Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Сирко Станчев Петков; Намерени резултати: 27


12018869

Карта за обвиняемо лице на Сирко Станчев Петков.

София, [1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 122


12018869

Протокол за разпит на подсъдимия Сирко Станчев Петков.

София, 25 окт. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 150-159

Вижте всички 20 изображения на документа

12018869

Въпроси за разпит на подсъдимия Сирко Станчев Петков.

[София], [7 ноем. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 66

Вижте всички 2 изображения на документа

12018869

Протокол за допълнителен разпит на подсъдимия Сирко Станчев Петков.

София, 9–10 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 45-65

Вижте всички 41 изображения на документа

12018869

Отговор на обвинителния акт на Сирко Станчев Петков.

София, 15 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 67-75

Вижте всички 9 изображения на документа

12018869

Определение на Втори състав на Народния съд в София за допускане на свидетели на подсъдимия Сирко Станчев Петков.

София, 18 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 76

Вижте всички 2 изображения на документа

12018869

Известие от Акционерно дружество "България" до народния обвинител Владимир Димчев при Втори състав на Народния съд в София за имотното състояние на подсъдимия Сирко Станчев Петков.

София, 21 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 77


12018869

Сведение от Централа за нарочни доставки до народния обвинител при Втори състав на Народния съд в София за имотното състояние на подсъдимия Сирко Станчев Петков.

София, 21 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 78


12018869

Молба от адвокат Борис Басанов, защитник на подсъдимия Сирко Станчев Петков, до Втори състав на Народния съд в София за допускане на недопуснат свидетел.

София, 2 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 81


12018869

Определение на Втори състав на Народния съд в София с отказ за допускане на недопуснат свидетел на подсъдимия Сирко Станчев Петков.

София, 3 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 82


12018869

Въпросен лист на подсъдимия Сирко Станчев Петков за разпит на свидетелите Марко Марков, Динко Мандраджиев, Стефан Антонов и Ставри Запрянов.

София, 4 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 126


12018869

Въпросен лист на подсъдимия Сирко Станчев Петков за разпит на свидетелите Гавраил Рачков Филипов и Сава Хаджиставрев.

София, 4 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 127

Вижте всички 2 изображения на документа

12018869

Известие на Македонската народна банка до народния обвинител при Втори състав на Народния съд в София Върбан Ангелов за банковите влогове на подсъдимия Сирко Станчев Петков.

София, 6 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 87


12018869

Известие на Германо-българската кредитна банка до народния обвинител при Втори състав на Народния съд в София Върбан Ангелов за банковите влогове на подсъдимите Сирко Станчев Петков и Велизар Багаров.

София, 11 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 86


12018813

Протокол от 19-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на подсъдимия Сирко Станчев.

София, 13 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 52, л. 1643А-1678

Вижте всички 36 изображения на документа

12018815

Протокол от 22-ро заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Стойчо Мошанов за подсъдимите д-р Никола Христов Минков, Димитър Пешев, Георги Кендеров, Гето Кръстев, Сирко Станчев, д-р Атанас Георгиев Попов, Спас Ганев и Лазар Попов.

София, 17 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 2005-2014

Вижте всички 10 изображения на документа

12018815

Протокол от 22-ро заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Асен Поборников за подсъдимите Георги Рашков, Стамо Колчев, Серафим Георгиев, Сирко Станчев и д-р Петър Кьосеиванов.

София, 17 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 2046-2050

Вижте всички 5 изображения на документа

12018815

Протокол от 23-то заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Давид Йерохам за подсъдимите Сирко Станчев и Димитър Пешев.

София, 18 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 2151-2157

Вижте всички 7 изображения на документа

12018815

Протокол от 23-то заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Серги Календжиев за подсъдимите Сирко Станчев, Петър Кьосеиванов, Панайот Тодоров Станков, д-р Божко Йорданов Ковачевски и д-р Никола Христов Минков.

София, 18 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 2182-2185

Вижте всички 4 изображения на документа

12018816

Протокол от 24-то заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Георги Лозанов за подсъдимите Сирко Станчев и Найден Андреев Стоичков.

София, 19 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 55, л. 2320-2321

Вижте всички 2 изображения на документа

12018869

Молба от адвокат Борис Басанов, защитник на подсъдимия Сирко Станчев Петков, до Втори състав на Народния съд в София за представяне на писмени доказателства.

София, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 97

Вижте всички 2 изображения на документа

12018869

Съдебен протокол с разпит на свидетелите Гавраил Рачков Филипов, Сава Хаджиставрев, Марко Марков, Динко Мандраджиев и Ставри Запрянов за дейността на подсъдимия Сирко Станчев Петков.

Златоград, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 136-142

Вижте всички 13 изображения на документа

12018817

Протокол от 27-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на съподсъдимия Димитър Пешев като свидетел на подсъдимите д-р Петър Маринов Шишков, Иван Василев Петров, Стамо Колчев, Иван Попконстантинов, Александър Симов, Ангел Стоянов Чешмеджиев, Жико Струнджев, Марин Грозев Вълчев, Сирко Станчев, Петър Кьосеиванов, Спас Ганев, Иван Димитров Минков, Георги Кендеров, Данаил Жечев, Велизар Багаров, Георги Желязов Свинаров, Божко Ковачевски и Петър Михалев.

София, 23 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2597-2600

Вижте всички 4 изображения на документа

12028226

Телеграма от мюсюлманската вероизповедна община в Златоград до народния обвинител при Втори състав на Народния съд в София Върбан Ангелов с искане за смъртно наказание на подсъдимия Сирко Станчев и на Александър Хаджиев и Манолов.

Златоград, 28 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 99, л. 345-347

Вижте всички 3 изображения на документа

12018819

Протокол от 31-во заседание на Втори състав на Народния съд в София със защитна реч на адвокат Борис Басанов за подсъдимите Георги Липовански, Сирко Станчев, Борис Кисов, Светослав Славов, Кирил Минков, Георги Иванов Михайлов.

София, 29 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 58, л. 2974-2990

Вижте всички 17 изображения на документа

12028224

Писмено искане на граждани за по-строги присъди на подсъдимите Сирко Станчев, Петър Шишков, Петър Кьосеиванов, Георги Липовански, Деян Деянов и Велизар Багаров.

София, 29 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 99, л. 244


12018869

Pro memoria (писмено изложение и последна дума) на подсъдимия Сирко Станчев Петков.

София, 31 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 87, л. 116-118

Вижте всички 6 изображения на документа
обратно най-горе