Старопечатни еврейски книги

Т Ъ РС Е Н Е    П О

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y ZРезултати 1-50 от 1360 записа с 0 изображения

страница 1 от 28


מרפא לעצם
Автор:

Други каталози: V684

Вижте всички 2 изображения на документа
MAASEH YEHUDA
תושע יאודה
Автор:

Град на отпечатване: IZMIR
Формат: 2⁰
Страници: קנד

ЦДА, ф.1568K/11Д-1А-14

Вижте всички 2 изображения на документа
כל בו
Автор:

Година на отпечатване: 1520 г.

ЦДА, ф.1568K/13Г-2-00


Вижте всички 3 изображения на документа
TSHUVOT HARAV
תשובות הרב
Автор: ITZHAK BEN SHESHET

Година на отпечатване: 1547 г.
Град на отпечатване: CONSTANTINOPLE
Печатар: ELIEZER SONCINO
Вид: Q&A
Формат: 2⁰
Страници: 10,
Други каталози: V193

ЦДА, ф.1568K/13Д-1-19


Вижте всички 2 изображения на документа
TSHUVOT HARAV
תשובות הרב
Автор: ITZHAK BEN SHESHET

Година на отпечатване: 1547 г.
Град на отпечатване: CONSTANTINOPLE
Печатар: ELIEZER SONCINO
Вид: Q&A
Формат: 2⁰
Страници: 10,
Други каталози: V193

ЦДА, ф.1568K/13Д-1-18


Вижте всички 4 изображения на документа
TSHUVOT HARAV
תשובות הרב
Автор: ITZHAK BEN SHESHET

Година на отпечатване: 1547 г.
Град на отпечатване: CONSTANTINOPLE
Печатар: ELIEZER SONCINO
Вид: Q&A
Формат: 2⁰
Страници: 10,
Други каталози: V193

ЦДА, ф.1568K/13Д-1-17


Вижте всички 5 изображения на документа
TSHUVOT HARAV
תשובות הרב
Автор: ITZHAK BEN SHESHET

Година на отпечатване: 1547 г.
Град на отпечатване: CONSTANTINOPLE
Печатар: ELIEZER SONCINO
Вид: Q&A
Формат: 2⁰
Страници: 10,
Други каталози: V193
Забележка: БЕЗ ТИТУЛНА СТРАНИЦА

ЦДА, ф.1568K/12Д-1-02


Вижте всички 5 изображения на документа
AHAVAT OLAM
אהבת עולם
Автор: SHLOMO BEN AVRAHAM ALGAZI

Година на отпечатване: 1642 г.
Град на отпечатване: CONSTANTINOPLE
Печатар: AVRAHAM FRANKO
Вид: DRUSHOT
Формат: 2⁰
Страници: קנז
Други каталози: V329

ЦДА, ф.1568K/12Г-2-01


Вижте всички 2 изображения на документа
SHEELOT VETCHUVOT
שאלות ותשובות
Автор: YOSEF BEN MOSHE DI TERANI

Година на отпечатване: 1642 г.
Град на отпечатване: CONSTANTINOPLE
Печатар: AVRAHAM FRANKO / YAAKOV GABAY
Вид: Q&A
Формат: 2⁰
Страници: רח
Други каталози: V332
Забележка: В КНИЖНОТО ТЯЛО Е ПОДШИТА КНИГАТА חדושי גמרה ВЕНЕЦИЯ 1645

ЦДА, ф.1568K/12Г-2-02


Вижте всички 3 изображения на документа
MISHNAYOT
משניות עם פירוש כף נחת מנוקדות
Автор: ITZHAK GABAY

Година на отпечатване: 1644 г.
Град на отпечатване: CONSTANTINOPLE
Печатар: AVRAHAM FRANKO / YAAKOV GABAY
Вид: MISHNA
Формат: 4⁰
Страници: 189,
Други каталози: V336
Забележка: ПРИПИСКА; РИСУНКА НА ВЪТРЕШНАТА СТРАНА КОРИЦИТЕ

ЦДА, ф.1568K/12Г-3-01


Вижте всички 3 изображения на документа
MASSECHET TAANIT
מסכת תעניות
Автор:

Година на отпечатване: 1645 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V101

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-07


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET CHAGIGAH
מסכת חגיגה
Автор:

Година на отпечатване: 1645 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V90

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-07


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET ERCHIN
מסכת ערכין
Автор:

Година на отпечатване: 1646 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V133

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-11


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET ERUVIN
מסכת ערובין
Автор:

Година на отпечатване: 1646 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V105

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-11


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET ERUVIN
מסכת ערובין
Автор:

Година на отпечатване: 1646 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V105

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-10


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET TEMURAH
מסכת תמורה
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V135

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-11


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET MEILAH
מסכת מעילה
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V127

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-11


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET BECHOROTH
מסכת בכורות
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V117

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-09


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET MENUCHOTH
מסכת מנחות
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V126

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-09


Вижте всички 2 изображения на документа
SEDER TAAROTH
סדר טהרות
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V137

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-08


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET ZEBACHIM
מסכת זבחים
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V121

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-09


Вижте всички 2 изображения на документа
MASECHET NIDAH
מסכת נידה
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V130

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-08


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET SUTTAH
מסכת סוטה
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V131

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-06


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET NEDARIM
מסכת נדרים
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V128

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-06


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET NAZIR
מסכת נזיר
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V129

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-06


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET NEDARIM
מסכת נדרים
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V128

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-05


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET SUTTAH
מסכת סוטה
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V131

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-05


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET NAZIR
מסכת נזיר
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V129

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-05


MASSECHET YABAMOTH
מסכת יבמות
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V123

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-04


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET GETTIN
מסכת גטין
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V119

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-05


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET YABAMOTH
מסכת יבמות
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V123

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-02


Вижте всички 2 изображения на документа
MASSECHET YABAMOTH
מסכת יבמות
Автор:

Година на отпечатване: 1647 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: EMANUEL BENVENISTI
Формат: 25CM
Други каталози: V123

ЦДА, ф.1568К/2Г-2-03


Вижте всички 2 изображения на документа
YAFE THAOR
יפה תואר ויקרה
Автор: SHMUEL BEN ITZHAK YAFE

Година на отпечатване: 1648 г.
Град на отпечатване: CONSTANTINOPLE
Печатар: AVRAHAM FRANKO
Вид: MIDRASH RABA
Формат: 2⁰
Страници: 188,
Други каталози: V338

ЦДА, ф.1568K/12Г-2-03


Вижте всички 4 изображения на документа
YALKUT SHIMONI
ילקוט שמוני
Автор: SHIMON MIFRANKFURT AVRAHAM GEDALYA

Година на отпечатване: 1650 г.
Град на отпечатване: LIVORNO
Печатар: YEDIDYA GABAY
Вид: MIDRASH
Формат: 2
Страници: תקנ
Други каталози: V3
Забележка: FIRST

ЦДА, ф.1568К/3Д-2-01


Вижте всички 2 изображения на документа
YALKUT SHIMONI
ילקוט שמוני
Автор: SHIMON MIFRANKFURT AVRAHAM GEDALYA

Година на отпечатване: 1650 г.
Град на отпечатване: LIVORNO
Печатар: YEDIDYA GABAY
Вид: MIDRASH
Формат: 2
Страници: תקנ
Други каталози: V3
Забележка: FIRST

ЦДА, ф.1568К/3Д-2-02


Вижте всички 2 изображения на документа
SHEELOT VE'TCHUVOT
שאלות ותשובות
Автор: CHAYM SHABTAY

Година на отпечатване: 1651 г.
Град на отпечатване: THESSALONIKI
Печатар: AVRAHAM AGAR
Вид: Q&A
Формат: 2⁰
Страници: רכב
Други каталози: V186
Забележка: ЛИПСВА ТИТУЛ; НАДПИС И ПЕЧАТ

ЦДА, ф.1568K/14Г-1-03


Вижте всички 4 изображения на документа
SHEELOT VE'TCHUVOT
שאלות ותשובות
Автор: CHAYM SHABTAY

Година на отпечатване: 1651 г.
Град на отпечатване: THESSALONIKI
Печатар: AVRAHAM AGAR
Вид: Q&A
Формат: 2⁰
Страници: רכב
Други каталози: V186

ЦДА, ф.1568K/14Г-1-04


Вижте всички 3 изображения на документа
SHEELOT VE'TCHUVOT
שאלות ותשובות
Автор: SHLOMO BEN ITZHAK HA'LEVY

Година на отпечатване: 1652 г.
Град на отпечатване: THESSALONIKI
Печатар: AVRAHAM AGAR
Вид: Q&A
Формат: 2⁰
Страници: פח.
Други каталози: V190
Забележка: БЕЗ ТИТУЛ И КОРИЦИ

ЦДА, ф.1568K/14Г-1-05


Вижте всички 3 изображения на документа
TOLDOTH AARON
תולדות אהרן
Автор: AARON MIPISSARO

Година на отпечатване: 1652 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: SHMUEL SOIRO
Формат: 18CM
Други каталози: V206

ЦДА, ф.1568К/2Д-1-13


Вижте всички 2 изображения на документа
YALKUT SHIMONI
ילקוט שמוני
Автор: SHIMON MIFRANKFURT AVRAHAM GEDALYA

Година на отпечатване: 1655 г.
Град на отпечатване: LIVORNO
Печатар: YEDIDYA GABAY
Вид: MIDRASH
Формат: 2
Страници: רפח
Други каталози: V10

ЦДА, ф.1568К/3Г-4-01


Вижте всички 2 изображения на документа
YALKUT SHIMONI
ילקוט שמוני
Автор: SHIMON MIFRANKFURT AVRAHAM GEDALYA

Година на отпечатване: 1655 г.
Град на отпечатване: LIVORNO
Печатар: YEDIDYA GABAY
Вид: MIDRASH
Формат: 2
Страници: רפח
Други каталози: V10

ЦДА, ф.1568К/3Д-2-04


Вижте всички 2 изображения на документа
YALKUT SHIMONI
ילקוט שמוני
Автор: SHIMON MIFRANKFURT AVRAHAM GEDALYA

Година на отпечатване: 1655 г.
Град на отпечатване: LIVORNO
Печатар: YEDIDYA GABAY
Вид: MIDRASH
Формат: 2
Страници: רפח
Други каталози: V10

ЦДА, ф.1568К/3Д-2-03A


Вижте всички 2 изображения на документа
KNESET HAGEDOLA
כנסת הגדולה
Автор: CHAIM BEN ISRAEL BENVENISTI

Година на отпечатване: 1658 г.
Град на отпечатване: LIVORNO
Печатар: YEDIDYA GABAY
Формат: 2
Страници: 1 קסד
Други каталози: V19

ЦДА, ф.1568К/3Г-4-00


Вижте всички 5 изображения на документа
KNESET HAGDOLA
כנסת הגדולה
Автор: CHAIM BEN ISRAEL BENVENISTI

Година на отпечатване: 1658 г.
Град на отпечатване: LIVORNO
Печатар: YEDIDYA GABAY
Формат: 28CM
Страници: 1 קסד
Други каталози: V19

ЦДА, ф.1568К/3Д-2-09


Вижте всички 2 изображения на документа
KNESET HAGDOLA
כנסת הגדולה
Автор: CHAIM BEN ISRAEL BENVENISTI

Година на отпечатване: 1658 г.
Град на отпечатване: LIVORNO
Печатар: YEDIDYA GABAY
Формат: 28CM
Страници: 1 קסד
Други каталози: V19

ЦДА, ф.1568К/3Д-2A-30


Вижте всички 2 изображения на документа
MAKOR BARUCH
מקור ברוך
Автор: BARUCH BEN SHLOMO KLAY

Година на отпечатване: 1659 г.
Град на отпечатване: IZMIR
Печатар: AVRAHAM BEN YEDIDYA GABAY
Формат: 2⁰
Страници: פז
Други каталози: V5

ЦДА, ф.1568K/11Г-3-01


Вижте всички 3 изображения на документа
KNESSET HAGDOLAH
כנסת הגדולה חושן משפט א
Автор: CHAYM BEN ISRAEL BENVENISTI

Година на отпечатване: 1660 г.
Град на отпечатване: IZMIR
Печатар: AVRAHAM BEN YEDIDYA GABAY
Вид: CHIDUSHIM
Формат: 2⁰
Страници: ב,
Други каталози: V8

ЦДА, ф.1568K/11Г-3-03


Вижте всички 9 изображения на документа
SHEELOT VETSHUVOT
שאלות ותשובות
Автор: MEIR BEN AVRAHAM DI BOTTON

Година на отпечатване: 1660 г.
Град на отпечатване: IZMIR
Печатар: AVRAHAM BEN YEDIDYA GABAY
Вид: Q&A
Формат: 4⁰
Страници: 8,
Други каталози: V10

ЦДА, ф.1568K/11Д-2-01


Вижте всички 5 изображения на документа
SADE YOSHUA
שדה יהושע
Автор: YOSHUA RAFAEL BEN ISRAEL BENVENISTI

Година на отпечатване: 1662 г.
Град на отпечатване: CONSTANTINOPLE
Печатар: AVRAHAM BEN YEDIDYA GABAY
Вид: TALMUD YERUSHALMI
Формат: 2⁰
Страници: 190
Други каталози: V348
Забележка: БЕЗ ТИТУЛ, ПЕЧАТ, ЕКСЛИБРИС АРИЕ

ЦДА, ф.1568K/12Г-2-04


Вижте всички 5 изображения на документа
SHULCHAN ARUCH
שולחן ערוך
Автор: YOSEF BEN EFRAIM KARO

Година на отпечатване: 1662 г.
Град на отпечатване: AMSTERDAM
Печатар: YOSEF ATIAS
Вид: ALACHA
Формат: 15CM
Други каталози: V281

ЦДА, ф.1568К/2Д-1-18


Вижте всички 2 изображения на документа

Резултати 1-50 от 1360 записа с 0 изображения

страница 1 от 28