Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Христо Димов Калфов; Намерени резултати: 35


12018874

Препис-извлечение от реч на народния представител Христо Димов Калфов, произнесена в XXV ОНС.

София, 14 март 1940 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 66

Вижте всички 2 изображения на документа

12018874

Препис-извлечение от стенографски протокол на заседание на XXV ОНС по бламирането на Димитър Пешев, с протест на народния представител Иван Василев Петров.

София, 26 март 1943 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 67-69

Вижте всички 3 изображения на документа

12018874

Карта за обвиняемо лице на Христо Димов Калфов.

София, [1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 73


12018874

Протокол за разпит на подсъдимия Христо Димов Калфов.

София, 1 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 3-18

Вижте всички 31 изображения на документа

12018874

Допълнителен протокол за разпит на подсъдимия Христо Димов Калфов.

София, 22 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 30-41

Вижте всички 23 изображения на документа

12018874

Писмено свидетелско показание на Иван Стоянов Сираков за дейността на подсъдимия Христо Димов Калфов.

Ботевград, 30 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 20


12018874

Писмено свидетелско показание на Продан Димитров Багелейски за дейността на подсъдимия Христо Димов Калфов.

[Ботевград], [30 ноем. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 21


12018874

Писмено свидетелско показание на Нако Савов Лазаров за дейността на подсъдимия Христо Димов Калфов.

[Ботевград], 30 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 22

Вижте всички 2 изображения на документа

12018874

Писмено свидетелско показание на Богдан Тодоров за дейността на подсъдимия Христо Димов Калфов.

[Ботевград], [30 ноем. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 23-24

Вижте всички 4 изображения на документа

12018874

Писмено свидетелско показание на Манчо Василев Гурбов за дейността на подсъдимия Христо Димов Калфов.

[Ботевград], [30 ноем. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 28-29

Вижте всички 4 изображения на документа

12018874

Известие на народните обвинители в Ботевград до главния народен обвинител в София за изпращане на свидетелски показания за дейността на подсъдимия Христо Димов Калфов.

Ботевград, 2 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 19


12018874

Отговор на обвинителния акт на Христо Димов Калфов.

София, 14 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 42-43

Вижте всички 4 изображения на документа

12018874

Молба от подсъдимия Христо Димов Калфов до Втори състав на Народния съд в София за допускане на допълнителни свидетели.

София, 16 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 44

Вижте всички 2 изображения на документа

12018874

Определение на Втори състав на Народния съд в София за допускане на свидетели на подсъдимия Христо Димов Калфов.

София, 18 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 45


12018806

Протокол от 6-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на подсъдимия Христо Димов Калфов.

София, 26 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 45, л. 392-446

Вижте всички 55 изображения на документа

12018874

Молба от подсъдимия Христо Димов Калфов до Втори състав на Народния съд в София за допускане на недопуснати свидетели.

София, 2 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 46

Вижте всички 2 изображения на документа

12018874

Определение на Втори състав на Народния съд в София за допускане на недопуснати свидетели на подсъдимия Христо Димов Калфов.

София, 4 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 47


12018874

Молба от адвокатите Богдан Йерусалимов и Гаврил Филипов, защитници на подсъдимия Христо Димов Калфов, до Втори състав на Народния съд в София с искания по разпитите на свидетелите.

София, 4 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 48

Вижте всички 2 изображения на документа

12018874

Удостоверение от Втори състав на Народния съд в София до подсъдимия Христо Димов Калфов за снабдяване с писмени доказателства.

София, [4 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 52


12018874

Въпросен лист на подсъдимия Христо Димов Калфов за разпит на свидетеля Борис Атанасов.

София, 4 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 115


12018874

Въпросен лист на подсъдимия Христо Димов Калфов за разпит на свидетелите Цветан Шунтов, Стефан Сариев, Минко Вълев, Събко Тошев, Тодор Парапанов, Стойно Иванов, Гергин Нитов, Кръстю Нитов, Иван Тошев, Петко Цанов, Радко Ангелов, Генчо Туевски и Рачо Дилчов.

София, 4 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 133

Вижте всички 2 изображения на документа

12018874

Писмени сведения на Иван Стоянов Павлов, Цеко Минов Мустакерски, Продан Багелейски и Васил Христов Петков за дейността на подсъдимите Христо Димов Калфов и Славейко Василев.

Ботевград, 6 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 70-72

Вижте всички 3 изображения на документа

12018874

Определение на Втори състав на Народния съд в София с отказ на молбата от 4 ян. 1945 г. на адвокатите Богдан Йерусалимов и Гаврил Филипов, защитници на подсъдимия Христо Димов Калфов.

София, 11 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 51


12018874

Молба от адвокат Богдан Йерусалимов, защитник на подсъдимия Христо Димов Калфов, до Втори състав на Народния съд в София за задаване на допълнителни въпроси на свидетеля Иван Горанов.

София, 16 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 63


12018817

Протокол от 26-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Стефан Фетфаджиев за подсъдимия Христо Димов Калфов.

София, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2477-2479

Вижте всички 3 изображения на документа

12018874

Съдебен протокол с разпит на свидетелите Генчо Туевски, Стефан Сариев, Минко Вълев, Събко Тошев, Цветан Шунтов, Стойно Иванов и Иван Тошев за дейността на подсъдимия Христо Димов Калфов.

Ботевград, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 120-124

Вижте всички 9 изображения на документа

12018874

Съдебен протокол с разпит на свидетеля Борис Атанасов Зосимов за дейността на подсъдимия Христо Димов Калфов.

Етрополе, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 125

Вижте всички 2 изображения на документа

12018817

Протокол от 27-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на съподсъдимия Филип Махмудиев като свидетел на подсъдимите Иван Попконстантинов, Стефан Керкенезов, Стефан Радионов Йосифов, Марин Иванов Тютюнджиев, Иван Димитров Минков и Христо Димов Калфов.

София, 23 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2601-2602

Вижте всички 2 изображения на документа

12018817

Протокол от 27-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на съподсъдимия Христо Димов Калфов като свидетел на подсъдимите Николай Султанов, Иван Керемидчиев, Косю Христов Анев, ген. Иван Атанасов Русев, Цеко Дамянов и Георги Шишков.

София, 23 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2605-2607

Вижте всички 3 изображения на документа

12018817

Протокол от 27-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на съподсъдимия д-р Иван Горанов като свидетел на подсъдимите Христо Димов Калфов, Петко Балкански, Петър Думанов, Симеон Киров Халачев, Панайот Тодоров Станков, Спас Маринов Поповски, Светослав Христов Павлов, Стамо Колчев и Спас Ганев.

София, 23 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2610-2614

Вижте всички 5 изображения на документа

12018874

Удостоверение (сведение) на Ботевградското градско общинско управление за дейността на подсъдимия Христо Димов Калфов.

Ботевград, 27 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 74

Вижте всички 2 изображения на документа

12018819

Протокол от 31-во заседание на Втори състав на Народния съд в София със защитна реч на адвокат Богдан Йерусалимов за подсъдимия Христо Димов Калфов.

София, 29 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 58, л. 2959-2974

Вижте всички 16 изображения на документа

12018874

Писмена защита на адвокат Богдан Йерусалимов за подсъдимия Христо Димов Калфов.

София, 29 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 80-112

Вижте всички 33 изображения на документа

12018874

Писмена последна дума на подсъдимия Христо Димов Калфов.

София, 31 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 92, л. 78


12028031

Подсъдимият Христо Калфов по време на процеса на Втори състав на Народния съд в София.

София, [1944–1945 г.]
II състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1365, опис 1, а.е. 3750

обратно най-горе