Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Христо Статев Попов; Намерени резултати: 4


12018875

Декларация на Величко Ст. Попов за притежавани от подсъдимия Христо Статев Попов акции на Българско акционерно дружество "Континента".

София, 14 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 93, л. 114


12018816

Протокол от 24-то заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля д-р Любен Дюкмеджиев за подсъдимите Петър Кьосеиванов, Иван Батембергски, Сотир Янев, Христо Статев Попов, Серафим Георгиев, Никола Петров Логофетов, Кирил Минков, Димитър Пешев, Александър Христов Радолов, проф. Александър Цолов Цанков, д-р Никола Христов Минков, Дени Костов, Игнат Хайдудов, Петър Думанов, Лазар Попов, д-р Петър Маринов Шишков, Крум Митаков, Георги Липовански, д-р Иван Коцев Йотов, Деян Петров Деянов, Филип Махмудиев, Михаил Йовов Йовов, Тодор Павлов Кожухаров, Симеон Иванов Симеонов, Димитър Николов Икономов, Таско Стоичков Стоилков, Рашко Атанасов, Марко Сакарски и по политически въпроси.

София, 19 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 55, л. 2257-2291

Вижте всички 35 изображения на документа

12028218

Протест на Централния спортен съвет в България до Втори състав на Народния съд в София против леките присъди, които се искат от народните обвинители, и по-специално за подсъдимите Георги Шишков, Дочо Христов, Лазар Попов, Иван Батембергски, Александър Загоров, Христо Статев и Рашко Атанасов.

София, 31 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 99, л. 189

Вижте всички 2 изображения на документа

12018875

Карта за обвиняемо лице на Христо Статев Попов.

София, [1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 93, л. 119-120

Вижте всички 2 изображения на документа
обратно най-горе