсъдимите Христо Димитров Бръзицов, Михаил Георгиев Лангов и Панайот Константинов Чинков (л. 313); Петко Величков за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 313); Хараламби Василев за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (л. 313-314); Стоян Илиев за подсъдимите Есто Станоев Везенков и Марко Василев Мехлемов (л. 314); Иван Балканов за подсъдимите Георги Иванов Каназирски, Климент Вениаминов Далкалъчев, Богомил Найденов Шаренков, Георги Константинов Серафимов и Борис Григоров Коцев (л. 314-315); инженер Никола Белопитов за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 315-316); Димитър Тодоров за подсъдимия професор Георги Петров Генов и Светослав Иванов Нелчинов (л. 316-317); Люба Йотова за подсъдимия Константин Атанасов Купенков (л. 317); Троянка Златева за подсъдимия Димитър Григоров Павлов (л. 317); Митко Милушев за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 317-318); Алберт Фархи за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 318); Петър Нейков за подсъдимите д-р Кирил Кирков Янков (л. 318-319); Иван Бояджиев за подсъдимия Борис Григоров Коцев (л. 319); полковник Иван Добрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 319); Адолф Хаимов за подсъдимия професор Любен Ангелов Диков (л. 319-320); Георги Томов за подсъдимия Христо Димитров Бръзицов (л. 320); Захари Попов за подсъдимия Климент Вениаминов Далкалъчев (л. 320); Никифор Тодоров за подсъдимия Есто Станоев Везенков (л. 321); Никола Милев за подсъдимия д-р Захари Константинов Захариев (л. 321); Христо Михайлов за подсъдимия Асен Иванов Боев (л. 322); инженер Шега Владимир за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); инженер Димитър Василев Нойков за подсъдимия Васил Григоров Спространов (л. 322); Йордан Атанасов Константинов за подсъдимите Васил Коцев Сеизов и Димитър Атанасов Ризов (л. 323); Александър Стоянов за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 323-324); д-р Денчо Недялков за подсъдимите д-р Христо Александров Заимов и Лука Малеев Малеев (л. 324); Иван Башев за подсъдимия д-р Асен Богданов Божинов (л. 325); Атанас Христов за подсъдимия Лука Малеев Малеев (л. 325); Дени Вълчанов за подсъдимия Димитър Атанасов Ризов (л. 325-326); Сийка Гелеметова за подсъдимия Христо Дамянов Огнянов (л. 326); д-р Васил Петков за подсъдимия Богомил Найденов Шаренков (л. 326-327); д-р Иван Райнов за подсъдимия Йордан Стоименов Мечкаров (л. 327).
София, 23 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 288-327

Вижте всички 40 изображения на документа

10795832

Писмено сведение за семейно положение и имотно състояние на подсъдимия Васил Коцев Сеизов.

София, [26 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 39


10798642

Писмено известие от Софийския централен затвор до народния обвинител при Шести състав на Народния съд в София за задържането на 12 март на подсъдимите Атанас Фратев Дамянов, д-р Асен Богданов Божинов, Александър Христов Добринов, Борис Димитров Ангелов, Борис Първанов Маковски, Богомил Найденов Шаренков, Васил Григоров Спространов, Васил Коцев Сеизов и Асен Иванов Боев.

София, 27 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 174, л. 389


10783653

Протокол от 17-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Изказване на народния обвинител Стефан Величков (л. 372-374); устна последна дума на подсъдимите: Атанас Фратев Дамянов (л. 374); Стефан Атанасов Дамянов (л. 374); Стефан Димитров Танев (л. 374-375); професор Георги Петров Генов (л. 375-377); Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 377); Кръстю Димитров Велянов (л. 377); Димитър Григоров Павлов (л. 377-378); Николай Минков Николов (л. 378-379); Михаил Георгиев Лангов (л. 379); д-р Христо Александров Заимов (л. 379); Христо Димитров Бръзицов (л. 379-380); Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 380); Александър Николов Божинов (л. 380); Евгений Филипов Генчев (л. 380-381); Никола Андреев Кузманов (л. 381); подполковник Тодор Пешев Пешев (л. 381-382); д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 382-383); Константин Атанасов Купенков (л. 383-384); Иван Николов Драгошинов (л. 384); Васил Коцев Сеизов (л. 384-385); Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 385); д-р Борис Матеев Андреев (л. 385-386); д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 386); д-р Асен Богданов Божинов (л. 387); Георги Константинов Серафимов (л. 387); д-р Стефан Николов Караджов (л. 387); Панайот Константинов Чинков (л. 387-388); Борис Григоров Коцев (л. 388); Петър Константинов Боев (л. 388-389); Борис Иванов Стефанов (л. 389); Георги Иванов Каназирски (л. 389); Васил Григоров Спространов (л. 390); Богомил Найденов Шаренков (л. 390-391); Александър Христов Добринов (л. 391); Венцеслав Милошев Студенов (391); д-р Владимир Петров Данчев (л. 391); Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 392); Есто Станоев Везенков (л. 392); Димитър Асенов Симидов (л. 392-393); Пантелей Теофанов Хранов (л. 393); д-р Захари Константинов Захариев (л. 393); Борис Първанов Маковски (л. 394); Борислав Панайотов Недков (л. 394); Иван Константинов Манов (л. 394); Енчо Иванов Матеев (л. 394-395); Иван Иванов Бештепелиев (л. 395); Фани Попова-Мутафова (л. 395-396); Лука Малеев Малеев (л. 396); Асен Иванов Боев (л. 396-397); Стефан Ангелов Сокачев (л. 397); д-р Кирил Кирков Янков (л. 397); полковник Борис Георгиев Величков (л. 397-398); Борис Димитров Ангелов (л. 398-399); Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 399); професор Стефан Георгиев Консулов (л. 399-400); професор Любен Ангелов Диков (л. 400-401); Светослав Иванов Нелчинов (л. 402); Райчо Константинов Райчев (л. 403).
София, 9 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 372-403

Вижте всички 32 изображения на документа

10799113

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Шести състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение присъдите на Стефан Димитров Танев, Христо Димитров Бръзицов – Бурян, Димитър Атанасов Ризов, Панайот Константинов Чинков, Йосиф Василев Робев, Матей Бончев Станев – Бръшлян, Димитър Григоров Павлов, Лука Малеев Малеев, Атанас Фратев Дамянов, професор Георги Петров Генов, Стефан Ангелов Сокачев, Фани Попова-Мутафова, професор Стефан Георгиев Консулов, Борис Димитров Ангелов, д-р Петър Спиридонов Джидров, д-р Владимир Петров Данчев, Енчо Иванов Матеев, д-р Тодор Сотиров Вълчев, Васил Григоров Спространов, подполковник Тодор Пешев Пешев, Борис Първанов Маковски, д-р Захари Константинов Захариев, Константин Димитров Коцев – Камен Каменов, д-р Кирил Кирков Янков, Васил Коцев Сеизов, Иван Николов Драгошинов, професор Любен Ангелов Диков, Богомил Найденов Шаренков, Есто Станоев Везенков, д-р Стефан Николов Караджов, Борислав Панайотов Недков, Александър Христов Добринов, Петър Константинов Боев, Евгений Филипов Генчев, Светослав Иванов Нелчинов, Димитър Асенов Симидов, Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, Стефан Атанасов Дамянов, д-р Борис Матеев Андреев и Константин Атанасов Купенков.

София, 1 юни 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 30

обратно най-горе