Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: подполковник Тодор Пешев Пешев; Намерени резултати: 33


10794302

Извадка от статията на подполковник Тодор Пешев Пешев "Постигна ли съветското главно командуване целите на своята зимна офанзива", публикувана в бр. 7112 на в-к "Зора".

София, 13 март 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 110


10794306

Извадка от статията на подполковник Тодор Пешев Пешев "Моралните двигатели на борческия дух на воюващите", публикувана в бр. 1171 на в-к "Вечер".

София, 17 март 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 110


10794304

Извадка от статията на подполковник Тодор Пешев Пешев "Ключът към Източния фронт", публикувана в бр. 7121 на в-к "Зора".

София, 24 март 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 110


10794296

Извадка от статията на подполковник Тодор Пешев Пешев "Българи ли са?", публикувана в бр. 981 на в-к "Днес".

София, 29 юли 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 108


10794298

Извадка от статията на подполковник Тодор Пешев Пешев "Сражението при Белогород", публикувана в бр. 7224 на в-к "Зора".

София, 30 юли 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 109


10794300

Извадка от статията на подполковник Тодор Пешев Пешев "При Орел съветското командуване взе погрешно решение", публикувана в бр. 7233 на в-к "Зора".

София, 10 авг. 1943 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 109


10794310

Доклад, изготвен от Комитета за обединение на националните сили при Софийското дружество на запасните офицери с председател подполковник Тодор Пешев Пешев, секретар подпоручик Иван Димитров Попов и членове – генерал Иван Вълков, полковник Никола Петров Рашков, полковник Иван Клисурски, майор Георги Кънчев, капитан професор Цветан Табаков, поручик Димитър Андреев, поручик Захари Попов, подпоручик д-р Иван Димитров Попов, подпоручик Петър Митев и подпоручик Александър Николов Пъдарев. (И В ДР. ДОК, И В ГАЛЕР.) (и за VІІ и ІХ състави)

София, [септ. 1943 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 112

Вижте всички 4 изображения на документа

10794323

Удостоверение (изходящ билет) от Кюстендилската държавна болница за лечение на подполковник Тодор Пешев Пешев.

Кюстендил, [14 септ. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 123


10794325

Удостоверение от Околийския комитет на ОФ в Кюстендил за раняване на подполковник Тодор Пешев Пешев.

Кюстендил, 22 септ. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 124


10794327

Открит лист от Щаба на Първа армия за пътуване на подполковник Тодор Пешев Пешев.

Кюстендил, 25 септ. 1944 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 125


10794294

Писмено сведение за публикации на подполковник Тодор Пешев Пешев във в-к "Зора" през 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 107


10794308

Писмено сведение за публикации на подполковник Тодор Пешев Пешев във в-к "Зора" през 1943 и 1944 г., в-к "Днес" през 1943 и 1944 г., в-к "Вечер" през 1944 г., в-к "Родина" през 1943 г. и сп. "Отечество" през 1943 г.

София, [12 ноем. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 111


10794313

Писмено сведение на подполковник Тодор Пешев Пешев за дейността на Комитета за обединение на националните сили при Софийското дружество на запасните офицери.

София, [дек. 1944 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 113-117

Вижте всички 5 изображения на документа

10794333

Карта за обвиняемо лице на подполковник Тодор Пешев Пешев.

София, [10 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 131

Вижте всички 2 изображения на документа

10795678

Карта за обвиняемо лице на подполковник Тодор Пешев Пешев.

София, [10 февр. 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 167, л. 2


10794329

Писмено заявление за имотно състояние на подсъдимия подполковник Тодор Пешев Пешев.

София, 9 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 126-129

Вижте всички 4 изображения на документа

10798632

Подписка за неотклонение от Шести състав на Народния съд в София на подсъдимия подполковник Тодор Пешев Пешев.

София, 13 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 174, л. 374


10783605

Протокол от 3-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Александър Николов Божинов (л. 44-47); Христо Димитров Бръзицов (л. 47-62); Евгений Филипов Генчев (л. 62-68); Никола Андреев Кузманов (л. 68-72); подполковник Тодор Пешев Пешев (л. 72-74); Константин Атанасов Купенков (л. 74-79); Иван Николов Драгошинов (79-81).
София, 14 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 44-81

Вижте всички 38 изображения на документа

10794319

Определение на Шести състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия подполковник Тодор Пешев Пешев.

София, 14 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 120


10794317

Отговор на обвинителния акт на подполковник Тодор Пешев Пешев.

София, 15 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 119

Вижте всички 2 изображения на документа

10794315

Писмени свидетелски показания на Стефан Хр. Разсолков за дейността на подполковник Тодор Пешев Пешев.

Дупница, 21 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 118


10783637

Протокол от 10-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Теофил Стоянов за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 257-258); професор Стефан Баламезов за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 258-260); д-р Михаил Генов за подсъдимия д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 260); професор Никола Долапчиев за подсъдимите професор Георги Петров Генов и професор Любомир Николов Владикин (л. 261); Христо Стратев за подсъдимите професор Георги Петров Генов, Данаил Василев Крапчев, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Йосиф Василев Робев (л. 262-263); Иван Харизанов за подсъдимите професор Георги Петров Генов, д-р Тодор Сотиров Вълчев и Никола Андреев Кузманов (л. 263-264); Христо Баев за подсъдимия Светослав Иванов Нелчинов (л. 264); Крум Кюлявков за подсъдимите Райко Николов Алексиев, Йордан Антонов Бадев, Константин Димитров Коцев – Камен Каменов и Александър Николов Божинов (л. 265-266); Стефан Манов за подсъдимите д-р Петър Спиридонов Джидров, Стефан Димитров Танев и Данаил Василев Крапчев (л. 266-268); Людмил Стоянов за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 268-269); Мария Грубешлиева за подсъдимия Димитър Асенов Симидов (л. 269-270); Радослав Габровски за подсъдимия Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 270); Богдан Веселинов за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Атанас Фратев Дамянов, Атанас Петров Бобев, Иван Николов Драгошинов, Константин Атанасов Купенков, д-р Владимир Петров Данчев и Стефан Атанасов Дамянов (л. 270-271); проф. Цонев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 271-272); Цвятко Ламбрев за подсъдимия професор Стефан Георгиев Консулов (л. 272); Стойне Кръстев за подсъдимите Константин Атанасов Купенков, Христо Дамянов Огнянов, Христо Димитров Бръзицов, Борис Димитров Ангелов, Антоний Минков Николов, Кръстю Димитров Велянов, д-р Янко Христов Янeв, Марко Василев Мехлемов, Иван Иванов Бештепелиев, Найден Ст. Памукчиев, д-р Борис Матеев Андреев и Панайот Константинов Чинков (л. 272-274); Кирил Григоров за подсъдимия д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 275); Борис Кальпов за подсъдимия д-р Кирил Кирков Янков (л. 275-276); Досю Драганов за подсъдимите Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, подполковник Тодор Пешев Пешев и Венцеслав Милошев Студенов (л. 276); Анели Маргаритова за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (л. 277); поручик Никола Владов за подсъдимия полковник Борис Георгиев Величков (л. 277-278); капитан Никола Ценков за подсъдимия Николов (л. 278); Стоян Венев за подсъдимите Александър Николов Божинов и д-р Захари Константинов Захариев (л. 278-279); Борис Ганчев за подсъдимия Пантелей Теофанов Хранов (279-280); Звезделин Цонев за подсъдимите Стефан Димитров Танев, Панайот Константинов Чинков и д-р Владимир Петров Данчев (л. 280-281); Христо Василев за подсъдимия Йосиф Василев Робев (л. 281-282); Петко Ников за подсъдимите Борис Първанов Маковски и Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 282); Александър Желев за подсъдимите Борис Григоров Коцев, Климент Вениаминов Далкалъчев и Иван Димитров Дочев (л. 282); Панайот Савов за подсъдимия Райчо Константинов Райчев (283-284); Петър Мирчев за подсъдимите Данаил Василев Крапчев, Матей Бончев Станев – Бръшлян и Йордан Антонов Бадев (л. 284); Илия Бешков за подсъдимите Александър Николов Божинов, Райко Николов Алексиев (л. 284-286); Борис Станишев за подсъдимите Христо Дамянов Огнянов и Атанас Петров Бобев (л. 286-287).
София, 22 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 257-287

Вижте всички 31 изображения на документа

10794321

Писмено заявление от адвокат д-р Димитър Константинов, защитник на подсъдимия подполковник Тодор Пешев Пешев, до Шести състав на Народния съд в София за прилагане на писмени доказателства.

София, 26 март 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 122


10794331

Писмена декларация за семейно положение и имотно състояние на подсъдимия подполковник Тодор Пешев Пешев.

София, [26 март 1945 г.]
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 130

Вижте всички 2 изображения на документа

10798448

Препис-извлечение от присъдата на подполковник Тодор Пешев Пешев, постановена от Шести състав на Народния съд в София.

София, 4 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 576

Вижте всички 2 изображения на документа

10799091

Изпълнителен лист за изплащане на дължимите суми на осъдения от Шести състав на Народния съд в София подполковник Тодор Пешев Пешев.

София, 4 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 3б

Вижте всички 2 изображения на документа

10783653

Протокол от 17-то заседание на Шести състав на Народния съд в София.

Изказване на народния обвинител Стефан Величков (л. 372-374); устна последна дума на подсъдимите: Атанас Фратев Дамянов (л. 374); Стефан Атанасов Дамянов (л. 374); Стефан Димитров Танев (л. 374-375); професор Георги Петров Генов (л. 375-377); Константин Димитров Коцев – Камен Каменов (л. 377); Кръстю Димитров Велянов (л. 377); Димитър Григоров Павлов (л. 377-378); Николай Минков Николов (л. 378-379); Михаил Георгиев Лангов (л. 379); д-р Христо Александров Заимов (л. 379); Христо Димитров Бръзицов (л. 379-380); Матей Бончев Станев – Бръшлян (л. 380); Александър Николов Божинов (л. 380); Евгений Филипов Генчев (л. 380-381); Никола Андреев Кузманов (л. 381); подполковник Тодор Пешев Пешев (л. 381-382); д-р Петър Спиридонов Джидров (л. 382-383); Константин Атанасов Купенков (л. 383-384); Иван Николов Драгошинов (л. 384); Васил Коцев Сеизов (л. 384-385); Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин (л. 385); д-р Борис Матеев Андреев (л. 385-386); д-р Тодор Сотиров Вълчев (л. 386); д-р Асен Богданов Божинов (л. 387); Георги Константинов Серафимов (л. 387); д-р Стефан Николов Караджов (л. 387); Панайот Константинов Чинков (л. 387-388); Борис Григоров Коцев (л. 388); Петър Константинов Боев (л. 388-389); Борис Иванов Стефанов (л. 389); Георги Иванов Каназирски (л. 389); Васил Григоров Спространов (л. 390); Богомил Найденов Шаренков (л. 390-391); Александър Христов Добринов (л. 391); Венцеслав Милошев Студенов (391); д-р Владимир Петров Данчев (л. 391); Йордан Иванов Бакалов – Стубел (л. 392); Есто Станоев Везенков (л. 392); Димитър Асенов Симидов (л. 392-393); Пантелей Теофанов Хранов (л. 393); д-р Захари Константинов Захариев (л. 393); Борис Първанов Маковски (л. 394); Борислав Панайотов Недков (л. 394); Иван Константинов Манов (л. 394); Енчо Иванов Матеев (л. 394-395); Иван Иванов Бештепелиев (л. 395); Фани Попова-Мутафова (л. 395-396); Лука Малеев Малеев (л. 396); Асен Иванов Боев (л. 396-397); Стефан Ангелов Сокачев (л. 397); д-р Кирил Кирков Янков (л. 397); полковник Борис Георгиев Величков (л. 397-398); Борис Димитров Ангелов (л. 398-399); Анна Иванова Георгиева Вълканова (л. 399); професор Стефан Георгиев Консулов (л. 399-400); професор Любен Ангелов Диков (л. 400-401); Светослав Иванов Нелчинов (л. 402); Райчо Константинов Райчев (л. 403).
София, 9 апр. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 157, л. 372-403

Вижте всички 32 изображения на документа

10799113

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Шести състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение присъдите на Стефан Димитров Танев, Христо Димитров Бръзицов – Бурян, Димитър Атанасов Ризов, Панайот Константинов Чинков, Йосиф Василев Робев, Матей Бончев Станев – Бръшлян, Димитър Григоров Павлов, Лука Малеев Малеев, Атанас Фратев Дамянов, професор Георги Петров Генов, Стефан Ангелов Сокачев, Фани Попова-Мутафова, професор Стефан Георгиев Консулов, Борис Димитров Ангелов, д-р Петър Спиридонов Джидров, д-р Владимир Петров Данчев, Енчо Иванов Матеев, д-р Тодор Сотиров Вълчев, Васил Григоров Спространов, подполковник Тодор Пешев Пешев, Борис Първанов Маковски, д-р Захари Константинов Захариев, Константин Димитров Коцев – Камен Каменов, д-р Кирил Кирков Янков, Васил Коцев Сеизов, Иван Николов Драгошинов, професор Любен Ангелов Диков, Богомил Найденов Шаренков, Есто Станоев Везенков, д-р Стефан Николов Караджов, Борислав Панайотов Недков, Александър Христов Добринов, Петър Константинов Боев, Евгений Филипов Генчев, Светослав Иванов Нелчинов, Димитър Асенов Симидов, Светлозар Акентиев Димитров – Змей Горянин, Стефан Атанасов Дамянов, д-р Борис Матеев Андреев и Константин Атанасов Купенков.

София, 1 юни 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 176, л. 30


10794292

Писмено заявление от Тодор Пешев Пешев до Софийския областен съд за връщане на документи, представени като писмени доказателства по делото на Шести състав на Народния съд в София срещу подполковник Тодор Пешев Пешев.

София, 20 дек. 1945 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 161, л. 105


10798446

Писмена молба от подполковник Тодор Пешев Пешев до Софийски градски съд за издаване на удостоверение, че присъдите му от Шести състав на Народния съд в София и по углавно дело № 620/1954 попадат под закона за амнистията от 1964 г.

София, 17 дек. 1964 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 573


10798450

Определение на Софийски градски съд за оставяне без последствие молбата на подполковник Тодор Пешев Пешев за издаване на удостоверение, че присъдата му по углавно дело № 620/1954 от Военната колегия на Върховния съд се амнистира по закона за амнистията от 1964 г.

София, 14 ян. 1965 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 578


10798452

Определение на Софийски градски съд за издаване на удостоверение, че присъдата на подполковник Тодор Пешев Пешев, постановена от Шести състав на Народния съд в София, се амнистира по закона за амнистията от 1964 г.

София, 14 ян. 1965 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 579


10798454

Удостоверение от Софийски градски съд, че присъдата на подполковник Тодор Пешев Пешев, постановена от Шести състав на Народния съд в София, се амнистира по закона за амнистията от 1964 г.

София, 15 ян. 1965 г.
VI състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 580

обратно най-горе