Резултати от търсенето

Търсене по всичко; Намерени резултати: 14554


10623810

Снимка на полковник Стойно Цветков Бачийски.

София, 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 120, л. 311


12000831

Карта за обвиняемо лице на проф. Богдан Филов.

София, [1944 г.]
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 35, л. 290


12018880

Телеграми против приемане от Народното събрание на подадената оставка на Александър Константинов Карапетров като депутат.

Казанлъшко, 24–26 март 1942 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 61, л. 194-205

Вижте всички 12 изображения на документа

10505945

Присъда на подсъдимите д-р Марко Антонов Марков, д-р Георги Минчев Михайлов, архимандрит Йосиф Диков, архимандрит Николай Гаврилов Кожухаров, архимандрит Стефан Николов и Борис Григоров Коцев, постановена от Трети състав на Народния съд в София.

София, 28 февр. 1945 г.
III състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 100, л. 3-4

Вижте всички 3 изображения на документа

Протокол от 1-во заседание на Трети състав на Народния съд в София със снемане самоличността на подсъдимите и по процедурни въпроси.

София, 19 февр. 1945 г.
III състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 101, л. 2-4

Вижте всички 3 изображения на документа

10505947

Протокол от 1-во заседание на Трети състав на Народния съд в София с разпит на подсъдимия д-р Марко Антонов Марков.

София, 19 февр. 1945 г.
III състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 101, л. 5-101

Вижте всички 96 изображения на документа

10506097

Протокол от 2-ро заседание на Трети състав на Народния съд в София.

София, 20 февр. 1945 г.
III състав
ЦДА, фонд 1449, а.е. 101, л. 101"а"-197

Вижте всички 97 изображения на документа

10506097

Протокол от 2-ро заседание на Трети състав на Народния съд в София с разпит на подсъдимия д-р Георги Минчев Михайлов.

София, 20 февр. 1945 г.
III състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 101, л. 102-155

Вижте всички 54 изображения на документа

10506097

Протокол от 2-ро заседание на Трети състав на Народния съд в София с разпит на подсъдимия архимандрит Йосиф Диков.

София, 20 февр. 1945 г.
III състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 101, л. 156-197

Вижте всички 42 изображения на документа

10506099

Протокол от 3-то заседание на Трети състав на Народния съд в София.

София, 21 февр. 1945 г.
III състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 101, л. 197"а"-285

Вижте всички 89 изображения на документа

обратно най-горе