Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Петър Николов Думанов; Намерени резултати: 55


12018867

Служебна карта на Петър Н. Думанов от редакцията на вестник "La parole bulgare".

София, 20 окт. 1939 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 104

Вижте всички 2 изображения на документа

12018867

Предизборен позив на кандидата за народен представител Петър Николов Думанов.

[София], [15 дек. 1939 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 138

Вижте всички 2 изображения на документа

12018867

Паспорт на народния представител Петър Н. Думанов.

София, 18 март 1943 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 194


12018867

Доклад от народния представител Петър Николов Думанов до цар Борис III с преценка за външната политика на България.

[София], Апр. – май 1943 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 126-128

Вижте всички 6 изображения на документа

12028204

Молба от адвокат Никола Николов Думанов до председателя на Софийски областен съд за издаване на удостоверение, че е бил защитник на подсъдимия Петър Николов Думанов.

Плевен, 18 авг. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 99, л. 86


12018867

Писмо от бившия началник на отдел "Надзор" при Дирекция на печата Звезделин Цонев до Петър Н. Думанов с обяснение за цензурирането му в печата до 9 септ. 1944 г.

София, 9 септ. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 84

Вижте всички 2 изображения на документа

12018867

Карта за обвиняемо лице на Петър Николов Думанов.

София, [1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 168а


12018867

Протокол за разпит на подсъдимия Петър Николов Думанов.

София, 5 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 50-77

Вижте всички 53 изображения на документа

12018867

Писмено свидетелство на жители на с. Бели Осъм, Троянска околия, за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

с. Бели Осъм, Троянска околия, [8 ноем. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 82

Вижте всички 2 изображения на документа

12018867

Писмено свидетелство на Лазар Търпов Поповски за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

[София], [9 ноем. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 80


12018867

Писмено свидетелство на Васил Дочков за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

с. Драгана, Ловешка околия, [9 ноем. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 81


12018867

Удостоверение от общинското управление в с. Бели Осъм, Троянска околия, за дейността на народния представител Петър Николов Думанов.

с. Бели Осъм, Троянска околия, 10 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 193


12018867

Писмено свидетелство на Христо Ив. Цочев за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

с. Торос, Луковитска околия, 5 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 206


12018867

Отговор на обвинителния акт на подсъдимия Петър Николов Думанов.

София, [14 дек. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 106-110

Вижте всички 5 изображения на документа

12018867

Определение на Втори състав на Народния съд в София за допускане на свидетели на подсъдимия Петър Николов Думанов.

София, 16 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 112


12018867

Писмена декларация на д-р Нено Атанасов за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

[София], [18 дек. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 189


12018867

Удостоверение от канцеларията на Народното събрание за отсъствието на Петър Николов Думанов от пленарни заседания.

София, 19 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 192


12018867

Удостоверение от общинското управление в с. Славщица, Тетевенска околия, за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов

с. Славщица, Тетевенска околия, 20 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 183


12018868

Известие от Ловешкия народен обвинител до Втори състав на Народния съд в София за изпращане на писмени свидетелски показания за дейността на подсъдимите Стефан Радионов Йосифов, Стоян Никифоров и Петър Николов Думанов.

Ловеч, 22 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 86, л. 125


12018867

Писмено свидетелство на Лъчезар Станчев за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

София, 25 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 186


12018867

Писмена декларация на д-р Валентина Транен за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

Плевен, 26 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 220


12018867

Молба от подсъдимия Петър Николов Думанов до кметството на с. Голяма Брестница, Луковитска околия, за издаване на удостоверение като писмено доказателство.

София, 1 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 140


12018867

Молба от адвокат Никола Думанов, защитник на подсъдимия Петър Николов Думанов, до Втори състав на Народния съд в София за допускане на недопуснати свидетели.

София, 3 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 113, 115

Вижте всички 2 изображения на документа

12018867

Определение на Втори състав на Народния съд в София за допускане на недопуснати свидетели на подсъдимия Петър Николов Думанов.

София, 4 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 114


12018867

Молба от подсъдимия Петър Николов Думанов до Втори състав на Народния съд в София за предварителен разпит на свидетеля Лазар Поповски.

София, 4 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 120-121

Вижте всички 2 изображения на документа

12018867

Въпросен лист на подсъдимия Петър Николов Думанов за разпит на свидетеля Лазар Поповски.

София, [5 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 122-123

Вижте всички 2 изображения на документа

12018867

Въпросен лист на подсъдимия Петър Николов Думанов за разпит на свидетеля Георги Тодоров.

[София], [6 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 172


12018867

Въпросен лист на подсъдимия Петър Николов Думанов за разпит на свидетеля Стойко Хр. Попов.

[София], [6 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 232


12018867

Въпросен лист на подсъдимия Петър Николов Думанов за разпит на свидетеля Александър М. Попов.

[София], [6 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 241


12018867

Акт за налагане на запор върху движимото имущество на подсъдимия Петър Николов Думанов.

с. Бели Осъм, Троянска околия, 10–13 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 152-154

Вижте всички 7 изображения на документа

12018867

Писмено свидетелство на Борис Бумбаров за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

София, 10 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 178


12018867

Писмена декларация на Цанко Ил. Таслаков за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

Троян, [12 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 181


12018867

Писмена декларация на Минко М. Райковски за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

с. Бели Осъм, Троянска околия, 13 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 188


12018867

Писмено свидетелство на Нешо Драганов и Христо П. Чернев за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

с. Славщица, Тетевенска околия, 14 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 204


12018813

Протокол от 20-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на подсъдимия Петър Думанов.

София, 15 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 52, л. 1821-1835

Вижте всички 16 изображения на документа

12018814

Протокол от 21-во заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Димитър Илиев за подсъдимите Васил Цветков Василев, Александър Константинов Карапетров, Георги Миков Нинов, Петър Думанов, Иван Пешев Гърков, д-р Иван Коцев Йотов, Минчо Димитров Ковачев, Иван Петров Недялков, Лазар Бакалов и Стефан Стателов.

София, 16 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 53, л. 1939-1947

Вижте всички 9 изображения на документа

12018815

Протокол от 22-ро заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Лазар Поповски за подсъдимите Георги Кендеров, Петър Думанов, д-р Никола Христов Минков и д-р Атанас Георгиев Попов.

София, 17 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 1999-2003

Вижте всички 5 изображения на документа

12018815

Протокол от 22-ро заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Стефан Йонов за подсъдимите Минчо Димитров Ковачев, Петър Думанов и Найден Андреев Стоичков.

София, 17 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 2094-2097

Вижте всички 4 изображения на документа

12018815

Протокол от 23-то заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Димитър Мишев за подсъдимия Петър Думанов.

София, 18 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 2171-2173

Вижте всички 3 изображения на документа

12018815

Протокол от 23-то заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Георги Серафимов за подсъдимия Петър Думанов.

София, 18 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 54, л. 2177-2178

Вижте всички 2 изображения на документа

12018816

Протокол от 24-то заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля д-р Любен Дюкмеджиев за подсъдимите Петър Кьосеиванов, Иван Батембергски, Сотир Янев, Христо Статев Попов, Серафим Георгиев, Никола Петров Логофетов, Кирил Минков, Димитър Пешев, Александър Христов Радолов, проф. Александър Цолов Цанков, д-р Никола Христов Минков, Дени Костов, Игнат Хайдудов, Петър Думанов, Лазар Попов, д-р Петър Маринов Шишков, Крум Митаков, Георги Липовански, д-р Иван Коцев Йотов, Деян Петров Деянов, Филип Махмудиев, Михаил Йовов Йовов, Тодор Павлов Кожухаров, Симеон Иванов Симеонов, Димитър Николов Икономов, Таско Стоичков Стоилков, Рашко Атанасов, Марко Сакарски и по политически въпроси.

София, 19 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 55, л. 2257-2291

Вижте всички 35 изображения на документа

12018817

Протокол от 26-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на свидетеля Христо Стоянов за подсъдимите Петър Кьосеиванов, Димитър Пешев, Спас Ганев, Петър Думанов и Петко Балкански.

София, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2554-2557

Вижте всички 4 изображения на документа

12018867

Съдебен протокол с разпит на свидетеля Георги Тодоров за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

Пловдив, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 174-175

Вижте всички 3 изображения на документа

12018867

Съдебен протокол с разпит на свидетеля Стойко Хр. Попов за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

Троян, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 238

Вижте всички 2 изображения на документа

12018867

Съдебен протокол с разпит на свидетеля Александър Маринов Попов за дейността на подсъдимия Петър Николов Думанов.

Луковит, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 249

Вижте всички 2 изображения на документа

12018817

Протокол от 27-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на съподсъдимия д-р Никола Христов Минков като свидетел за подсъдимите д-р Атанас Георгиев Попов, Александър Симов, Петър Савов Великов, Стефан Василев Караиванов, Петър Думанов, Симеон Киров Халачев, Петър Кьосеиванов, Стефан Стателов, Иван Пешев Гърков, д-р Иван Коцев Йотов, Димитър Пешев, Игнат Хайдудов, Марин Грозев Вълчев, Спас Ганев и Иван Батембергски.

София, 23 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2602-2605

Вижте всички 4 изображения на документа

12018817

Протокол от 27-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на съподсъдимия д-р Иван Горанов като свидетел на подсъдимите Христо Димов Калфов, Петко Балкански, Петър Думанов, Симеон Киров Халачев, Панайот Тодоров Станков, Спас Маринов Поповски, Светослав Христов Павлов, Стамо Колчев и Спас Ганев.

София, 23 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 56, л. 2610-2614

Вижте всички 5 изображения на документа

12018867

Молба от подсъдимия Петър Николов Думанов до Втори състав на Народния съд в София за приемане на писмени доказателства.

[София], [23 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 176-177

Вижте всички 4 изображения на документа

12018867

Молба от подсъдимия Петър Николов Думанов до Втори състав на Народния съд в София за медицински преглед.

София, 28 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 157


12018819

Протокол от 31-во заседание на Втори състав на Народния съд в София със защитна реч на адвокат д-р Никола Думанов за подсъдимите Петър Думанов, Петър Кьосеиванов, Георги Миков Нинов и Игнат Хайдудов.

София, 29 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 58, л. 2948-2959

Вижте всички 12 изображения на документа

12018867

Писмена защита на подсъдимия Петър Николов Думанов.

София, [29 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 158-159

Вижте всички 4 изображения на документа

12018867

Писмено изложение на подсъдимия Петър Николов Думанов за своята политическа дейност.

София, 30 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 160-165

Вижте всички 10 изображения на документа

12018867

Последна дума на подсъдимия Петър Николов Думанов.

София, 31 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 168


12018867

Молба от подсъдимия Петър Николов Думанов до Втори състав на Народния съд в София за връщане на писмени доказателства, които да се използват за съдебно дело срещу него в Плевен.

София, 14 февр. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 144

Вижте всички 2 изображения на документа

12018867

Писмо от Плевенската адвокатура до председателя Плевенския областен съд във връзка с имотното състояние на осъдения от Втори състав на Народния съд в София Петър Николов Думанов.

Плевен, 23 ноем. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 85, л. 49

обратно най-горе