Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: генерал Христо Николов Луков; Намерени резултати: 11


10795860

Извадка от статията на генерал Христо Николов Луков "Победата", публикувана в бр. 6661 на в-к "Зора".

София, 31 авг. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 60


10795862

Извадка от статията на генерал Христо Николов Луков "Към нови простори", публикувана в бр. 6685 на в-к "Зора".

София, 28 септ. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 60


10795864

Извадка от статията на генерал Христо Николов Луков "Интелигенцията", публикувана в бр. 6697 на в-к "Зора".

София, 14 окт. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 61


10795866

Извадка от статията на генерал Христо Николов Луков "Помен за героите", публикувана в бр. 6723 на в-к "Зора".

София, 15 ноем. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 61


10795868

Извадка от статията на генерал Христо Николов Луков "Де е същината", публикувана в бр. 6729 на в-к "Зора".

София, 22 ноем. 1941 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 62


10795856

Извадка от статията на генерал Христо Николов Луков "Войната с Русия", публикувана в бр. 6767 на в-к "Зора".

София, 11 ян. 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 59


10795858

Извадка от статията на генерал Христо Николов Луков "Решителната пролет", публикувана в бр. 6824 на в-к "Зора".

София, 22 март 1942 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 59


10795874

Писмено сведение на следователя за дейността на генерал Христо Николов Луков.

София, [10 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 80


10795870

Писмени сведения за публикации на генерал Христо Николов Луков във в-к "Зора" през 1941 и 1942 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 70, 68

Вижте всички 2 изображения на документа

10795876

Писмени бележки на народния обвинител за дейността на генерал Христо Николов Луков.

София, [2 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 82


10795872

Писмено изложение от Невена Хр. Лукова и Пенка Хр. Лукова до Шести състав на Народния съд в София за движимите и недвижими имоти на подсъдимия генерал Христо Николов Луков.

София, 17 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 168, л. 78-79

Вижте всички 3 изображения на документа
обратно най-горе