Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: полковник Иван Стефанов Попов; Намерени резултати: 46


10631349

Съобщение на народния обвинител при Четвърти състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на полковник Иван Стефанов Попов.

София, 20 ян. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 249


10631366

Писмено известие на народния обвинител при столичното военно комендантство до народния обвинител при Министерство на войната за изпращане преписката по обвинението на полковник Иван Стефанов Попов с мнение за даване под съд.

София, 27 ян. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 250


10631369

Протокол на следствената комисия при Първа дивизионна област с мнение за даване под съд на полковник Иван Стефанов Попов.

София, 23 ян. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 251


10631372

Писмени мотиви на следствената комисия при Първа дивизионна област за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [22 ян. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 252

Вижте всички 2 изображения на документа

10631378

Писмено известие на Дирекция на народната милиция до военния следовател при столичното военно комендантство за липса на обвинителен материал срещу полковник Иван Стефанов Попов.

София, 15 дек. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 256


10631401

Писмени показания на подполковник Александър К. Апостолов като свидетел за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, 19 дек. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 265-266

Вижте всички 4 изображения на документа

10631405

Писмени свидетелски показания на капитан д-р Любен Павлов Бубев за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, 25 дек. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 267

Вижте всички 2 изображения на документа

10631439

Писмени свидетелски показания на подполковник Слави Якимов Димитров за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, 16 дек. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 268


10631442

Допълнителни писмени свидетелски показания на поручик Дончо Христов Шойлев за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [15 дек. 1944 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 269

Вижте всички 2 изображения на документа

10631449

Писмени свидетелски показания на поручик Дончо Христов Шойлев за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [14 дек. 1944 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 270-275

Вижте всички 12 изображения на документа

10631472

Препис-извлечение на писмени свидетелски показания на Иван Ив. Гюдюлев за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [22 дек. 1944 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 288


10631475

Допълнителен протокол за разпит на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [14 дек. 1944 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 289

Вижте всички 2 изображения на документа

10631481

Писмени свидетелски показания на подполковник Симеон Ванков и капитан Димитър Петров Грамчев за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [13 ян. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 290

Вижте всички 2 изображения на документа

10631485

Писмени свидетелски показания на капитан Николай Петров Грамчев за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [13 ян. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 292-294

Вижте всички 6 изображения на документа

10631491

Писмени свидетелски показания на капитан Иван Александров Димитров за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [14 ян. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 295-297

Вижте всички 5 изображения на документа

10631497

Писмени свидетелски показания на поручик Георги Атанасов Ковачев за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [14 ян. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 298

Вижте всички 2 изображения на документа

10631500

Втори допълнителен протокол за разпит на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [16 дек. 1944 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 300-309

Вижте всички 19 изображения на документа

10631505

Писмено резюме на свидетелските показания пред следствената комисия при Първа дивизионна област за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [21 ян. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 310


10631509

Отговор на обвинителния акт на полковник Иван Стефанов Попов.

София, 19 февр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 313-314

Вижте всички 4 изображения на документа

10631514

Определение на Четвърти състав на Народния съд в София за допускане свидетели на полковник Иван Стефанов Попов.

София, 22 февр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 315


10631524

Писмена защита на адвокат Тодор К. Лалчев, защитник на подсъдимия полковник Иван Стефанов Попов.

София, [14 март 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 318

Вижте всички 2 изображения на документа

10665775

Писмено известие от Чиновническо взаимно застрахователно дружество до народния обвинител при Четвърти състав на Народния съд в София за сключена застраховка живот на полковник Иван Стефанов Попов.

София, 31 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 133, л. 92


10666177

Писмено известие от Общовойсковата потребителна кооперация до Четвърти състав на Народния съд в София за дялови капитали на генерал Асен Николов, генерал Симеон Симов, генерал Никола Алексиев, генерал Рафаел Банов, полковник Стефан Недев, полковник Иван Рогозаров, генерал Антон Балтаков, Георги Николов Зангов, полковник Иван Стефанов Попов, генерал Кочо (Константин) Стоянов, полковник Христо Стоянов, полковник Тодор Казанджиев, поручик Вичо Козлов, майор Ненко Недев, поручик Иван Пенджерков, поручик Кирил Пазов, капитан Димитър Пангаров, поручик Владимир Станев, подполковник Александър Бухлев и поручик Иван Панчев.

София, 22 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 133, л. 145


10667325

Писмено известие от Прокурорския надзор при Софийски областен съд до председателя на Четвърти състав на Народния съд в София за приведени в изпълнение смъртните присъди на генерал Трифон Трифонов, генерал Константин Лукаш, генерал Борис Димитров Иванов, генерал Асен Стоев Каров, генерал Никола Кочев Наков, подполковник Илия Тодоров Йончев, фелдфебел Борис Тасев Павлов, подпоручик Ангел Ангелов Радев, подполковник Петър Ганев Пенчев, подполковник Александър Константинов Апостолов, полковник Христо Стоянов Иванов, подполковник Иван Стефанов Попов, подполковник Филип Иванов Тотоманов, Стефан Илиев Спасов, Гено Иванов Куцаров, Стефан Дончев Пенев, Тодор Стаменов Мишовски и Никола Стойков Каназирски.

София, 30 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 134, л. 130


10633647

Писмено известие от началника на ликвидационния щаб на 29-а пехотна дивизия до главния народен обвинител при Народния съд в София за парично надвземане от страна на осъдения на смърт от Четвърти състав на Народния съд в София полковник Иван Стефанов Попов.

Плевен, 17 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 136, л. 93


10633815

Писмено известие от Военна взаимноосигурителна каса при Министерство на войната до народния обвинител при Четвърти състав на Народния съд в София за парична осигуровка на полковник Васил Симеонов Монев, капитан Иван Христов Чачев, поручик Зинови Зиновиев п.Близнаков, подофицер Куман Ненков Ирински, капитан Недялко Георгиев Недялков, фелдфебел Ангел Петров Станков /Пиздара/, подполковник Филип Иванов Тотоманов, полковник Иван Стефанов Попов, фелдфебел Никола Ценков Бановски, подполковник Александър п.Иванов Бухлев, майор Панайот Хр. Годев, поручик Христо Кузманов Гърбев, подпоручик Петруш Андонов Такеджиев, подофицер Стефан Добрев Радилов, капитан Вичо Тодоров Ангелов, поручик Иван Димитров Пенджерков, поручик Иван Димитров Панчев, генерал Никола х.Петков, генерал Трифон Трифонов, генерал Кочо /Константин/ Стоянов, генерал Константин Лукаш, генерал Асен Стоев Каров, генерал Никола Кочев Наков, генерал Димитър Василев Айранов, генерал Борис Димитров Иванов, поручик Кирил Константинов Пазов, фелдфебел Михаил Николов Славов, фелдфебел Тодор Виденов Миленков, подполковник Петър Ганев Пенчев и поручик Любомир Тодоров Найденов.

София, 27 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 136, л. 263

Вижте всички 2 изображения на документа

10664779

Протокол от 7-мо заседание на първия процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: капитан Вичо (Васил) Тодоров Ангелов (л. 158-160); поручик Иван Драганов Куцаров (л. 160-161); подпоручик Кирил Костов Иванов (л. 161-162); офицерски кандидат Димо Захариев Гамизов (л. 162-166); фелдфебел Кръстю Иванов Лаловски (л. 166-167); фелдфебел Асен Никодимов Петров (л. 167-168); подофицер Траян Лазаров Тодоров (л. 168); редник Иван Петров Станков (л. 168-169); подполковник Димитър Андреев Стамболджиев (л. 169-170); подполковник Филип Иванов Тотоманов (л. 171-172); полковник Иван Стефанов Попов (л. 172-174); капитан Недялко Георгиев Недялков (л. 174-176); офицерски кандидат Александър Александров Димитров (л. 176-177); офицерски кандидат Веселин Лазаров Кацаров (л. 177-178).
София, 22 февр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 139, л. 158-178

Вижте всички 21 изображения на документа

10664953

Протокол от 10-то заседание на първия процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Допълнителни устни показания на подсъдимия генерал Константин Лукаш (л. 11-12); допълнителни устни показания на подсъдимия генерал Димитър Василев Айранов (л. 12-13); разпит на подсъдимия поручик Никола Николов Странски (л. 14-15); разпит на свидетелите: генерал Крум Лекарски за подсъдимите генерал Кочо Стоянов, генерал Никола Наков, генерал Димитър Айранов, генерал Трифон Трифонов, генерал Борис Димитров и капитан Вичо Тодоров Ангелов (л. 15-17); генерал Иван Попов за подсъдимите генерал Трифон Трифонов, генерал Никола Наков, генерал Кочо Стоянов, генерал Никола Христов Алексиев, генерал Константин Лукаш и генерал Димитър Айранов (л. 18-19); Юлия Огнянова за подсъдимите Христо Николов Бураджиев, полковник Сава Куцаров и полковник Стефан Недев (л. 19-20); протокол за разпит на подсъдимия генерал Петър Георгиев Пенев (л. 20-21); разпит на свидетелите: Михаил Тодоров Беджев (л. 21); полковник Сурдолов за подсъдимите подполковник Тодор Казанджиев, генерал Трифон Трифонов, Иван Багрянов, проф. Александър Станишев и генерал Кочо Стоянов (л. 21-25); полковник Кирил Георгиев за подсъдимия генерал Никола х.Петков (л. 26); майор Георги Славомиров за генерал Никола Михов и генерал Константин Лукаш (л. 26-28); капитан Димитър Грамчев за подсъдимите полковник Иван Стефанов Попов и генерал Антон Балтаков (л. 28-29); поручик Иван Трифонов Стоименов за подсъдимия генерал Трифон Трифонов (л. 30-31).
София, 26 февр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 140, л. 11-31

Вижте всички 21 изображения на документа

10664960

Протокол от 11-то заседание на първия процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: фелдфебел Илия Цонев Илиев за подсъдимия капитан Вичо Тодоров Ангелов (л. 32-35); поручик Иван Пеев Юруков за подсъдимия капитан Вичо Тодоров Ангелов (л. 35-38); д-р Ангел Бубев за подсъдимия полковник Иван Стефанов Попов и генерал Никола Алексиев (л. 38-39); Соломон Буко Бенвенисти за подсъдимия фелдфебел Борис Тасев Павлов (л. 39-40); Атанас Сотиров Титиков за подсъдимите капитан Николай Димитриев, поручик Стефан Голомехов, капитан Никола Кръстев и поручик Кирил Пазов (л. 40-41); Йордан Христов Вучков за подсъдимия Крум Спасов Рангелов (л. 41-42); Надка Грозданова Стоименова за подсъдимите капитан Николай Димитриев, поручик Стефан Голомехов, генерал Кочо Стоянов и Васил Ватев (л. 42-46); Райна Антонова Колева за подсъдимите капитан Николай Димитриев, поручик Стефан Голомехов и генерал Асен Каров (л. 46-47); Атанас Донков Младенов за подсъдимите полковник Васил Монев, капитан Иван Чачев, поручик Йордан Алексиев и Милан Вучков (л. 47-48); Тодор Николов Миленков за подсъдимите полковник Сава Куцаров, капитан Йолов, Станю Станев, поручик Никола Токмаков, Христо Бураджиев, Стефан Танев, капитан Бонев, подпоручик Ралчев, капитан Николай Димитриев, поручик Стефан Голомехов, фелдфебел Борис Тасев Павлов и генерал Борис Димитров (л. 48-53); Петър Вълчев Въчков за подсъдимите поручик Борис Димитров Стойков, поручик Иван Илиев и подофицер Куман Ирински (л.54-56); Злата Тодорова Драганова за подсъдимия подпоручик Иван Дичев (л. 56-58); Петра Здравкова Илиева за подсъдимия подпоручик Иван Дичев (л. 58-59); Цона Николова Тодорова за подсъдимия подпоручик Иван Дичев (л. 59); Борис Петров Алексов за подсъдимия подпоручик Иван Дичев (л. 59-60); Борис Цвятков Атанасов за подсъдимия подпоручик Иван Дичев (л. 60); Владимир Велков Георгиев за подсъдимия подпоручик Тодор Виденов Миленков и майор Стоянов (л. 60-61); Рангел Величков Рангелов за подсъдимия Крум Маноилов (л. 61-62); Георги Илиев Георгиев за подсъдимия Крум Маноилов (л. 62-64); Тодор Георгиев Величков за подсъдимия фелдфебел Борис Тасев, поручик Хараламби Личев и фелдфебел Станоев (л. 64); Миле Стойнов Ников за подсъдимите майор Панайот Годев и офицерски кандидат Борис Тодоров Илиев (л. 64-67); Димитър Димитров Стефанов за подсъдимите подпоручик Кирил Иванов, подпоручик Ковачев, Иван Несторов и капитан Недялко Недялков (л. 67-68).
София, 27 февр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 140, л. 32-68

Вижте всички 37 изображения на документа

10664971

Протокол от 12-то заседание на първия процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: подполковник Константин Мърмев за подсъдимите поручик Иван Димитров Пенджерков, поручик Стилиян х.Стефанов, Консулов, генерал Борис Димитров, подполковник Тодор Казанджиев и генерал Трифон Трифонов (л. 69-70); Евтим Лозанов Зарков за подсъдимия Крум Спиридонов Маноилов (л. 70); редник Петър Атанасов за подсъдимите капитан Димитър Иванов Радев и Цеко Цветанов Дудин (л. 70); Злата Георгиева Гегова за подсъдимия подпоручик Желязко Чобанов (л. 70-71); Стоимен Спасов Йотов за подсъдимия подпоручик Желязко Чобанов (л. 71); Иван Божилов Соколов за подсъдимите генерал Никола Наков, капитан Иван Чачев, полковник Васил Монев, подофицер Георги Петракиев, капитан Недялко Недялков, поручик Йордан Алексиев, Илия Цинцарски и капитан Иванов (л. 71-73); поручик Георги Ат. Ковачев за подсъдимите подполковник Александър Апостолов и полковник Иван Стефанов Попов (л. 73); Цветан Младенов за подсъдимите генерал Атанас Жилков, капитан Димитър Радев, фелдфебел Борис Тасев и генерал Асен Каров (л. 73-74); Стефан Попов за подсъдимия подпоручик Тодор Виденов Миленков (л. 74); Боян Виденов за подсъдимите капитан Николай Димитриев, поручик Стефан Голомехов и поручик Кирил Пазов (л. 74); Стоян Цонев за подсъдимия подпоручик Ангел Радев (л. 76); Богдан Веселинов за подсъдимия подпоручик Ангел Радев (л. 76); Ефросина Цветкова за подсъдимия подполковник Илия Йончев (л. 76); Крум Миланов за подсъдимите капитан Николай Димитриев, поручик Стефан Голомехов, поручик Кирил Пазов (л. 76); Любен Христов Стоянов за подсъдимия подпоручик Михаил Сапунов (л. 77); Милко Димитров Ирински за подсъдимия подпоручик Михаил Сапунов (л. 77); д-р Ханджиев за подсъдимия подполковник Димитър Стамболджиев (л. 78); Димитър Миленов Пиперков за подсъдимия капитан Иван Чачев (л. 78); Найден Рангелов Милушев за подсъдимия поручик Любомир Найденов (л. 78-79); Никола Йорданов Иванчев за подсъдимия подполковник Александър Апостолов (л. 79); Йовчо Ташев Петков за подсъдимия капитан Вичо Тодоров Ангелов (л. 79); подсъдимия подпоручик Константин Вас. Суботинов за подсъдимите полковник Сава Куцаров, капитан Иван Чачев, поручик Йордан Алексиев, подофицер Вълко Тодоров, полковник Васил Монев и подпоручик Александър Желязков (л. 79-80); Иван Георгиев Грънчаров за подсъдимия подпоручик Цветан Кочов (л. 80); Ризо Петров Митов за подсъдимите подпоручик Цветан Кочов и майор Панайот Годев (л. 80-81); Йордан Котев Ковачев за подсъдимия подофицер Свободко Мирев (л. 81); фелдфебел-школник Бончо Бонев Стайков за подсъдимите поручик Никола Токмаков, Стефан Пенев, поручик Йордан Грънчаров, поручик Васил Михайлов, подпоручик Михаил Михов, фелдфебел-школник Димитър Константинов и генерал Петър Цанков (л. 81-82); Христо Атанасов Портарски за подсъдимите подполковник Владимир Хаджийски, поручик Иван Димитров Пенджерков и подофицер Свободко Мирев (л. 82); Васил Ананиев Пейчинов за подсъдимите за подпоручик Иван Пенджерков и подофицер Свободко Мирев (л. 82); Иван Христов Станимиров за подсъдимите за подпоручик Иван Пенджерков и подофицер Свободко Мирев (л. 83); Станко Василев за подсъдимите поручик Методи Данчев и полковник Христо Стоянов (л. 83); Георги Димитров Пецев за подсъдимите фелдфебел Никола Нанков и капитан Асен Божинов (л. 83); Стоян Милев Петров за подсъдимия поручик Любомир Найденов (л. 83); Милко Трифонов Филипов за подсъдимия поручик Любомир Найденов (л. 83); Иван Денков Георгиев за подсъдимия поручик Любомир Найденов (л. 84); Стоимен Спасов Захариев, Сотир Стойчев Стоилков и Васил Димитров Георгиев за подсъдимия подпоручик Любомир Стамболски (л. 84); Иван Петров Димитров за подсъдимите поручик Кирил Пазов и капитан Александър Горчилов (л. 84); Добри Стоилов Генчев за подсъдимия поручик Кирил Пазов (л. 84-85); Борис Николов Митев за подсъдимия подполковник Александър Апостолов (л. 85); Георги Янакиев Гърбев за подсъдимия поручик Константин Иванов Петров (л. 85); Никола Славчев Йосков за подсъдимите поручик Иван Панчев и капитан Андрей Шевкенов (л. 86); Георги Николов Виденов за подсъдимия поручик Иван Панчев (л. 86); Георги Илиев Кунов за подсъдимите подпоручик Тодор Виденов, полковник Кубадинов и майор Стоянов (л. 86); Никола Димитров Тодоров за подсъдимия подпоручик Хинко Беязов (л. 86-87); Богдан Георгиев Богданов за подсъдимия подпоручик Михаил Янев Николов (л. 87); Борис Трифонов Димитров за подсъдимия поручик Йордан Алексиев и майор Сава Цанев (л. 87); Петър Господинов Кръстев за подсъдимия майор Ненко Недев (л. 88); Драган Витанов за подсъдимия офицерски кандидат Борис Илиев и майор Котев (л. 88); Ганчо Наков Ганчев за подсъдимия поручик Иван Ботев Хубавий (л. 88); Панайот Петров Бояджиев за подсъдимия майор Ненко Недев (л. 89); Георги Зиновиев Димитров за подсъдимите майор Панайот Годев, подполковник Александър Бухлев и офицерски кандидат Борис Илиев (л. 89-90); Костадин Димитров Кочинов за подсъдимия капитан Вичо Тодоров Ангелов (л. 90); Георги Илиев Данков за подсъдимия фелдфебел Михаил Николов (л. 90); Ганчо Георгиев Шулев за подсъдимия подпоручик Зинови Зиновиев п.Близнаков (л. 90).
София, 28 февр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 140, л. 69-90

Вижте всички 22 изображения на документа

10631385

Въпросник за установяване самоличността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, 1 дек. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 258

Вижте всички 2 изображения на документа

10631395

Протокол за разпит на полковник Иван Стефанов Попов.

София, 1 дек. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 260-264

Вижте всички 10 изображения на документа

10631375

Писмено искане на военния следовател при столичното военно комендантство до Дирекция на народната милиция за изпращане обвинителния материал срещу полковник Иван Стефанов Попов.

София, 4 дек. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 254


10631390

Писмено известие за дейността на полковник Иван Стефанов Попов от Окръжното бюро на общоземската комисия за разкриване окупаторските злодеяния във Врански окръг, Сърбия.

Враня, Сърбия, [5 дек. 1944 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 259


10631454

Писмено сведение от Окръжното бюро на общоземската комисия за разкриване окупаторските злодеяния във Врански окръг, Сърбия, за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

Враня, Сърбия, 5 дек. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 276-278

Вижте всички 4 изображения на документа

10664983

Протокол от 13-то заседание на първия процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Асен Чаракчиев за подсъдимите капитан Йолов, генерал Кочо Стоянов, полковник Сава Куцаров, капитан Никола Кръстев, Гено Куцаров, Стефан Пенев, Ангел Найденов и Стефан Спасов (л. 91-93); генерал Иван Маринов за подсъдимия генерал Асен Николов, подполковник Димитър Стамболджиев, генерал Христо Козаров, генерал Симеон Симов, генерал Никола х.Петков и полковник Никола Костов (л. 93-96); Стефан Величков Добринов за подсъдимия подпоручик Ангел Радев и генерал Рафаил Банов (л. 96-99); капитан Димитър Стоичков Овчаров по общи военни въпроси (л. 99-100); Кунчо Танчев и Борис Тодоров Янев за подсъдимия Крум Спасов Рангелов (л. 100); Слави Якимов Димитров за подсъдимия полковник Иван Стефанов Попов (л. 101); Тодор Секулов за подсъдимите капитан Иван х.Рашков, подполковник Филип Тотоманов, капитан Недялко Недялков, фелдфебел Кръстю Лаловски, (л. 101-103); Симеон Ванков Вълов за подсъдимия полковник Иван Попов (л. 103); Янко Аристидов Ламбрев за поручик Койнов (л. 103); Стоян Найденов Павлов за подсъдимия подпоручик Тодор Виденов (л. 104); Владимир Петров Динев и Милан Дончев Танчев за подсъдимия Крум Маноилов (л. 104); Кръстю Петков Кръстев за подсъдимите подпоручик Иван Дичев и капитан Александър Горчилов (л. 104-105); Никола Стойчев Николов за редник Цеко Цветанов Дудин (л. 105); Митко Борисов Петров за подсъдимите поручик Любомир Найденов, подполковник Петър Пенчев, подофицер Божил Младенов (л. 105-106); Минчо Павлов Патев за подсъдимите Стефан Пенев, Недялко Антонов Стефанов и Гено Куцаров (л. 106); Иван Петков Константинов за подпоручик Михаил Янев (л. 106-107); подофицер Цано Тодоров Йончев за подсъдимия подпоручик Тодор Виденов (л. 107); Георги Марков Кьосев за подсъдимия капитан Вичо Тодоров Ангелов (л. 107-108); Борис Илиев Коларов за подсъдимия капитан Вичо Тодоров Ангелов (л. 108); Филидан Марков Мартинов за подсъдимия подпоручик Тодор Виденов (л. 109); Цветан Христов Неделков за подсъдимите поручик Александър Стоянов и подполковник Александър Апостолов (л. 109); фелдфебел Христо Генов Гергов за подсъдимите поручик Александър Стоянов и подполковник Александър Апостолов (л. 110); Борис Йорданов Кафеджийски за подсъдимия подофицер Свободко Мирев (л. 110-111); Пенчо Кръстев Димитров за подсъдимите полковник Владимир Григориев, майор Никола Недков, капитан Тасев, капитан Никола Тодоров и капитан Христо Карайончев (л. 111); Богомил Пандов Константинов за подсъдимите поручик Иван Пенджерков, поручик Вичо Козлов, генерал Трифон Трифонов, подполковник Тодор Казанджиев, подофицер Божил Младенов и поручик Стилиян х.Стефанов (л. 111-112); Мирко Георгиев Петков за подсъдимите капитан Иван Чачев, полковник Васил Монев, подофицер Васил Илиев Донев (л. 113).
София, 1 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 140, л. 91-113

Вижте всички 23 изображения на документа

f720_5_45_84_30

Подсъдимият полковник Иван Стефанов Попов пред Четвърти състав на Народния съд в София.

София, 22 февр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 720, опис 5, а.е. 84, л. 30


10631517

Писмени свидетелски показания на инженер Милчо Пенчев Петров за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

София, 5 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 316


10665008

Протокол от 15-то заседание на първия процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Христо Трифонов Тодоричин за подсъдимия Никола Каназирски (л. 151-152); Коста Томчев Варталов за подсъдимия подпоручик Кирил Иванов (л. 153-154); генерал Васил Баларев за подсъдимите генерал Никола Алексиев и генерал Асен Каров (л. 154); генерал Александър Попдимитров за подсъдимите генерал Никола Алексиев и полковник Стефан Недев (л. 154); поручик Дончо Христов Шолев за подсъдимите полковник Иван Попов (л. 155); Петър Богданов Морфов за подсъдимите генерал Никола х.Петков и генерал Константин Лукаш (л. 155-156); подпоручик Марин Грозев за подсъдимия подпоручик Хинко Беязов (л. 156); Асен Генчов Матеев за подсъдимия подполковник Александър Апостолов (л. 156); Ангел Павлов Христосков за подсъдимия подпоручик Хинко Беязов (л. 156); Господин Нейчев Везиров за подсъдимия полковник Владимир Григориев (л. 157); Йовко Димов Раканов за подсъдимия полковник Владимир Григориев (л. 157); Христо Илчев Долапчиев за подсъдимия полковник Владимир Григориев (л. 157); Александър Белковски за подсъдимия подпоручик Веселин Кисьов (л. 158); Цвятко Исаев Статиев за подсъдимия подпоручик Веселин Кисьов (л. 158); Благой п.Стоянов за подсъдимия подпоручик Константин Иванов Петров (л. 158); Папазов за подсъдимия подпоручик Константин Иванов Петров (л. 158); Асен Димитров Алексов за подсъдимия подпоручик Иван Илиев Червенков (л. 159); Методи Иванов за подсъдимия подполковник Димитър Стамболджиев (л. 159-160); Борис Иванов Константинов за подсъдимия подполковник Димитър Стамболджиев (л. 160-161); Методи Михайлов Гешев за подсъдимия поручик Вичо Козлов (л. 161); генерал Райчо Славков за подсъдимите генерал Кочо Стоянов, генерал Никола Михов, подполковник Филип Тотоманов, генерал Никола Наков и генерал Никола Алексиев (л. 161-162); подполковник Стоичков за подсъдимия подпоручик Ангел Радев (л. 162); Делчо Николов Иванов за подсъдимите поручик Вичо Козлов, поручик Иван Димитров Пенджерков и поручик Стилиян х.Стефанов (л. 163-164); Гено Тодоров Генов за подсъдимите поручик Вичо Козлов, поручик Стилиян х.Стефанов и фелдфебел-школник Димитър Константинов (л. 164); Стефан Тодоров Генов за подсъдимите поручик Вичо Козлов и поручик Иван Димитров Пенджерков (л. 164); Георги Минев Иванов за подсъдимия офицерски кандидат Димо Гамизов (л. 164); Цветко Николов Джамбазов за подсъдимия Лако Цаков Лаков (л. 164-165); Ганчо Минчев Ганчев за подсъдимия поручик Георги Дюлгеров (л. 165); капитан Йордан Радославов Тюлев за подсъдимия подполковник Димитър Стамболджиев (л. 165); Екатерина Николова Диамандиева за подсъдимия Гено Куцаров (л. 165-166); Милко Стоименов Цветанов за подсъдимия поручик Йордан Алексиев (л. 166); Стойчо Борисов Цанев за подсъдимия поручик Йордан Алексиев (л. 166); поручик Борис Георгиев Хесапчиев за подсъдимия ефрейтор Ангел Ангелов (л. 166); Петко Василев Петков за подсъдимия подполковник Димитър Стамболджиев (л. 166-167); подпоручик Марко Генков Иванов за подсъдимия фелдфебел Кръстю Лаловски (л. 167); Алесандър Иванов Славов за подсъдимия генерал Борис Димитров (л. 167-168); Марин Добрев Димов за подсъдимия Петър Живков (л. 168); Янко Петров х.Янков за подсъдимия поручик Александър Стоянов (л. 168); Тодор Стамов за подсъдимия Петър Живков (л. 168); Йосиф Арон Грациани за подсъдимия Петър Живков (л. 168); Станимир Соколов Велев за подсъдимия фелдфебел Кръстю Лаловски (л. 168); Георги Василев Кръчмаров за подсъдимия поручик Никола Странски (л. 168-169); поручик Калин Викторов Найденов за подсъдимия генерал Димитър Айранов (л. 169); Варвари Баров за подсъдимия генерал Димитър Айранов (л. 169); Атанас Нотовски Димитров за подсъдимия подпоручик Ангел Радев (л. 169-170); Георги Атанасов Гръблев за подсъдимия поручик Йордан Алексиев (л. 170); Никола Атанасов Николов за подсъдимите подпоручик Веселин Кисьов и офицерски кандидат Александър Димитров (л. 170); Невена Драгиева за подсъдимите Стефан Пенев и Гено Куцаров (л. 170); Стефан Томов Ингилийски за подсъдимите офицерски кандидат Димо Гамизов и подполковник Филип Тотоманов (л. 170-171); Мирчо Николов Василев за подсъдимия подпоручик Кирил Иванов (л. 171); Радой Стефанов Балтаджиев за подсъдимия подпоручик Кирил Иванов (л. 171-172); Цвятко Илиев Трайков за подсъдимия поручик Никола Странски (л. 172); Георги Гаврилов Христов за подсъдимия подпоручик Кирил Иванов (л. 172); Никола Генчев Бонев за подсъдимите капитан Недялко Недялков и офицерски кандидат Димо Гамизов (л. 172); Евлоги Асенов Щубелов за подсъдимите капитан Иван Чачев и полковник Васил Монев (л. 172-173); Трендафил Йосифов Трендафилов за подсъдимите полковник Васил Монев и капитан Иван Чачев (л. 173); Атанас Йорданов Пешев за подсъдимите полковник Васил Монев и капитан Иван Чачев (л. 173); Йордан Йосифов Рангелов за подсъдимите поручик Никола Странски, фелдфебел Ангел Петров и подполковник Филип Тотоманов (л. 173); поручик Борис Луканов п.Георгиев за подсъдимите полковник Васил Монев и капитан Иван Чачев (л. 173); Крум Стоев Тричков за подсъдимите подполковник Петър Пенчев и поручик Любомир Найденов (л. 173-174); фелдфебел Милан Станков за подсъдимия поручик Любомир Найденов (л. 174); Асен Николов за подсъдимия подпоручик Петко Муховски (л. 174); поручик Никола Иванов за подсъдимите подполковник Филип Тотоманов, генерал Никола Наков, капитан Никола Странски и фелдфебел Ангел Петров (л. 174-175); Борис Димитров Петров за подсъдимите полковник Васил Монев, поручик Йордан Алексиев, капитан Иван Чачев и капитан Недялко Недялков (л. 175-176); полковник Стефанов за подсъдимия поручик Ангел Радев (л. 176); Иванка Ботева Христова за подсъдимия Лако Цаков Лаков (л. 176); майор Стефан Данков за подсъдимия поручик Ангел Радев (л. 176); Стоян Димитров Тонев за подсъдимия капитан Недялко Недялков (л. 176); Георги Караславов за подсъдимия поручик Ангел Радев (л. 176-177); Христо Малеев за подсъдимия поручик Борис Стойков (л. 177); Стою Стефанов и Веска Стефанова за подсъдимия генерал Асен Каров (л. 177); генерал Никола Станимиров за подсъдимия полковник Владимир Григориев (л. 177); съподсъдимия Владимир Григориев като свидетел на подсъдимия генерал Асен Каров (л. 177); Емил Коралов за подсъдимия поручик Ангел Радев (л. 177); Цветан Косанов Георгиев за подсъдимите капитан Иван Чачев и полковник Васил Монев (л. 178).
София, 5 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 140, л. 151-178

Вижте всички 28 изображения на документа

10665044

Протокол от 17-то заседание на първия процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Иван Петров Зарков за подсъдимия полковник Иван Попов (л. 212); Виктор Любенов Болашъков за подсъдимия подпоручик Върбан Върбанов и капитан Димитър Пангаров (л. 212); Апостол Димитров Самаров за подсъдимия подпоручик Михаил Янев (л. 212-213); Христо Зашев Тумбин за подсъдимия генерал Никола Алексиев (л. 213); Стефан Велев Бешпаров за подсъдимия подофицер Траян Лазаров (л. 213); Тодор Благоев Магеров за подсъдимия подпоручик Върбан Върбанов (л. 213); капитан Александър Ив. Койчев за подсъдимите поручик Никола Токмаков, поручик Йордан Грънчаров и генерал Петър Цанков (л. 213-214); Василка Асенова Михайлова за подсъдимия поручик Йордан Алексиев (л. 214); Петър Димитров Янев за подсъдимия подофицер Свободко Мирев (л. 214); Радко Синигеров за подсъдимия поручик Евгений Возницки (л. 214); Величко Илиев Величков за подсъдимия поручик Йордан Грънчаров (л. 215); Димитър Трендафилов Стойчев за подсъдимите поручик Никола Токмаков, поручик Йордан Грънчаров, поручик Васил Михайлов (л. 215); подсъдимия генерал Асен Николов Сираков като свидетел за подсъдимите генерал Никола х.Петков, генерал Трифон Трифонов и генерал Димитър Айранов (л. 215-216); майор Дачо Стоянов Джабаров за подсъдимия капитан Вичо Тодоров Ангелов (л. 216-217); Георги Колев Баев за подсъдимия генерал Антон Ганев (л. 217); Кирил Божилов Митров за подсъдимия поручик Георги Дюлгеров (л. 217); капитан Славчо Тодоров за подсъдимия генерал Антон Ганев (л. 217-218); проф. Венелин Ганев за подсъдимия генерал Антон Ганев (л. 218-219); Любен Патронов за подсъдимия поручик Любомир Стамболски (л. 220); Нено Шумков за подсъдимия генерал Антон Ганев (л. 220); Тодор Луков Петришки за подсъдимите поручик Вичо Козлов, поручик Стилиян х.Стефанов, поручик Иван Пенджерков и ефрейтор Ангел Цеков Ангелов (л. 220-221); полковник Васил Григоров за подсъдимия генерал Асен Каров (л. 221-222); Димитър Дабовски за подсъдимия полковник Иван Попов (л. 222-223); Петър Върбанов за подсъдимия Никола Каназирски (л. 223-224); Иван Ив. Иванов за подсъдимия поручик Иван Панчев (л. 224); Иван Евтимов Димов за подсъдимия подофицер Траян Лазаров (л. 224); Игнат Гочев Кандев за подсъдимия поручик Никола Токмаков и генерал Петър Цанков (л. 214-215); Никола Христов Стоев за подсъдимия поручик Константин Пазов (л. 215); Тодор Георгиев Тодоров за подсъдимия подпоручик Върбан Върбанов и капитан Димитър Пангаров (л. 225-226); Тодор Матеев Божиков за подсъдимия подпоручик Иван Червенков (л. 226); подофицер Свилен Захариев Колев за подсъдимите поручик Вичо Козлов, поручик Стилиян х.Стефанов и поручик Иван Пенджерков (л. 226-227); Анка Вескова за подсъдимия Крум Маноилов (л. 227); Васил Николов Костов за подсъдимия подпоручик Петруш Такеджиев (л. 227); Милка Джаджова за подсъдимия Георги Дрянов (л. 227-228); Тодор Иванов Попов за подсъдимия майор Ненко Недев (л. 228); майор Чачанов за подсъдимия поручик Любомир Стамболски (л. 228-229); Вене Стаменов Ваклев за подсъдимите поручик Вичо Козлов, поручик Иван Пенджерков, майор Димитър Кокошков и поручик Стилиян х.Стефанов (л. 229-230); Симеон Йорданов за подсъдимия поручик Георги Дюлгеров (л. 231); Рачо Правчански за подсъдимия Гено Куцаров (л. 231); уточняващи въпроси и отговори на подсъдимите подпоручик Петко Муховски, поручик Любомир Найденов, фелдфебел Никола Ценков Бановски, генерал Константин Лукаш, генерал Кочо Стоянов, генерал Димитър Айранов, генерал Борис Димитров, генерал Никола Алексиев, поручик Стефан Голомехов, поручик Хараламби Личев, кандидат-подофицер Методи Тимчев, подпоручик Кирил Иванов, подполковник Филип Тотоманов и полковник Стефан Недев (л. 231-233).
София, 7 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 140, л. 212-233

Вижте всички 22 изображения на документа

10631527

Карта за обвиняемо лице на полковник Иван Стефанов Попов.

София, [1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 319


10631458

Писмени свидетелски показания на Влайко Стоянович и Бранислав Радован Циврич за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

Враня, Сърбия, 12 ян. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 279

Вижте всички 2 изображения на документа

10631463

Писмени свидетелски показания на Михайло Йованович Сотирович за дейността на полковник Иван Стефанов Попов.

Враня, Сърбия, [12 ян. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 280


10631466

Писмени свидетелски показания на капитан Димитър Иванович Гайтанджиев за дейността на полковник Иван Стефанов Попов, подполковник Александър К. Апостолов и полицейски началник Петър Чакъров.

Враня, Сърбия, [12 ян. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 281-284

Вижте всички 8 изображения на документа

10631469

Писмени свидетелски показания на Тодор Минков Живодеров за дейността на полковник Иван Стефанов Попов, подполковник Александър К. Апостолов, областен полицейски началник Богданов и областен полицейски началник Петър Чакъров.

Враня, Сърбия, 12 ян. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 286-287

Вижте всички 4 изображения на документа

10631520

Писмена молба от съпругата на подсъдимия полковник Иван Стефанов Попов до Четвърти състав на Народния съд в София за смекчаване на присъдата му.

София, 12 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 124, л. 317

обратно най-горе