ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ 1939-1944 г.

Вътрешна политика по отношение на Еврейския въпрос

121

Постановление на Министерския съвет №39, протокол 193, за одобряване внасянето за разглеждане и гласуване в Народното събрание на законопроекта за защита на нацията.

София, 2 ноем. 1940

Вижте всички 17 изображения на документа

123

Преписка по внасяне законопроекта за защита на нацията за разглеждане в ХХV ОНС, с приложени мотиви, доклад, ПМС №39 и текст на закона с нанесени корекции.

София, 7 окт. – 24 дек. 1940

Вижте всички 18 изображения на документа

495

Служебна преписка на отделение "Държавна сигурност" при Дирекция на полицията с приложени писма, изложения до министър-председателя, министъра на вътрешните рабони и ХХV Народно събрание, реч на П. Габровски и изрезки от вестници във връзка със законопроекта за защита на нацията.

София, 2 ноем. 1940 – 16 ян. 1941

Вижте всички 78 изображения на документа

122

Постановление на МС №8, протокол №23, за одобряване Правилник за прилагане на Закона за защита на нацията.

София, 13 февр. 1941

Вижте всички 15 изображения на документа

147

Правилник за прилагане на Закона за защита на нацията

София, 1941
Одобрен с ПМС №8/13 февр. 1941г., протокол 23, обнародван в ДВ, бр.36/1941.

Вижте всички 22 изображения на документа

148

Наредба І по Правилника за прилагане на Закона за защита на нацията.

София, 18 февр. 1941