Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: майор Никола Радославов Мутафчиев; Намерени резултати: 30


10631567

Протокол от 5-то заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: капитан Асен Сл. Божинов (л. 447-448); капитан Димитър Таков Иванов (л. 448); поручик Стефан Добринов (л. 448); майор Никола Радославов Мутафчиев (448-449); подполковник Коста Василев Янков (л. 449); Стефан Костов Ганев (л. 449); полковник Гроздан Грозданов (л. 449-4450); Георги Цачев Ненов (л. 450); поручик Константин Василев Суботинов (л. 450); Ангел Кузманов Попов (л. 450-451); полковник Борис Милев Митров (л. 451); полковник Иван Николов Клисуров (л. 451); поручик Стойчо Стоянов Стамболийски (л. 452).
София, 29 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 447-452

Вижте всички 10 изображения на документа

10631575

Протокол от 6-то заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Милан Костов Ласков (л. 453); майор Константин Христов Тапаров (453-454); Божидар Петков Сокеров (л. 454); майор Сава Василев Цанев (л. 454-455); кандидат-подофицер Европ Кирилов Петров (л. 455); подпоручик Александър Желязков Василев (л. 455) и с разпит на свидетелите: Любка Атанасова Спасова и Георги Караманов за подсъдимия подпоручик Райчо Шопов (л. 456); Киро Георгиев Николов за подсъдимите подпоручик Страхил Яшмаков и Европ Кирилов (л. 456-457); Иван Цеков Иванов за подсъдимия подпоручик Страхил Яшмаков и Европ Кирилов (л. 457); Досю Петров Бакалов за подсъдимия полковник Борис Митров (л. 457); Стефан Г. Янакиев за подсъдимия подполковник Петър Зафиров и фелдфебел Никола Нанков (л. 457); Иван Тодоров Рибаров за подсъдимите поручик Стефан Добринов, подпоручик Драгошин Захариев и Ангел Попов (л. 458-459); Генчо Нейков Чипов за подсъдимите майор Александър Дочев, поручик Стефан Добринов и подпоручик Драгошин Захариев (л. 459); Трендафил Герасимов за подсъдимия подпоручик Стойчо Стамболийски (л. 459); капитан Михаил Георгиев за подсъдимите поручик Кирил Китанов и полковник Георги Теофилов (л. 459); Христо Кузев за подсъдимия майор Никола Мутафчиев (л. 459-460); Цветан Костов за подсъдимите майор Йордан п.Янков и капитан Иван х.Рашков (л. 460); Константин Крумов Пастърмаджиев за подсъдимите поручик Любен Станчев, подофицер Цано Петров Вутов, подофицер Иван Ст. Чокойски и майор Йордан п.Янков (л. 460-461); Тодор Душанов Миленков за подсъдимите поручик Любен Станчев и майор Йордан п.Янков (л. 461); Марко Георгиев Марков за подсъдимите поручик Любен Станчев и майор Йордан п.Янков (л. 461).
София, 30 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 453-461

Вижте всички 18 изображения на документа

10631585

Протокол от 7-мо заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Божко Марков Манов за подсъдимите поручик Любен Станчев, подофицер Цано Петров Вутов, капитан Коста Янев Ялъмов, поручик Иван Косовски и майор Йордан п.Янков (л. 462); Благой Станков Корназов за подсъдимите капитан Коста Янев Ялъмов, поручик Иван Косовски и майор Йордан п.Янков (л. 462); Станчо Каранешев за подсъдимите поручик Любен Станчев, подофицер Цано Петров Вутов, подофицер Иван Ст. Чокойски, поручик Иван Косовски, майор Йордан п.Янков и капитан Коста Янев Ялъмов (л. 462-463); д-р Георги Екимов за подсъдимия генерал Христо Боснев (л. 463); с разпит на подсъдимия майор Йордан п.Янков (463-464); с разпит на свидетелите: Пейно Пейнов за полковник Борис Митров (л. 465); Васил Богданов Танев за подсъдимите полковник Стойно Бачийски, майор Никола Мутафчиев и подпоручик Никола п.Данев (л. 465); Гълъб Киров за подсъдимите фелдфебел Петър Миков и полковник Слави Кацаров (л. 465); Борис Лозанов, Иван Младенов и Иван Радунчев за подсъдимия фелдфебел Петър Миков (л. 465-466); Бончо Христов за подсъдимите полковник Първи Христов, Стоян Узунов, капитан Цоню Цонев, подофицер Стефан Щерев, Иван Янков Узунов, Дамян Александров Ботушаров, Стоян Маринов Стоянов, Георги Захариев Огнянов и Петър Йорданов Петров (л. 466); Руси Русев за подсъдимите капитан Цоню Цонев, Петър Йорданов Петров, подофицер Стефан Щерев, Стоян Маринов Стоянов, Дамян Александров Ботушаров, полковник Първи Христов (л. 466-467); Димитър Ангелов Митов за подсъдимия Петко Бояджиев (л. 467); Методи Любенов за подсъдимите майор Никола Костадинов Иванов и капитан Ангел Николов Недялков (л. 467); Янко Димитров за подсъдимите майор Йордан п.Янков, капитан Петко Бояджиев, Димитър Константинов и капитан Иван х.Рашков (л. 467).
София, 31 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 461-467

Вижте всички 13 изображения на документа

10631803

Протокол от 24-то заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Защитни речи на: адвокат Казанджиев за подсъдимия подпоручик Никола п.Данев (л. 574); адвокат Крум Паспалев за подсъдимите подполковник Васил Димитров Атанасов, капитан Димитър Чипилов и полковник Борис Митров (л. 574); адвокат Димитър Алексиев за подсъдимия подпоручик Александър Желязков Василев (л. 574); адвокат Кръстю Стаменов за подсъдимите генерал Асен Сираков, полковник Гроздан Грозданов, подполковник Милан Костов, капитан Андрей Шевкенов, подофицер Иван Чокойски, подофицер Цано Вутов, фелдфебел Петър Миков, Димитър Бакалов и полковник Слави Кацаров (л. 574-575); адвокат Крум Тричков за подсъдимите капитан Никола Кръстев и подпоручик Димитър Динков (л. 575); адвокат Стефан Михайлов за подсъдимите д-р Николай Николаев, генерал Петър Цанков, генерал Ничо Георгиев, Владимир Каменов, Дамян Ботушаров, подполковник Коста Янков и поручик Константин Костов (л. 575-576); адвокат Кацаров и адвокат Андрей Лунгов за подсъдимия поручик Петър Иванов Амзел (л. 576); адвокат Христо Хранов за подсъдимия Стефан Костов Ганев (л. 576-577); адвокат Константин Петров за подсъдимите подпоручик Александър Желязков и Богдан Петров Николов Маджарски (л. 577); адвокат Марин Маринов за подсъдимия генерал Христо Козаров (л. 577); последна дума на подсъдимите: генерал Ничо Георгиев, генерал Петър Пенев, генерал д-р Христо Боснев, адмирал Асен Тошев, генерал Асен Сираков, поручик Стефан Добринов, подпоручик Драгошин Захариев, подофицер Иван Проданов, майор Йордан Палашев, подофицер Вълко Тодоров Вълков, фелдфебел Димитър Маджарски, подофицер Иван Проданов, кандидат-подофицер Тончо Марчев, полковник Иван Калайджиев, полковник Слави Кацаров, фелдфебел Петър Миков, капитан Андрей Шевкенов, капитан Коста Ялъмов, поручик Любен Станчев, подофицер Иван Чокойски, подофицер Цано Вутов, полковник Владимир Хаджийски, подпоручик Димитър Динков, Владимир Каменов, капитан Димитър Чипилов, редник Павел Караризов, полковник Борис Митров, подофицер Васил Жотев, подпоручик Никола п.Данев, майор Никола Мутафчиев, школник Константин Геров, майор Димитър Кокошков, подпоручик Страхил Яшмаков, подофицер Европ Кирилов, редник Георги Соколов Витанов, редник Георги Цачев, капитан Живко Трайков Иванов, поручик Константин Костов, Тодор Петров Михайлов, капитан Стойчо Цонев, подпоручик Васил Попов, подпоручик Васил Сергев, поручик Георги Табаков (л. 577-578, 580).
София, 19 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 574-578, 580

Вижте всички 12 изображения на документа

10632775

Писмено известие от Прокурорския надзор при Софийски областен съд до председателя на Четвърти състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение, считано от 21 април 1945 г., на присъдите на: Стефан Величков Добринов, Драгошин Георгиев Захариев, Коста Василев Янков, Владимир Радославов Каменов, Васил Петров Жотев, Никола п.Данев, Първи Георгиев Христов, Методи Йорданов Спасов, Сава Василев Цанев, Васил Койчев Цанев, Стойчо Стоянов Стамболийски, Христо Лазаров Козаров, инженер Иван Николов Иванов, Иван Маринов Проданов, Владимир Стефанов Хаджийски, Димитър Добрев Динков, Йордан п.Петров п.Янков, Константин Асенов Костов, Георги Цачев Ненов, Александър Желязков Василев, Стефан Костов Ганев, Цоню Неделчев Цонев, Стоян Маринов Стоянов, Методи Христов Данчев, Стойчо Иванов Недялков, Ангел Кузманов Попов, Йордан Димитров Палашев, Димитър Костадинов Маджарски, Павел Томов Караризов, Георги Соколов Витанов, Петър Йорданов Петров, Иван Николов Клисуров, Стефан Димитров Щерев, Дамян Александров Ботушаров, Петър Йорданов Петров, Иван Янков Узунов, Тодор Стайков Пехливанов, Милан Костов Ласков, Петър Георгиев Пенев, Христо Георгиев Боснев, Йордан Вутов Тодоров, Иван Иванов Калайджиев, Андрей Желязков Шевкенов, Любен Георгиев Станчев, Иван Стефанов Чокойски, Цано Петров Вутов, Никола Радославов Мутафчиев, Живко Трайков Иванов, Васил Антонов Сергев, Стою Петров Стоев, Георги Захариев Огнянов, Димитър Трифонов Бакалов, Андрей Иванов Андреев, Петър Неделчев Тодоров, Иван Вълчев Косовски, Живко Димитров Генчев, Борис Милев Митров, Европ Кирилов Петров, Георги Константинов Станишев, Симеон Проданов Петков, Петър Миков Мишев, Иван Григоров Илиев и Васил Иванов Попов.

София, 14 май 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 405

Вижте всички 2 изображения на документа

10610081

Писмено становище на следователя от военната следствена комисия за дейността на подпоручик Симеон Проданов Петков, майор Йордан Палашев, подпоручик Никола п.Данев, майор Никола Мутафчиев и подпоручик Стойчо Стамболийски.

София, [18 дек. 1944 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 108, л. 102-103

Вижте всички 4 изображения на документа

10615538

Протокол за разпит на майор Никола Радославов Мутафчиев.

София, [27 дек. 1944 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 211-220, 229, 231-232

Вижте всички 25 изображения на документа

10615544

Секретно агентурно донесение за дейността на майор Никола Радославов Мутафчиев, подпоручик Стойчо Стоянов Стамболийски и фелдфебел Димитър Константинов Маджарски.

София, 19 дек. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 230


10615547

Постановление на народния обвинител при Четвърти състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на майор Никола Радославов Мутафчиев.

София, 23 февр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 280


10615550

Писмена защита на адвокат Симеон Пенкьовски, защитник на подсъдимия майор Никола Радославов Мутафчиев.

София, 17 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 282

Вижте всички 2 изображения на документа

10615553

Извадка от показанията на майор Никола Радославов Мутафчиев и други лица на заседанията на Четвърти състав на Народния съд в София.

София, 30 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 283-284

Вижте всички 2 изображения на документа

10615563

Дописка в бр. 13 на в-к "Народна войска" за участието на майор Никола Радославов Мутафчиев в боевете срещу Германия.

София, 28 септ. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 285


10626326

Препис от донесение на агент на Държавна сигурност за дейността на майор Никола Мутафчиев, поручик Любомир Стамболски и фелдфебел Димитър Маджарски.

[София], 19 дек. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 122, л. 118а


10626434

Писмени свидетелски показания на кандидат-подофицер Станке Борисов Спасов за дейността на подпоручик Никола п.Панайотов п.Данев, поручик Александър Павлов Стоянов, майор Йордан Палашев и майор Никола Мутафчиев.

[София], 23 дек. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 122, л. 119-120

Вижте всички 3 изображения на документа

10649670

Писмени свидетелски показания на Величко Маринков Михайлович, Милия Младеич Илич, Селимир Христо Тосич, Божана Милтенова, Стоядинка Станоевич, Велко Петкович и Любика Велимир Йованович за дейността на подполковник Александър Константинов Апостолов и майор Никола Радославов Мутафчиев.

Владишки хан, Сърбия, 13 ян. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 128, л. 164-166

Вижте всички 6 изображения на документа

10649729

Писмено донесение за извършени убийства във Владишки хан от подполковник Александър Константинов Апостолов, майор Никола Радославов Мутафчиев и подпоручик Никола п.Панайотов п.Данев.

Владишки хан, Сърбия, [14 ян. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 128, л. 167


10634499

Писмена последна дума на майор Никола Радославов Мутафчиев.

[София.], [19 апр. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 136, л. 688

Вижте всички 2 изображения на документа

10615541

Писмено изложение от Цветан Ц. Георгиев, Христо Г. Кузов и Иван Симеонов за дейността на майор Никола Радославов Мутафчиев, майор Йордан Димитров Палашев и фелдфебел Димитър Константинов Маджарски.

София, [10 ноем. 1944 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 221-225, 227-228

Вижте всички 7 изображения на документа

10631611

Протокол от 9-то заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Димитър П. Чуйпетловски за подсъдимия капитан Никола Иванов Кръстев (л. 474); Генчо Стефанов Георгиев и Петър Тонков Петров за подсъдимия подпоручик Христо Вачев Колев (л. 474); Диониси Костов Дионисиев за подсъдимите капитан Андрей Желязков Шевкенов, майор Дако Дачев, поручик Иван Панчев, поручик Христо Кузманов и полковник Иван Калайджиев (л. 474); Костадин Андреев и Драгомир Стоев Бруснишки за подсъдимия полковник Станчо Корнечки (л. 475); с разпит на подсъдимия Бойчо Жечев Бойчев (л. 475-476); с разпит на свидетелите: Мария Антонова Янкова за подсъдимия полковник Станчо Корнечки (л. 476); Мария Миланова за подсъдимия подофицер Васил Петров Жотев (л. 476); Йорданка Стоилова, Руска Донкова и Милица Николова Илиева за подсъдимия подпоручик Александър Желязков Василев (л. 476); Стоян Георгиев Башев за подсъдимия майор Димитър Петров Кокошков (л. 476-477); Трендафил Герасимов Костов за подсъдимите полковник Стойно Цвятков Бачийски, подпоручик Никола п.Данев, майор Никола Радославов Мутафчиев, поручик Стойчо Стамболийски и майор Йордан Димитров Палашев (л. 477); с разпит на подсъдимия фелдфебел Димитър Константинов Маджарски (л. 477); с разпит на свидетелите: Георги Владимиров Божков, Атанас Кленов и Стоян Кленов за подсъдимия майор Димитър Петров Кокошков (л. 477-478); Георги Зиновиев Димитров за подсъдимия полковник Панчо Йосков (л. 478); Никола Стаменов Димитров за подсъдимия полковник Борис Милев Митров (л. 478); Цано Тодоров Игнев за подсъдимите полковник Димитър Главанаков, майор Димитър Кузманов Цвятков и капитан Никола Шкяндев (л. 478-479); Васил Йовев Ангелски и Стойко Панов Джамбазов за подсъдимите полковник Димитър Главанаков, майор Димитър Кузманов Цветков и капитан Никола Шкяндев (л. 479); Станчо Георгиев за подсъдимия подпоручик Христо Вачев Колев (л. 479); инж. Борис Николов Попов и Иван Христов Вучков за подсъдимия Владимир Радославов Каменов (л. 480); подпоручик Георги Стоименов и Вера Попович Стоименова за подсъдимия капитан Бойчо Жечев Бойчев (л. 480); Тодор Стоянов Кърджиев, Христо Петров Пенков и Миле Коцев Аврамов за подсъдимия Владимир Радославов Каменов (л. 480-481); Любомир Димитров Христов за подсъдимия кандидат-подофицер Тончо Марчев Тончев (л. 481); Марин Русакиев, Симеон Николов Симов, Христо Иванов Памуков и Трендафил Господинов Койчев за подсъдимите полковник Първи Георгиев Христов, капитан Цоню Неделчев Цонев, подофицер Стою Петров Стоев, Стоян Маринов Стоянов, Дамян Александров Ботушаров и Иван Янков Узунов (л. 481-482); Пенчо Божанов за подсъдимите подполковник Коста Василев Янков, капитан Коста Янев Ялъмов, полковник Първи Христов, подофицер Иван Чокойски, подофицер Цано Петров Вутов, поручик Иван Косовски и поручик Любен Георгиев Станчев (л. 482).
София, 2 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 474-482

Вижте всички 18 изображения на документа

10615572

Отговор на обвинителния акт на майор Никола Радославов Мутафчиев.

София, 3 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 288

Вижте всички 2 изображения на документа

10626320

Писмени свидетелски показания на Трендафил Герасимов Костов за дейността на майор Никола Мутафчиев, подпоручик Никола п.Панайотов п.Данев, полковник Стойно Бачийски и редник Ангел Фердинандов.

София, 5 ян. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 122, л. 115-116

Вижте всички 3 изображения на документа

10615964

Определение на Четвърти състав на Народния съд в София за допускане свидетели на майор Никола Радославов Мутафчиев.

София, 5 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 289


10626316

Писмени свидетелски показания на Васил Богданов Танев за дейността на подпоручик Никола п.Панайотов п.Данев, полковник Стойно Бачийски, майор Никола Мутафчиев и редник Ангел Фердинандов.

София, 6 ян. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 122, л. 113-114

Вижте всички 4 изображения на документа

10626323

Писмени свидетелски показания на Методи Върбанов Николов за дейността на майор Никола Мутафчиев, подпоручик Никола п.Панайотов п.Данев, полковник Стойно Бачийски и редник Ангел Фердинандов.

[София], [6 ян. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 122, л. 117-118

Вижте всички 3 изображения на документа

10615967

Карта за обвиняемо лице на майор Никола Радославов Мутафчиев.

София, [1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 291


10615566

Бойна атестация на майор Никола Радославов Мутафчиев от командира на 1-ви конен полк за времето от 20 септември 1944 г. до 4 януари 1945 г.

София, 9 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 286


10615569

Удостоверение от щаба на 1-ви конен полк за участието на майор Никола Радославов Мутафчиев във войната срещу Германия.

София, 9 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 287


10631712

Протокол от 16-то заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Гаврил Богданов за подсъдимия полковник Гроздан Грозданов (л. 523); Александра Хаджидимова за подсъдимия капитан Стойчо Борисов Цонев (л. 523); генерал Попов за подсъдимия майор Димитър Кокошков (л. 523); капитан Димитър Грамелов за подсъдимия подофицер Иван Чокойски (л. 523); Георги Абаджиев за подсъдимия полковник Гроздан Грозданов (л. 523); инж. Димитър Георгиев за подсъдимия инженер Иван Иванов (523-524); проф. Дончо Костов за подсъдимия полковник Гроздан Грозданов (л. 524); д-р Борис Петров за подсъдимия инженер Иван Иванов (л. 524); полковник Иванчев, полковник Мирски, проф. Васил Пеевски и капитан Любомир Манчев за подсъдимия полковник Гроздан Грозданов (л. 524-525); д-р Радой Сарафов за подсъдимия Петър Иванов Амзел (л. 525); д-р Иван Пенчев и поручик Христо п.Койчев за подсъдимия полковник Гроздан Грозданов (л. 525); Георги Ст. Мендев за подсъдимия подпоручик Живко Генчев и капитан Димитър Радев (л. 525); Любомир Събев за полковник Слави Кацаров (л. 525); майор Денчо Денчев за подсъдимия полковник Гроздан Грозданов (л. 525); Светослав Гигов за подсъдимия полковник Владимир Хаджийски (л. 525); Цветан Костов за подсъдимия подполковник Коста Янков (л. 525); Борис Величков Попов за подсъдимия полковник Владимир Хаджийски (л. 525-526); Мирко Георгиев Петков за подсъдимия поручик Иван Григоров Илиев, капитан Иван Чачев и полковник Васил Монев (л. 526); Светослав Зюмбюлев за подсъдимия подпоручик Петър Йорданов Петров (л. 526); Пеню Пенев и Любен Денков за подсъдимия подполковник Йордан Андонов Митов (л. 526); Станимир Тодоров за подсъдимия Стойчо Иванов Недялков (л. 526); д-р Бъчваров за подсъдимия полковник Владимир Хаджийски (л. 526); Илия Желязков за подсъдимия майор Димитър Кокошков (л. 526); Зденко Кантарджиев за подсъдимия полковник Слави Кацаров (л. 526); Иван Симеонов за подсъдимия подпоручик Петър Петров (л. 526); Коста Бенчев за подсъдимия майор Сава Цанев (л. 526); полковник Михаил Димитров и полковник Никола Петков за подсъдимия генерал Константин Узунски (л. 526); майор Георги Айлаков за подсъдимия майор Никола Мутафчиев (л. 527); Владимир Тумпаров за подсъдимия инженер Иван Иванов (л. 527); Иван Македонски за подсъдимия подпоручик Петър Петров (л. 527); Стоян Владимиров за подсъдимия поручик Иван Григоров Илиев (л. 527); поручик Сава Савов за подсъдимия подпоручик Николай Чанев Костадинов (л. 527); Павел Лозанов Христов за подсъдимите подпоручик Стойчо Стамболийски и майор Йордан Палашев (л. 527); Ангел Коцев и Траян п.Тонев за подсъдимия майор Никола Мутафчиев и подполковник Александър Апостолов (л. 527); Иван Руневски за подсъдимия генерал Петър Цанков (л. 528).
София, 10 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 523-528

Вижте всички 11 изображения на документа

10631716

Протокол от 17-то заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Алипи Андреев за подсъдимия полковник Андрей Андреев (л. 528); Димчо Соколов за подсъдимия инженер Иван Иванов (л. 528); Димитър Алексиев за подсъдимия майор Васил Табаков (л. 528); Борис Милев за подсъдимия редник Павел Томов Караризов (л. 528-529); майор Александър Витанов за подсъдимия Димитър Трифонов Бакалов (л. 529); полковник Сотир Пепелюгов за подсъдимия поручик Константин Суботинов и полковник Васил Монев (л. 529); Трифон Кунев за подсъдимия инженер Иван Иванов (л. 529); Асен Самоковлийски за подсъдимия капитан Живко Трайков Иванов (л. 529-530); подполковник Лисицов за подсъдимия капитан Живко Трайков Иванов (л. 530); поручик Васил Караиванов за подсъдимите школници Константин Геров и Димитър Константинов (л. 530); Атанас Матеев за подсъдимия майор Стойчо Борисов Цонев (л. 530); капитан Величков за подсъдимия подполковник Милан Костов (л. 530); инж. Ненчо Беров и арх. Горанов за подсъдимия инженер Иван Иванов (л. 530-531); подполковник Стоян Заимов и Стойчо Мошанов за подсъдимия полковник Андрей Андреев (л. 531); Петко Стайнов за подсъдимия инженер Иван Иванов (л. 531); Митко Шалев за подсъдимия подпоручик Стойчо Стамболийски (л. 531); арх. Любен Тонев и арх. Бичев за подсъдимия инженер Иван Иванов (л. 531-532); Нисим Аладжем за подсъдимия полковник Андрей Андреев (л. 532); Христо Стоилов за подсъдимия инженер Иван Иванов (л. 532); Спиридон Манасиев за подсъдимия майор Йордан п.Янков (л. 532); инж. Пешев, д-р Богоя Юруков, Славчо Иванов и Борис Илиев Савов за подсъдимия инженер Иван Иванов (л. 532); Димитър Готев Славов за подсъдимия полковник Владимир Хаджийски (л. 532); Дончо Жечев Събев за подсъдимия подпоручик Николай Чанев Костадинов (л. 532); Станислав Кирилов Николов и Иван Николов Петков за подсъдимия подпоручик Стойчо Стамболийски (л. 533); Владимир Георгиев Каракашев за подсъдимите майор Никола Мутафчиев и майор Йордан Палашев (л. 533).
София, 11 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 528-533

Вижте всички 11 изображения на документа

10633569

Писмено известие от Военна взаимноосигурителна каса при Министерство на войната до народния обвинител при Четвърти състав на Народния съд в София за парична осигуровка на капитан Тодор Денев Бобчев, капитан Живко Трайков Иванов, майор Ангел Керков, майор Кирил Иванов Радков, майор Никола Радославов Мутафчиев, майор Йордан п.Петров п.Янков, подпоручик Петър Йорданов Петров, полковник Борис Милев Митров, полковник Панчо Колев Йосков, подофицер Васил Петров Жотев, подпоручик Николай Чанев Костадинов, подполковник Иван Ив. Гологанов, полковник Стефан Христов Миразчийски, поручик Стефан Величков Добринов, подофицер Петър Неделчев Тодоров, подофицер Стою Петров Стоев, поручик Константин Асенов Костов и поручик Константин Василев Велчев.

София, 12 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 136, л. 39

обратно най-горе